петък, 17 декември 2021 г.

Ученици и студенти премериха сили в отборно състезание със свои идеи за социална работа и бизнес

На 17. декември 2021 г. ученици от Русе, Разград, Лом и Търговище заедно със студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет се конкурираха отборно, защитавайки своите идеи за социална кампании, бизнес инициативи или социални услуги по време на онлайн състезание на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА“, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при РУ „Ангел Кънчев“.
Инициативата се провежда традиционно веднъж годишно. Общо 97 участници - ученици от 11 и 12 клас от 12 средни училища се състезаваха на 17.12.2021, а в ролята на техни ментори влязоха студенти от 3 и 4 курс от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“. Тринадесет отбора формулираха и презентираха своите уникални предложения за решения за преодоляване или намаляване на негативните ефекти при социални взаимодействия в контекста на защитата и отстояването на човешките права.
Компетентно и взискателно жури от преподаватели и практици с председател проф. дн Юлия Дончева и членове: доц. д-р Даниел Павлов - ръководител на Център по предприемачество на Русенски университет, Катя Петрова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" – Община Русе, Антоанета Ябанозова - директор на БЧК – Русе, Таня Георгиева – главен финансов консултант на ЗАД Алианц България и възпитаник на Русенски университет и Кристиян Огнянов - студент в специалност „Социални дейности“ оцени идеите по предварително обявени критерии в категориите креативност, иновативност, приложимост, социален ефект и екипна работа.
Специалната награда на Община Русе получиха учениците на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе и ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, а специалната награда на БЧК – Русе отиде при учениците от ПГТ „Ив. П. Павлов“ – Русе. Най-голямото отличие - „Гран при“ единодушно и заслужено грабнаха учениците от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе със своята идея за социално предприемачество, която младежите биха искали да реализират.
Онлайн форматът на състезанието, наложен поради рестрикциите на пандемичната обстановка, не се отрази на емоциите, споделената радост и удовлетворение на участниците, а организаторите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ получиха многобройни поздравления и положителни коментари за качеството на събитието и се разделиха с участниците с пожеланието скоро да се срещнат отново, но като студенти в Русенски университет.
Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова

петък, 12 ноември 2021 г.

ФБМ чества празника на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 12. ноември 2021 г. академичната общност отбелязва 76 години от създаването на Русенския университет и 171 години от рождението на патрона Ангел Кънчев.

В ежегодната изложба на печатни и електронни издания, организирана от Университетската библиотека са отличени следните представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт":

 • доц. дн Милена Кирова - първа награда за дисертация "Управление на риска в иновационния процес";
 • д-р Диана Аврамова - втора награда за дисертация "Управление на връзката между индустриални предприятия и университет чрез публично-частно партньорство".
Първа награда за дисертация
Втора награда за дисертация

По време на церемонията за връчване на дипломите на получилите, през 2020 и 2021 година, нови научни степени и заели нови академични длъжности получиха дипломи:

Десет възпитаници на ФБМ с научна степен "Доктор":

 • д-р Анжела Петрова 
 • д-р Галина Русева 
 • д-р Деница Транчева-Цекова 
 • д-р Диана Аврамова 
 • д-р Ева Първанова 
 • д-р Милена Димитрова 
 • д-р Йордан Петров 
 • д-р Красимир Корнажев 
 • д-р Махмуд Захра 
 • д-р Петя Георгиева Доц. дн Милена Кирова получи диплома за придобита научна степен "Доктор на науките". 

Доц. д-р Свилен Кунев заема академична длъжност "Доцент".

Запис от тържеството.

Новината подготви д-р Мирослава Бонева
четвъртък, 4 ноември 2021 г.

ФБМ продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future чрез събитие за връчване на сертификати по инициативи на проекта

 

На 29. октомври 2021 г. екип от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – проведе процедура по официално приключване на втората „Иновативна образователна лаборатория за гражданските умения и устойчиво бизнес развитие", създадена съгласно целите на проекта. Събитието е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния).


Официалната част представлява връчване на международно признати сертификати на успешно завършилите курсисти, както и отличаване на студентите показали най-високи резултати по време на обучението им. Също така бяха наградени и участниците от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в първото лятно училище, проведено онлайн в Бърно, Чехия.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и Предприемачество и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и доц. д-р Свилен Кунев от катедра „Мениджмънт и социални дейности“.


За контакти и повече информация:

гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269