вторник, 31 май 2016 г.

“Знанието … търси се” - съвместни публични лекции с Еконт Експрес ООД в Русенски университет “Ангел Кънчев”


Факултет Бизнес и мениджмънт, JUMP Project - част от Центъра по предприемачество към Русенски университет и BH социален проект на Еконт реализираха поредица от отворени обучения на 27., 30. и 31 май (тип работни срещи) за студенти на Русенски университет “Ангел Кънчев” и ученици от града. Целта на обученията бе да допълнят и обогатят теоретичните знания, които студентите получават в университета с практически примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно професионално развитие на учениците. Лекторите в обученията са експерти с дългогодишен професионален опит в международна среда.
Илиан Михайлов и Даниел Дяков въведоха присъстващите в Panta rhei - адаптивен бизнес модел за моделиране и програмиране на бизнес процеси чрез най-иновативните технологии в областта.


Румен Иванов разясни бизнес планирането и стратегическо управление с балансирани карти.
Говори повече за дългосрочните ползи от балансираното планиране и управление на интересите на клиенти, акционери, служители, процеси и проекти в компанията.

Информация за лекторите:

Илиан Михайлов - ентърпрайз архитект. Над 10 години е работил в IBM. Участвал в създаването на някои от най-големите IT фирми в България. Участвал е в над 100 IT проекта. Понастоящем е ентъпрайз архитект на Еконт и основател на Реактив Груп.
Даниел Дяков - завършил в Русенски университет, специалност "Компютърни системи и технологии" и "Бизнес Администрация". Девет години опит в IT. Понастоящем е директор на отдел "Процеси" в Еконт Експрес.
Румен Иванов основател и управляващ директор на Риноватор ЕООД, бутикова консултантска компания, специализирана в стратегическо планиране и бизнес моделиране, инвестиционни анализи, комплексни бизнес и ИТ трансформации, корпоративни сливания и преструктурирания, операционни оптимизации и технологични обновления за водещи международни инвеститори и финансови институции в Югоизточна Европа. Румен Иванов е опитен мениджър с над 15 години международен опит в управленско и инвестиционно консултиране и непосредствено управление на комплексни бизнес и ИТ трансформации, притежава магистърска степен по Електроника и Автоматизация от Технически университет и MBA по финанси от The University of Sheffield (Великобритания).

Автор: докторант Венцислава Николова

неделя, 29 май 2016 г.


Кръгла маса на тема „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“


На 26 май 2016 г. в зала 2Г.412 на Русенския университет, се проведе кръгла маса на тема „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“. Събитието е част от организираните и проведени дейности по научноизследователски проект „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ с ръководител доц. д-р Павел Витлиемов.

Участници в кръглата маса бяха 13 докторанти и нехабилитирани преподаватели от трите катедри на факултета - Катедра „Икономика“, Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Катедра „Европеистика и международни отношения“. Те представиха резултатите от своите научни изследвания в три тематични области:

1. Макроикономически политики и микроикономическа основа на конкурентоспособността на националното стопанство

2. Адаптивност на българските предприятия към динамичната и конкурентна международна среда

3. Иновационно управление и организационно поведение на стопански субекти от различни отрасли на националната икономика.

На форума бяха дискутирани въпроси, засягащи инвестициите в човешкия капитал, като необходимо условие за успешен бизнес и фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия; какви подходи да бъдат използвани за насърчаване на професионалната реализация на българските младежи с висше образование; какво е успехът за европейските култури и как да бъде прилаган в образователните и управленски практики; въздействието на преките чуждестранни инвестиции върху икономическия растеж на България след приемането на страната в ЕС и др.Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

сряда, 18 май 2016 г.

ФБМ проведе традиционната Студентска научна сесия


Около светлия празник 24. май в Русенски университет "Ангел Кънчев" ежегодно се провеждат  студентски научни сесии.На 18.05.2016 г. за осма поредна година се състоя сесията на Факултет "Бизнес и мениджмънт", в която взеха участие студенти и докторанти от различни специалности - "Публична администрация", "Бизнес администрация", "Индустриален мениджмънт", "Международни икономически отношения".Бяха представени и обсъдени резултатите от научно-приложни разработки, свързани с изучавани дисциплини и актуални проблеми, като:
 • административно обслужване;
 • информационни системи за предприятия от производствения и туристическия сектор;
 • предприемаческа активност в България и Румъния;  
 • фактори за успех на свободните икономически зони;
 • значимост на международния маркетинг;
 • франчайзинг, субконтракт и аутсорсинг;
 


Автори: ас. Елизар Станев и ас. д-р Мирослава Бонева
        
        

       понеделник, 16 май 2016 г.

       Клуб JUMP Project представи ФБМ на първото Иновативно младежко експо       На 13 май в Русенския университет се проведе първото Иновативно младежко експо. В него участие взеха студенти и докторанти от 5 висши училища, както и ученици от русенски училища.


       Факултет "Бизнес и мениджмънт" участва чрез клуба JUMP Project, част от Центъра за насърчаване на предприемачеството. Клуб JUMP Project същестува от септември 2014 г. и от тогава до сега е провел над 50 обучения за 150+ ученици и студенти. Темите на обученията включват базови обучения за комуникационни умения, презентационни умения, както и специализирани обучения за написване на CV, мотивационно писмо и поведение по време на интервю за работа. Освен това клубът организира обучения, свързани с управление на бранда, финансова грамотност, управление на онлайн маркетинг и др.


       Именно тази дейност на Факултет Бизнес и мениджмънт през клуба JUMP Project бе представена на Иновативното младежко експо, а специалният гост на събитието - министъра на образованието и науката Меглена Кунева заяви: “Такива хора ни трябват!”.
       Текст: докторант Венцислава Николова
       Автор на снимките: маг. Мария Шелудко