вторник, 30 октомври 2018 г.

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" води интерактивни обучения по "Предприемачество на работното място"

На 29. и 30. октомври 2018 г. се проведоха интерактивни обучения по "Предприемачество на работното място" по проект "ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност" на Българо-румънска търговско-промишлена палата в Русе.

Ръководителят на Предприемаческия център към Русенския университет води интерактивното обучение с участниците, като в основата бе опита, натрупан по международните проекти MATcHES и INNOVENTER , както и от международните академични мрежи RESITA и INTERGEN. С някои от участниците се планираха и последващи съвместни дейности.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 26 октомври 2018 г.

Преподавател от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

На 26. октомври 2018 г. доц. д-р Даниел Павлов представи проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

По време на 57-та Научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България бяха представени основните достижения по проект INNOVENTR.
Ползите от социалното предприемачество бяха разширени и от представяне на опита по международната академична мрежа INTERGEN, свързана с насърчаване на междупоколенческите семейни бизнеси.

За повече информация: доц д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" обсъждаха учебни материали по Социално предприемачество с учители от Разград и Лозница

На 25. октомври 2018 г. се проведе първата работна среща на екип по проект INNOVENTER с подбрани учители от Разград за директно обсъждане на учебни материали по Социално предприемачество.

В рамките на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов проведоха срещи с учители от 8 училища от Разград и Лозница. Получи се успешен взаимен обмен на обучителни подходи.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 24 октомври 2018 г.

Финансиращият орган на проектния консорциум INNOVENTER похвали участниците от Русенския университет

На 24. октомври 2018 г. се проведе работна среща на проектния консорциум INNOVENTER с финансиращия орган в гр. Солун, Гърция. Екипът от Русенския университет получи похвала за дейностите си по проекта, свързан с обучението по Социално предприемачество.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 22 октомври 2018 г.

Бизнесмени от Ротари клуб Силистра обсъдиха демографските предизвикателства с преподаватели от ФБМ

На 22. октомври 2018 г. бизнесмени от Ротари клуб Силистра поднесоха своята топла подкрепа към представящите проект INNOVENTER (доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов) относно планираните от тях дейности за обучение по Социално предприемачество (DEV 2.2.3). Обсъдиха се и демографските предизвикателства пред бизнеса от област Силистра.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

четвъртък, 18 октомври 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" проведоха обучения в Силистра

На 11. и 18. октомври 2018 г. по проект INNOVENTER.EU в гр. Силистра се проведоха първите тестови обучения по DEV 4.2.5 с над 20 местни учители. Всеки от 15-те модули по Социално предприемачество бе представен от:
- доц. д-р Емил Коцев,
- доц. д-р Даниел Павлов
- гл. ас. д-р Миглена Пенчева

Присъстващите учители дадоха своите ценни насоки и пожелаха успех на обученията по социално предприемачество.
Силистра се проведоха първите тестови обучения по DEV 4.2.5 с над 20 местни учители. Всеки от 15-те модули по Социално предприемачество бе представен от:


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 17 октомври 2018 г.

Студенти от ФБМ имаха среща с управителя на ДИАНЕЛ ЕООД

На 17. октомври 2018 г. управителят на ДИАНЕЛ ЕООД - Диан Тамахкяров проведе среща със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация", като ги запозна с ключови (повратни) моменти от предприемаческия си опит.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg