петък, 29 октомври 2021 г.

Приносът на ФБМ в 60-та научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе

На 29. октомври 2021 г. се проведоха паралелни заседания в 4 тематични направления, организирани от екипи на Факултет "Бизнес и мениджмънт", част от програмата на  60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV".

Резултатите от актуални научноизследователки разработки бяха представени, както следва:

1) Секция „Икономика и мениджмънт 1“ (16 доклада, 9 от тях самостоятелни и 7 в съавторство, разработени от 14 изследователи) и „Икономика и мениджмънт 2“ (15 доклада, от които 11 самостоятелни и 4 екипни, изготвени от 13 изследователи, 2 от тях доценти в Moscow International University, Russia).
2) Секция „Лингвокултурология, междукултурна и политическа комуникация“ (6 доклада), разработени от 6 самостоятелни автори, предимно докторанти в докторска програма „Общо и сравнително езикознание“.

3) Секция „Европеистика и международна сигурност“ (16 самостоятелни доклада – 13 изследователи, от които 7 докторанти, 3 пост-доктори, 1 гл. асистент, 1 доцент и 1 професор д.ик.н.)


4) Секция „Социални дейности“ (7 самостоятелни доклада, разработени от 7 изследователи – 2 докторанти, 4 главни асистенти и 1 професор).


Благодарности за усърдната работа на организационния комитет и искрени пожелания за творческо вдъхновение на всички участници!

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Боневачетвъртък, 28 октомври 2021 г.

ФБМ организира 4 тематични направления в 60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

На 29. октомври от 14:30 часа ще се проведат паралелните заседания, организирани от Факултет "Бизнес и мениджмънт" за 60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV".

В четирите тематични направления ще бъдат представени общо 59 доклада с актуална тематика в отделните секции:

  • Икономика и мениджмънт 1

виртуална зала https://meet.uni-ruse.bg/b/une-kze-fwa  

водещ доц. д-р Антон Недялков, онлайн модератор гл. ас. д-р Игор Шелудко

  • Икономика и мениджмънт 2

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/vme-m6r-mjt

водещ доц. д-р Камелия Асенова, онлайн модератор гл. ас. д-р Мирослава Бонева

  • Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/7cm-xz3-hkw

водещ проф. д-р Юлиана Попова, онлайн модератор гл. ас. д-р Христина Соколова

  • Европеистика и международна сигурност 

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/q26-qu6-x92

водещ проф. д.ик.н. Владимир Чуков, онлайн модератор гл. ас. д-р Красимир Коев

водещ доц. д-р Мими Корнажева, онлайн модератор гл. ас. д-р Ева Първанова

  • Социални дейности

виртуална зала https://bbb.uni-ruse.bg/b/ana-dth-zed

водещ доц. д-р Силвия Крушкова, онлайн модератор гл. ас. д-р Ана Попова


За контакт: д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg 

петък, 8 октомври 2021 г.

Тържествено връчване на дипломите на инженер-мениджмърите от втория випуск във филиала на Русенския университет в гр. Видин

На 08. октомври 2021 г. се проведе тържествената церемония по връчване на дипломите на випускниците от филиала на Русенския университет в гр. Видин. 

Седемнадесет инженер-мениджмъри, завършили специалност "Индустриален мениджмънт" получиха своите дипломи за образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Николета Халачева отправи тържествено слово от името на випускниците. Тя е първенец на випуска и на специалност "Индустриален мениджмънт".

Трогателните думи на отличничката докоснаха абсолвентите и всички гости.

"Днес колеги е ден в който си спомняме и анализираме изминалите четири години. Години изпълнени с емоции, радост, трудности и възходи, години в които смея да твърдя, че всички научихме много нови неща, влязохме в дълбините на нашите професии, учихме и се развихме, но не само това е важно. Важно е и, че през тези четири години ние израснахме, превръщайки се в сериозни хора интересуващи се от заобикалящия ни свят и важното ни място в него.

...

От утре вече можем да упражняваме получената тук професия, от утре ще имаме ново малко име – „инженери“.

Вие, скъпи колеги преподаватели, имахте нелеката задача по време на обучението ни да ни подготвите по най-добрия начин за бъдещия ни професионален живот.

Благодарим за търпението, съпричастността, споделения опит и знания. Благодарим затова, че повярвахте в нас! 

Пожелаваме ви лична удовлетвореност от споделените знания, много професионални успехи и безброй амбициозни студенти, които да прославят името на университета! ..."
По новината работиха: доц. д-р Павел Витлиемов и д-р Мирослава Бонева

понеделник, 4 октомври 2021 г.

ФБМ и Центърът за насърчаване на предприемачеството канят студенти и възпитаници да се включат в среща с предприемачи - STARTUP EUROPE WEEK 2021

Уважаеми колеги, на 14.10.2021 (четвъртък), от 10:00 до 15:30, ще се проведе онлайн среща с едни от най-продуктивните и успешни специалисти от Русе, България и чужбина в сферата на електронната търговия, еврофондовете, индустриалната роботизация и рекламата. След като изслушате кратките встъпления на лекторите ще можете да им задавате въпроси.

Срещата се организира в рамките на Startup Europe Week 2021 от Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) и списание "Български предприемач" - доказани партньори на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет.


Адрес с програмата на срещата и предварителна безплатна регистрация: https://www.bem.bg/sew2021