четвъртък, 28 март 2024 г.

ФБМ представи своите специалности в "Деня на отворените врати"

На 28. март 2024 г. се проведе "Ден на отворените врати" в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" презентираха на кандидат-студенти възможностите за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по следните специалности:

  • Бизнес мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Икономика
  • Индустриален мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 25 март 2024 г.

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

На 25 март 2024 година, екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности. Тя се проведе във Велико Търново под егидата на НАОА и бе открита от председателя на Агенцията проф. д-р Елиза Стефанова. 
 
Представители на академичната общност от всички университети, обучаващи студенти по специалности в професионалното направление осъществиха заедно с практици от Министерството на труда и социалната политика, МОН, експерти на комисията по образование на НС и членове на Акредитационния съвет обсъдиха актуални проблеми на акредитацията и професионална реализация на специалностите от различните образователно квалификационни степени в социалните дейности. 
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Участниците подчертаха значимостта на обучението по социални дейности предвид факта, че във века на глобална дигитална трансформация социалната работа остава от малкото професии, в които не може човек да бъде изместен от изкуствения интелект или роботи. Тава поставя сериозни предизвикателства пред обучаващите бъдещи специалисти.
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Освен подготовката за предстоящата акредитация на специалностите от професионалното направление, следобедната сесия на кръглата маса протече в дискусия по предложения и промени за повишаване на качеството на професионалното направление. Предложенията на участниците във форума ще бъдат обект на последващо обсъждане и инициатива в комисиите по образование и социална политика на Народното събрание.
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

сряда, 20 март 2024 г.

Лектор от практиката запозна студенти от ФБМ с възможни приложения на изкуствения интелект в електронната търговия

На 20. март 2024 г. студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" се запознаха с актуална и практически насочена тема "Приложения на изкуствения интелект в електронната търговия".

Милен Янкулов - маркетингов директор в Ontotext, представи на студенти от специалности "Индустриален мениджмънт", "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" потенциала на изкуствения интелект с конкретни инструменти да се предлага по-добро потребителско преживяване, да се изпълняват по-бързо ежедневни задачи при е-търговия и да се постигат поставените маркетингови цели.

Лекторът от практиката препоръча на студентите да не се страхуват от изкуствения интелект, а да се научат да се възползват от неговите възможности, за да имат успешна реализация на по-привлекателни позиции.


Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева


понеделник, 18 март 2024 г.

Предстоящо откриване на Клуб “Инвестиционни стратегии”

 Клуб “Инвестиционни стратегии” най-учтиво Ви кани да присъствате на официалното ни откриване, което ще се проведе на 19-ти март 2024 г. (вторник) от 12:00 ч. в Русенски университет “Ангел Кънчев”, втори корпус, зала “Сименс” (2Г.204).Този клуб е инициатива, която се стреми да обогати финансовата култура на студенти, граждани и ученици и да им предостави възможност да изучават, обсъждат и развиват практическите си познания в областта на инвестициите.За нас ще бъде голямо удоволствие да присъствате на събитието.


С уважение,

Клуб “Инвестиционни стратегии” към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Email: ru.investor.24@gmail.com

четвъртък, 7 март 2024 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира конкурс за постер на тема "Споделено бъдеще за трансформираща промяна"

 

Уважаеми, студенти,

Във връзка с честването на Световния ден на социалната работа на 19.03.2024 г., Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет съвместно със Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association - Русе организират:
 
⭐ КОНКУРС за ПОСТЕРИ на тема:
 
"Споделено бъдеще за трансформираща промяна"- 
„Превенция и справяне с пренаталното насилие"
 

Постерите могат да бъдат изработени на картон или друг подходящ материал във формат не по-малък от А4. Възможно е да бъдат нарисувани, апликирани, да се представи есе, послания, стихотворения върху постера или др. креативни идеи.
 
❗Постерите могат да бъдат индивидуални или екипни!

Срокът за предаване е 15.03.2024 г.  във втори корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кабинет 112 или при охраната на втори корпус.
 
❗ На постера е необходимо да запишете имената на студентите участвали в изработването му, курс и специалност.
 
🏆 На 20.03.2024 г. ще се обявят резултатите от конкурса и ще се наградят най-добрите идеи в рамките на международна конференция за пренатално насилие по проект “Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с всички форми на перинатално насилие - MAP", финансиран от ЕК.
 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg