понеделник, 30 април 2018 г.

Студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ участваха в научнопрактическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

Катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ беше съорганизатор на научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. За четвърта поредна година, въз основа на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономика“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна, проведоха ежегодната 22-ра научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“.           Събитието се състоя в периода от 27 до 29 април 2018 г. в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак. 

Конференцията бе официално открита от доц. д-р Г. Захариева, ръководител на катедра „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“, която приветства с добре дошли участниците и изказа задоволство от ползотворното ежегодно сътрудничеството за провеждането на този форум.

Доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра „МИО“ при ИУ-Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“ се присъединиха към поздравленията и пожелаха успешна работа на участниците.
В рамките на конференцията бяха представени 12 разработки в четири тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“. Дискусиите се водеха в две секции.


Модераторите на първа секция: доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева водиха дискусии, засягащи протекционистичната политика на САЩ – начало на световна търговска война или война с Китай; търговските ограничения, техническият прогрес – предпоставка за заетост или безработица; директните инвестиции като фактор за икономически растеж; имиджът на региона като ключов фактор за привличане на инвестиции.
Модератори на втората секция бяха доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Александър Шиваров, гл. ас. д-р Симеон Момчев. В този панел бяха дискутирани теми относно инвестиционния климат и политиката на България за привличане на инвестиции; тенденции, фактори, форми на проявление на международните инвестиции; европейския трудов пазар на Румъния и проблеми, засягащи дигиталната икономика.В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и Яна Колева, студент от трети курс на специалност „Международни икономически отношения“.

Изнесеният от Яна Колева доклад на тема: „Техническият прогрес – предпоставка за заетост или безработица“ предизвика дискусии, отнасящи се до ролята на технологиите в съвременния живот, връзката технологии – човешки капитал и могат ли технологиите да изместят човешкия фактор.


Всички участници получиха сертификати за представянето си, връчени от представителите на трите катедри-организатори.

Научните разработки ще бъдат достъпни в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.

За контакти: гл.ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg 

петък, 27 април 2018 г.

Посещение на ABB Bulgaria Ltd. – клон Севлиево от студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“


На 27 април 2018 г. студенти, обучаващи се в специалност „МИО“ посетиха международната компания АББ България ЕООД, клон Севлиево.
В срещата взеха участие Яна Колева, трети курс, специалност „МИО“ и гл. ас. д-р Даниела Илиева, преподавател в катедра „Икономика“.
Контактът за организирането на работната визита се осъществи чрез Васил Шишков, завършил специалност „МИО“, член на Алумни клуба „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов, чийто член е и гл. ас. д-р Даниела Илиева.
Дневният ред на работното посещение включваше кратка презентация, относно компанията; презентация, относно дейностите, свързани със стратегическото снабдяване с материали; разходка из производствените площи.
          Георги Манолов, оперативен мениджър в компания АББ България ЕООД, клон Севлиево запозна участниците в работната среща с международната дейност на предприятието.
Компанията е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят.
Тя извършва международни операции в повече от 100 страни, наброява 144 400 служителя и приходите й възлизат на приблизително на 35 млрд. долара.
В световен мащаб дейността на АББ е организирана в четири бизнес направления, а в България компанията е представена в областта на Енергийни мрежи, Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, както и Роботика и задвижване.
АББ България разполага с над 2 500 служители и развива дейност с централен офис в София и четири клона в страната. Две от производствените бази на АББ се намират в гр. Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение. Другите две производствени бази се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, и в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна.
Никола Пъшков, ръководител на отдел „Стратегическо снабдяване“ запозна участниците с работата на отдела със стратегическите клиенти, доставките на суровини и материали, спазването на сроковете за доставка, следенето на цените на суровините и материалите, приложение на Инкотермс, провеждане на търговски преговори с чуждестранни партньори, договарянето на условията на плащане.

 


При посещението на производствените площи участниците в срещата се запознаха с организацията на производство, обособяването на работните екипи, разпределянето на задълженията, мотивирането на персонала за работа, повишаване на качеството. Беше показана обособената зала, в която работните екипи се събират веднъж седмично за обсъждане на възникналите проблеми и тяхното решаване, с цел повишаване качеството на работа и производство.
Дискутирани бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между висшето училище и АББ България ЕООД, клон Севлиево, което да засили връзката обучаеми -практика.

За контакти: гл. ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg
сряда, 25 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в партньорска среща по проект INNOVENTER в Албания

На 24 и 25 април 2018 г. в Тирана, Албания, се проведе втората партньорска среща по проект INNOVENTER. Участници от екипа на РУ "Ангел Кънчев" бяха доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие". Те представиха изпълнените от екипа на Русенския университет до момента задачи по работни пакети, свързани с разработка и разпространение на информационни материали, разработка на учебни материали и мобилна и онлайн платформи.
Основната цел на проекта е да се създаде учебна програма по социално предприемачество и модули към нея. Освен тях, ще бъдат предоставени и допълнителни спомагателни обучителни материали. Цялата тази информация ще бъде достъпна на български език, качена на мобилна и онлайн платформи за обучение на свободен достъп.

Очаква се до есента на 2018 г. модулите по социално предприемачество на български език заедно с допълнителните обучителни материали да са качени онлайн на уебсайта на проекта innoventer.eu, след което ще започне провеждането и на самите обучения.
По време на срещата участниците в консорциума изказаха висока оценка към проектната култура в Русенския университет и възможността му да организира разнородни събития с високо качество.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

За 10-та поредна година се проведоха Дни на кариерата на специалностите от Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 25. април 2018 в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведоха десетите Дни на кариерата на Факултет "Бизнес и мениджмънт.
На срещата бяха представени специалностите, по които се извършва обучение във факултета и Алманаха на завършващите студенти, който за първа година се издава само в електронен вариант.

Присъстващите работодатели обявиха работни позиции и места за стаж в компаниите, както и изисквания към кандидатите.
В събитието участваха 55 студенти от 3 и 4 курс, обучаващи се в различни специалности на ФБМ и работодателите: Община Русе, Доминекс Про ЕООД, Витте Аутомотив България ЕООД, Антоан Вилл ЕООД, Медиком ООД, Стефани стил ЕООД, УниКредит Лизинг АД, Networx, Спарки АД.  
Г-жа Саша Кратункова от Дирекция "Бюро по труда" Русе представи програмите за насърчаване на младежка заетост, по които завършващите студенти могат да започнат субсидирана заетост или стаж по специалността.
Експертът от Регионална служба "Агенция по заетостта" Елена Богданова представи възможностите, които предоставя на младите хора Европейският корпус за солидарност за младите.
Ръководителят на Центъра за кариерно развитие към Русенски университет "Ангел Кънчев" проф. д-р Иван Евстатиев представи информационната система на центъра, която служи за посредник при осигуряването на стажове и работни места между студентите и работодателите.
Кметът на Община Русе изпрати поздравителен адрес, който беше връчен от директора на Дирекция "Европейско развитие" - д-р Никола Кибритев на декана на Факултет "Бизнес и мениджмънт.

За контакти: гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg

понеделник, 23 април 2018 г.

Преподаватели от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар на тема "Инвестиционни пресмятания в МСП" с гост-лектор от Финландия


На 23. април 2018 г., в  рамките на програма "Еразъм +", в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" бе проведен семинар с гост-лектор Йенс Вестерблад, Финландия, организиран от    доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата.  Семинарът бе на тема "Инвестиционни пресмятания в МСП". В него участваха над 25 студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация", "Финансова математика" и "Международни икономически отношения".


За контакти: доц. д-р Людмила Михайлова,  lmihaylova@uni-ruse.bg

събота, 21 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в работна среща по проект ReSTART


На 19 и 20 април 2018 г. в Букурещ се проведе втората работна среща по проект ReSTART, насочен към повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на студенти и преподаватели за подобряване на модернизацията на висшето образование в Молдова. Участници в срещата от страна на Русенския университет бяха гл. ас. д-р Божана Стойчева – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Ирина Костадинова – изследовател по проекта.
По време на срещата бяха коментирани предстоящи срещи при Молдовските партньори, на които те ще представят добри предприемачески практики, обобщени анкетни резултати, свързани с проведено проучване за дигитализация на обучението и предприемачески умения на изследваните целеви групи. При отчитане на работата си партньорите от Молдова ще бъдат координирани и направлявани от страна на европейските партньори.
Участници в международния проект са:
1.     University Politechnica of Bucharest, Romania – водещ партньор.
2.     University of Ruse „Angel Kanchev”, Bulgaria.
3.     Technical University of Kosice, Slovak Republic.
4.     “Alecu Russo” State University of Balti, Moldova.
5.     Moldova State University, Moldova.
6.     Academic of Economic Studies of Moldova, Moldova.
7.     State Agrarian University of Moldova, Moldova.
8.     State University of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova.
9.     The Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Romania.

За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева – bstoycheva@uni-ruse.bg

четвъртък, 19 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ проведоха обучение по социално предприемачество в Разград

На 19. април 2018 г. в гр. Разград се проведе семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието беше организирано в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е третото от редица срещи. Първите две се проведоха в Русе на 11.04.2018 г. и в Силистра на 18.04.2018 г., предизвиквайки голям интерес в участниците към възможността за обучение по социално предприемачество. 
Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия и местни власти. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея, които да бъдат качени в интернет на свободен достъп.  

В тази връзка, на събитието се разгледаха изискванията на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование, които са важни за акредитация на учебната програма. Присъстваха представители на местната власт, на социални институции в гр. Разград, на местния бизнес, учители, Военно окръжие в гр. Разград и Директор на Филиала на РУ "Ангел Кънчев" в гр. Разград, доц. Станка Дамянова, които имат интерес към социалното предприемачество в посока подпомагане функционирането на подобни организации или създаването на нови такива.
Участниците се представиха и споделиха свои добри практики. Създадената дружелюбна атмосфера предразположи присъстващите да обсъдят идеи за съвместни проекти и сътрудничество, както и в каква насока ще могат да се възползват от обученията, които предстои да се организират по проект INNOVENTER.

В рамките на проекта екипът от РУ „Ангел Кънчев“ планира провеждането и на още събития през 2018 и 2019 г. в градовете Русе, Разград и Силистра. Те ще бъдат свързани с представяне на резултатите по проекта, подготовка за предстоящите обучения по социално предприемачество и самите обучения. В процес на разработка са онлайн и мобилни платформи, където ще бъдат достъпни обучителните материали на езиците на проекта, включително и български език: innoventer.eu.

Участниците в събитието показаха голямо желание да се включат в предстоящите мероприятия по проект INNOVENTER заедно с още свои колеги, тъй като според тях темата за социално предприемачество е не само актуална, а и обученията, които са в процес на планиране, са изключително необходими и ще им бъдат практически полезни.
 
За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, РУ „Ангел Кънчев“, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 18 април 2018 г.

Провокативен работен семинар по социално предприемачество


На 18. април 2018 г. в гр. Силистра екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе интересен работен семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се реализира в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организаторите на семинара останаха впечатлени от дружелюбните взаимоотношения между присъстващите силистренци - представители на местната власт, сдружения, ученици, учители, управители и физически лица. Повечето участници споделиха и опита си в социалното предприемачество, което породи желание в екипа на Русенския университет да документира тези достойни практики и да ги включи в предстоящите обучения, като част от приноса на Силистра към световното социално предприемачество.
Любознателните участници в семинара показаха повишен интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите. В допълнение, съгласно Наредба 12, учителските колективи ще могат да получат и кредити по социално предприемачество, а Русенският университет традиционно провежда подобни обучения през Центъра за продължаващо обучение.
Участниците споделиха, че учебната програма по социално предприемачество е иновативна и приложима, след като разбраха, че в проектния консорциум са включени партньори с разнообразен и взаимно допълващ се опит от България и чужбина:
• Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди, София
• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър
• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония
• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия
Всичко участници в работния семинар подканиха екипа на Русенския университет по-скоро да организира желаните обучения, чрез които да разширят и утвърдят значимостта на своите социални инициативи!


За контакти:
Ръководител на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев, катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg


вторник, 17 април 2018 г.

Докторантски семинар за влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България

На 17 април 2018 г. в зала 2Б.414 се проведе докторантски семинар  на тема: „Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България“.
Докторант Лора Христова представи резултатите от емпирично проучване на показателите, измерващи предприемаческата активност в България и изследване на оценката на представители на бизнеса относно регулирането в България, проведени в рамките на  дисертационен труд на същата тема.
 
Полевото проучване е осъществено по метода на индивидуалното попълване на анкета. Целевата група се състои от собственици на бизнес от различни сектори на икономиката. Общият брой на респондентите е 60 предприемача. Анкетната карта съдържа общо 21 въпроса, формулирани от докторанта и разделени в следните 2 групи:
1)   Специфични въпроси относно оценка на данъчната политика и регулирането в България и
2)   Общи въпроси за класифициране на предприятията.
Резултатите, обработени с дескриптивен метод, бяха представени графично.
Модератор на форума беше научният ръководител на докторанта  - доц. д-р Дафина Донева.
В семинара взеха участие докторанти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
 
За контакти:
докторант Лора Христова, lthristova@uni-ruse.bg
доц. д-р Дафина Донева,  dgdoneva@uni-ruse.bg

събота, 14 април 2018 г.

Преподавател от ФБМ провокира генерирането на предприемчиви идеи за управление на образованието


На 14. април 2018 г. студентите от Магистърската програма ПНУП (Предучилищна и начална училищна педагогика) представиха предприемчиви идеи за подобряване дейността на редица образователни заведения в Северна България. Разработките са резултат от обучението по дисциплината "Управление на образованието", водена от доц. д-р Даниел Павлов, преподавател в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".

Основните моменти в техните разработки  са свързани с:
- Анализ състоянието на конкретен образователно заведение;
- Анализ на управленската среда за предприемане на подобрения;
- Анализ на нормативната уредба за проверка на законосъобразността на предлаганите идеи.


Бъдещето на децата ни е в сигурни ръце! Да им е на слука!За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 12 април 2018 г.

Интерактивна защита на бизнес планове на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт"

На 12. април 2018 г. студентите от специалност "Бизнес и мениджмънт" представиха своите бизнес идеи по дисциплината "Управление на малкия бизнес" в Русенския университет.
Основните моменти в разработките им са свързани с:
- иницииране на бизнес със стартов капитал под 5 000 лв.;
- бизнесите да допринасят за социално-икономическото развитие на Северна България;
- задължителен включен разход за интелектуална собственост - предимно търговска марка;
- експортна ориентация на предлаганата предприемаческа дейност.


Част от представените идеи са включени и в церемонията за награждаване с Грамота на 18-тото издание на "Конкурс за разработване на бизнес план" към Русенския университет "Ангел Кънчев". Да им пожелаем успех в предприемаческите им намерения и семейна топлина!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 11 април 2018 г.

Интерактивна среща за социалното предприемачество по проект INNOVENTER

На 11.04.2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе целодневен уъркшоп на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се проведе в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е първата от редица срещи, които са в процес на планиране. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея.

В тази връзка, на събитието се разгледаха изискванията ECVET/EQF/NQF, които са важни за акредитация на учебната програма.
Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия, местни власти и др.
Присъстваха представители на разнообразни организации, тамбурашки оркестър (единствен в света), училища, сдружения и фондации, които работят с деца, възрастни хора, хора с увреждания, представители на частния бизнес и много други. Събитието беше подкрепено и от представител на местната власт – зам.-кмет на Община Русе д-р Страхил Карапчански. По проект INNOVENTER се планира провеждането и на още събития през 2018 и 2019 г. в градовете Русе, Разград и Силистра. Те ще бъдат свързани с представяне на резултатите по проекта, подготовка за предстоящите обучения по социално предприемачество и самите обучения.
Участниците в международния проектен консорциум са:
•    Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди
•    Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“
•    Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
•    Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
•    Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър
•    Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
•    Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония
•    Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Победителите от мартенския етап на Фотоконкурс "С една идея напред" са известни

На 11. април 2018 г. жури от Факултет "Бизнес и мениджмънт" определи победителите във фотоконкурса "С една идея напред" на тема „Преоткриване“.

Паричните награди ще бъдат връчени на 25. април 2018 (сряда)  по време на Срещата с работодатели в рамките на Дните на кариерата 2018 на специалностите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 12:00 часа в Корпус 2 - Аула 2.101 на Русенски университет "Ангел Кънчев".


Микаела Дилиянова Илиева, СУ ʺХристо Ботевʺ гр. Русе, 11 Б клас - награда за най-много лайкове (243 бр.) 35 лв.
"Няма граница за полета на птица, която лети със своите криле." - Уилям Блейк

Марио Мартинов Владимиров, специалност "Бизнес мениджмънт" 1. курс, печели награда в размер на 25 лв. "Оценка на журито".  
Преоткривам себе си, като тествам моята психика и физика до краен предел! - 3
Може да участвате в допълнителната тема "Като на шега"  чрез попълване на формуляр или като лично съобщение до Facebook профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Одобрените от администратора на факултет „Бизнес и мениджмънт“ снимки ще бъдат качвани в страницата на конкурса, където ще събират лайкове

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg