четвъртък, 31 октомври 2019 г.

Преподаватели от Катедра "Икономика" проведоха работна среща с представители на Икономическия университет в Букурещ, Румъния

На  31. Октомври 2019 г. ръководителят на Катедра "Икономика" проф. дин Дянко Минчев и доц. д-р Камелия Асенова се срещнаха с колеги от Икономическия университет в Букурещ, Румъния.
По време на дискусията бяха планирани конкретни действия от общ интерес за развитие на сътрудничество в научната и учебната работа.
За контакт: доц. д-р Камелия Асенова kassenova@uni-ruse.bg 

петък, 25 октомври 2019 г.

ФБМ организира паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт" в 58-та научна конференция на РУ&СУ

На 25. октомври 2019 г. се проведоха паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт" в 58-та научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето - ІІ". Докторанти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт", както и участници от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Технически университет - Варна и др.  представиха 21 научни разработки в две паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт".

За контакт: доц. д-р Павел Витлиемов, зам.-декан по научната дейност във ФБМ, pvitliemov@uni-ruse.bg 
събота, 19 октомври 2019 г.

Участие в експертна среща по инициативата JA България

На 19. октомври 2019 г. доц. д-р Даниел Павлов участва в интересна експертна среща по насърчаване на предприемачеството в Тех-парк София, по инициатива на JA България и The Edge: R&BD по повод на преакселераторската програма Beyond.

Имахме и млади участници.

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

неделя, 13 октомври 2019 г.

Преподавател от Катедра "Икономика" участва на Балканска конференция в гр. Кавала, Гърция

От 11. до 13. октомври 2019 г. доц. д-р Камелия Асенова, преподавател в Катедра "Икономика" участва на Балканска конференция в гр. Кавала, Гърция.
Представеното от нея изследване на тема: Текущо състояние и перспективи за изпреварващо развитие на Дунавкия регион - фактори на растежа беше селектирано и  публикувано в Списание" Knowledge".


За контакт: доц. д-р Камелия Асенова, kassenova@uni-ruse.bg 

петък, 11 октомври 2019 г.

Българският опит по социално предприемачество се пренася в Белгия

В периода 06-11. октомври 2019 г. доц. д-р Даниел Павлов беше Risk management обучител по ERASMUS в Karel-de-Grote University of applied sciences, Belgium. Студентите идентифицираха рискове при стартиране на междупоколенчески бизнес, съгласно http:\\intergen-theory.eu.

За контакт: 
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 3 октомври 2019 г.

Достойно представяне на делегацията "Русенски университет и приятели" в Скопие, по проект INNOVENTER.EUВ периода 02-03. октомври 2019 г. в Скопие се проведе поредния международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. В делегацията на Русенския университет "Ангел Кънчев" се включиха:

Нешка Христова (Директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград) представи как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни клубни инициативи.

Красимира Георгиева (Председател сдружение „Съпричастие Силистра“) представи различните социални услуги, които сдружението предлага в Силистра на хора в неравностойно положение.


Гергана Капнилова (Социален предприемач), с презентация за влиянието на Социалното предприемачество върху туризма в Североизточна България.


Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България студентски клуб „Различни, но равни“, разположен в Русенския университет.


Доц. д-р Мира Душкова запозна международните участници с дейността на студентски клубове на Русенския университет, в които участват и студенти от катедра „Български език, литература и изкуство". Сред тях са: клуб „Палитра", клуб „Млад журналист", клуб „Художествено слово" и музикален клуб „Афект". Тези клубове представят дейността си и в университетския вестник „Студентска искра", който вече повече от 60 години запознава читателите с разнообразните академични дейности в Русенския университет.
Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева представиха основни дейности в насърчаване на предприемачеството сред ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проект INNOVENTER, както и сред студентите в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в рамките на  активно взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от страната и чужбина.

Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония.

Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания. Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват достойни доходи.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg