вторник, 31 октомври 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в Кръгла маса за иновации и туризъм

На 31. октомври 2017 г. в Канев Център, Зала 1 се проведе кръгла маса за иновационния потенциал на Русенския университет и туризма с участието на г-жа Николина Ангелкова - Министър на туризма в Република България.
На форума присъстваха членове на академичното ръководство на Русенския университет, преподаватели, студенти, ученици от Професионалната гимназия по туризъм в града, представители на Община Русе, Областна администрация Русе, гости и журналисти.
 
 
 Д-р Свилен Кунев презентира многопрофилния Русенски университет "Ангел Кънчев", опита на интердисциплинарни екипи за работа по многобройни и разнообразни проекти, като акцентира върху иновационния потенциал на академичната общност за развитие на туризма в Дунавския регион.
 
Студентите от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Маркетинг" се запознаха с официалния интерактивен гид на България iLoveBulgaria.
 
 
За връзка: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

понеделник, 30 октомври 2017 г.

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ получи награда за цялостно творчество в областта на управленската наука

На 30. октомври 2017 г. в Дома на учените се проведе Тържествено събрание на Съюза на учените – Русе по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ получи наградата „За цялостно творчество в областта на управленската наука“. Наградата бе връчена на доц. д-р Милена Кирова – Ръководител на катедрата от чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Председател на СУ-Русе, който пожела все по-големи научни успехи на екипа колеги.


Бяха връчени и членските карти на новите членове на секция „Икономика, мениджмънт и право“ – д-р Преслава Великова и д-р Лиляна Сиракова.
 


За контакти:
доц. д-р Милена Кирова – Ръководител на катедра „Мениджмънт и бизнес  развитие“, mkirova@uni-ruse.bg
доц. д-р Антон Недялков – Председател на секция „Икономика, мениджмънт и право“ към СУ-Русе, anedyalkov@uni-ruse.bg

Преподавател от ФБМ е ръководител на проект INNOVENTER за Русенския университет

На 1.09.2017 г. започна работата по проект Иновативни професионални обучения по предприемачество (INNOVENTER). Координатор е Националната федерация на работодателите на инвалиди (София). Партньори по проекта са Русенски университет "Ангел Кънчев" и асоциация "Мария Кюри" (България), Albania Community Assist (Албания), DYEKO - Support Network for Entrepreneurship and Social Economy (Гърция), Management Consulting Association MCA2000 (Македония) и Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Кипър). Общият бюджет на проекта е 833 110,76 евро. Неговата цел е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на малки и средни предприятия и развитие на предприемачеството чрез въвеждане на социални аспекти.


Ръководител на проекта за Русенския университет е доц. д-р Емил Коцев. Резултатите от него ще бъдат използвани за подобряване на учебно-изследователската дейност предимно във факултет "Бизнес и мениджмънт". Първата среща на консорциума по проекта се проведе 26-27.10.2017 г. в София.


Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

За контакти:
доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg 

Факултет "Бизнес и мениджмънт" е съорганизатор на EDIT On The Road I Русе

На 29. октомври 2017 г. в Русенския университет се проведе последното събитие от инициативата EDIT On The Road.
Събитието в Русе е организирано от MOVE.BG, мрежата за дигитално развитие EDIT.bg, Startup Factory и Факултет "Бизнес и мениджмънт" с подкрепата на Google. Целта на инициативата и конкретното събитие е да се съберат на едно място технологичната, академичната общност с представители на традиционните индустрии, за да обсъдят: предизвикателствата пред дигитализацията на бизнеса в Русе; възможностите за бизнеса в Русе, които дигитализацията може да отвори; подходящата екосистема, която да подкрепи дигитализацията на бизнеса в Русе.
Емилиян Енев, председател на управителния съвет на сдружението в обществена полза „Startup Factory“ и гл. ас. д-р Свилен Кунев, преподавател във Факултет "Бизнес и мениджмънт" в качеството си на домакини и съорганизатори откриха събитието.
 
Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на мрежата EDIT представи резултатите от националната анкета InnovationShip за състоянието на дигиталната екосистема в България.
 
Русенецът Георги Къдрев, съосновател и CEO на Imagga направи вдъхновяващо представяне на една от най-иновативните компании в света за 2016 г.
 
Биляна Пантева, Google trainer запозна аудиторията с Дигитален Гараж и инструментите за изграждане на ефективно онлайн присъствие и дигитален маркетинг.
 
Ирина и Петър Горялови, коучове по организационно лидерство за изпълнителни директори от DreamersDo, организираха работилница за високопродуктивен диалог за местните дигитални и традиционни бизнеси.
 
 
 

За повече информация:

гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

петък, 27 октомври 2017 г.

ФБМ организира специализирани секции в 56-та МНК "Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот."

На 27. октомври 2017 г. се проведоха заседанията в секции "Икономика и мениджмънт" и "Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация", организирани от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на 56-та Международна научна конференция "Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот."

 
В три паралелни заседания се изнесоха общо 22 научни доклада. Авторите представиха своите разработки, които са резултати от проведени проекти, както и нов изследователски принос в съответните научни области.

 
Членовете и докторантите на катедри "Мениджмънт и бизнес развитие", "Икономика" и "Европеистика и международни отношения" дискутираха съвременни подходи, модели и проблеми със своите гости от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт,  Университета по библиотекознание и информационни технологии и Университета в Курск, Русия.
Научните секретари връчиха сертификати на участниците за тяхното достойно представяне и приноса им към бизнес средата и качеството на живот в реалностите на Индустрия 4.0.
 

Голяма част от представените доклади са разработени в изпълнение на проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“.
 

Организатор: доц. д-р Павел Витлиемов, заместник-декан по научно и кадрово развитие, ФБМ pvitliemov@uni-ruse.bg
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в кръгла маса на тема „Висше образование. Акредитационна система. Предприемачество"

На 26. октомври 2017 г. в Канев Център на Русенския университет се проведе кръгла маса на тема „Висше образование. Акредитационна система. Предприемачество". В нея участва заместник-началникът на отдел "Иновации и EIT" в Европейската комисия - д-р Георги Димитров, който сподели, че университетът в Русе е сред добрите практики на HEInnovate – проект, реализиран от Европейската комисия, Генерална дирекция Образование и култура и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 

По време на кръглата маса бяха представени и различни инициативи, в това число и свързани с насърчаване на предприемачеството сред студентите на Русенския университет като Конкурса за разработване на бизнес план.
 
За подробности: Доклад на тема "Русенският университет като участник в проекта за предприемчивите университети" с автори проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор на Русенския университет) и доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството).

За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg