четвъртък, 10 декември 2020 г.

ФБМ е съорганизатор на младежки онлайн диалог на тема "Колко близка e политиката за сближаване?"

 На 14. декември 2020 (понеделник), ще се проведе младежки онлайн диалог на тема "Колко близка e политиката за сближаване?". Форумът ще се осъществи от 13 до 14 ч. в платформата ZOOM Meeting ID: 932 1260 7025.


Фондация „Европейски институт“ и Информационен център “Europe Direct” Русе, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и с медийната подкрепа на Арена Медиа, имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн младежки диалог в гр. Русе.
Той ще се проведе на 14 декември, през платформата ZOOM, Meeting ID: 932 1260 7025
Събитието е насочено към младите граждани на ЕС в региона, студенти с изразени интереси към политиката на сближаване – обучаващи се в програмите на Русенски университет, както и към и граждани с изразено отношение, които да дадат своята оценка за добавената стойност на политиката на сближаване за русенския регион. Диалогът има за цел повишаване на информираността за ползите, които политиката на сближаване носи на региона и провеждането на активен на дебат за въздействието ѝ сред гражданите на най-голямата дунавска община.
Модератор: Цвета Ненова, Арена Медиа
Поканени за участие са експерти по регионално развитие, представители от DG REGIO - Европейска комисия, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Русенски Университет "Ангел Кънчев".

За контакт от името на Факултет "Бизнес и мениджмънт": гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bgПокана за безплатен уебинар: FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)

Партньорът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - InterMarium SP организира уебинар на тема "FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)", който ще се проведе на 16.12.2020 (сряда) от 12:00 до 13:00 ч. Събитието беше планирано като част от юбилейния календар на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Линк за регистрацията (или с qr-код) 

Език на уебинара: английски.

Организатори: InterMarium SP z.o.o., Poland (официалният представител на FlexSim в Централна и Източна Европа) - партньор на факултет “Бизнес и мениджмънт” при Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В продължение на 1-часова среща ще научите повече за потенциала на симулацията и FlexSim. Ще разберете, как симулациите помагат при планиране на сложни и скъпи промени в логистика. Ще видите специфичните проекти, реализирани в други компании и ползите, които те са получили. Този път уебинарът ще се концентрира върху моделиране и анализ на процесите в складовете. 


Какво е FlexSim: софтуер за моделиране на процеси в различни индустрии. Разполага с мощни визуални и статистически инструменти. С FlexSim създавате дигиталното копие на цех/склад/друга_система и с него експериментирате. Във всеки момент виждате показателите на всеки един елемент и на цялата система. Така получавате отговори: Какъв капацитет има системата в сегашния си вид? Как ще се промени капацитета, ако добавя/премахна отделните елементи (работници, машини, зони)? Какво влияние ще окаже внедряването на новата технология в моят склад/цех (роботи, AGV, AS/RS)? Как се държи системата в различни сценарии и случайни събития? Какъв лейаут е подходящ за новия ни склад?

През 2018 година факултет Бизнес и Мениджмънт закупи академичен лиценз FlexSim за 20 места за обучение на студенти и научни изследвания.

Препоръка: по време на уебинара използвайте голям екран за да виждате добре интерфейса на софтуера. 

Моля, регистрирайте се на посочения линк. Информацията за включване към уебинара ще получите по-късно на Вашия имейл.

За повече информация: гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg