събота, 30 март 2019 г.

Участия в различни инициативи по проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

В периода 28-30 март 2019 в гр. София се проведоха международни срещи по проект INNOVENTER, свързани с насърчаване на обучението по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.EU.

Делегацията от Свероизточна България бе най-многобройна и печели вниманието на останлите участници чрез разнообразните презентации и активно участие в дискусиите с представителите на национални агенции.

Семинарът бе възожност да се обсъдят и следващи дейности в мрежа INTERGEN-THEORY.EU за изследване на междупоколенческите бизнеси.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 29 март 2019 г.

Преподавател от катедра МБР представи в Молдова добри практики за обучение в магистърска степен


В периода 26.03.2019 – 29.03.2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев взе участие в работна среща, организирана в рамките на проект 585353-ЕРР-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART в град Балти, Молдова, свързана с Disseminate project results. Участие в срещата взеха всички девет партньори по проекта.
Представителят на Русенски университет „Ангел Кънчев” изнесе обобщаваща презентация, свързана с усвоени умения и добри практики в обучението на молдовски студенти, обучаващи се в магистърска степен. Good practices from teaching and learning during RESTART implementation: lessons learnt and good practices from WP3/A3.1 Perform teaching and learning activities with MD master students.За повече информация:
гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Божана Стойчева - ръководител на проекта, bstoycheva@uni-ruse.bg
четвъртък, 28 март 2019 г.

Разгорещена среща с предприемачи от plano.bg

На 28. март 2019 г. се проведе разгорещена среща с среща с предприемачи от plano.bg.
Двамата предприемачи Людмил Христов (lyudmil@plano.bg) и Радостин Стоянов (radostin@plano.bg) се срещнаха със студентите от специалност Бизнес мениджмънт по време на дисциплината Управление на малкия бизнес в Русенския университет; част от поредицата "Из опита на един предприемач".

Интерес предизвика както споделения опит, така и обсъждането на новия продукт plano.bg, разработван в успешно съдружие между няколко души, повечето от които са възпитаници на Русенския университет "Ангел Кънчев" :-) .

Ключови послания към студентите: "Не пилейте времето си, а го инвестирайте в контакти със студенти от различните факултети" - това е част от богатството на Русенския университет!
Успех, колеги!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 27 март 2019 г.

Разтърсваща среща със социалния предприемач Светослав Самуилов

На 27. март 2019 г. в продължение на поредицата "Из опита на един предприемач", студентите от 2 курс специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация се срещнаха със Светослав Самуилов в лекциите по Риск мениджмънт. Бившият европейски и световен шампион по бойни спортове сподели рисковете в живота си и как ги преодолява от инвалидната количка, в която е временно.
Притаили дъх, студентите чуха редица негови послания, сред които:
 • Не е важно какво имаш, а кого имаш.
 • Може да успеем и в България, не е нужно да ходим в чужбина.
 • Трябва да се борим до края, дори и да си мислим, че побеждаваме.
 • Лошите приятели покваряват добрите нрави.
 • Не трябва проблемите да ви тикат напред, а мечтите да ви водят.
 • Да следваме мечтите си.
 • Да вярваме в себе си.
 • Да обичаме и да даваме любов.
 • Въпреки трудностите не се отказвай да постигнеш целите си.
 • Вярата в себе си, постоянството е пътят към успеха, нагаждането във всяка среда въпреки неловките ситуации, отсяването на взаимоотношенията и обграждането с правилните хора, личностото израстване е ключ към успеха.

Студентите останаха впечатлени от неговата вяра, воля, борбеност, надежда, мечтател, упоритост, стремеж към по-добро, настойчивост. До него застана и приятелката му, която го подкрепя в тези преходни за него години.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 26 март 2019 г.

ФБМ демонстрира интегрирано управление на интерактивен склад в Деня на отворените врати

На 26. март 2019 г. в Канев център се проведе традиционният Дена на отворените врати. На щанда на Факултет "Бизнес и мениджмънт" бяха представени възможностите за обучение в специалностите: "Бизнес мениджмънт", "Европеистика и глобалистика", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт".

За онагледяване на мениджърските функции и отговорности беше представен интегриран модел за управление на склад. Използвана е платформата Odoo ERP, като са свързани стандартните модули Склад, Снабдяване, Продажби и Фактуриране, за да се управлява интерактивен миниатюрен макет на склад.  


Демонстрирацията включва: обработване на заявките в склада,  генериране на документи за приемане и експедиция, проследяване на наличностите. Посетителите можеха да наблюдават ролята на складов оператор, който с мобилен четец събира поръчките на клиентите, благодарение на безвъзмездно предоставения на ФБМ лиценз за Ventor - софтуер за Android, който комуникира със системта Odoo ERP. Използвани са следните устройства: лаптоп за въвеждане на заявки; смартфон за отбелязване на натоварваните стоки в склада; принтер за отпечатване на фактури, складови нареждания и други документи, генерирани от Odoo.


Също така са демонстрирани опциите за автоматизиране на управлението на доставките, чрез настройване Odoo сам да подготвя заявките към доставчиците за закупуване на материалите при достигане на прагови нива.


За повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg

понеделник, 25 март 2019 г.

Първокурсниците от ФБМ с най-висок успех за първия семестър получиха сертификати и подаръци

На 25 март 2019 г. в Русенския университет се проведе традиционния "Ден на кариерното ориентиране на първокурсника".
Чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев връчи сертификати на първокурсниците с най-висок успех от първата изпитна сесия от всички специалности. Сред 67-те първенци бяха и 11 студенти, които се обучават в специалностите на Факултет "Бизнес и мениджмънт".


Снимки: Дирекция "Връзки с обществеността и реклама"Предприемачът Йоана Станимирова запозна студенти от ФБМ с възможни здравни увреждания

На 25. март 2019 г. възпитаникът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - Йоана Станимирова, се срещна със студенти от специалностите Бизнес мениджмънт и Икономика в рамките на дисциплината Застраховане. Тя представи нагледни материали, чрез които показа как козметиката може сериозно да увреди здравето или да излекува човека от кожни проблеми.

Правилният избор на козметичен доставчик е предпоставка да си опазим здравето и да не се срещаме със застрахователи, които да покриват медицинските ни разходи чрез здравни застраховки.

Срещата е от поредицата "Из опита на един предприемач".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 22 март 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" представи в Молдова добри практики за развитие на предприемачески умения


В периода 20.03.2019 – 22.03.2019 г. гл. ас. д-р Милена Тодорова взе участие в Run multiplier events at national level свързано с „Развитие на предприемачески умения“ на студенти от Moldova State University – USM и Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM, гр. Кишинев, Р. Молдова, организирано в рамките на проект 585353-ЕРР-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART.


Представителят на Русенски университет „Ангел Кънчев” изнесе презентация свързана с Предприемачеството и представи Иновативното младежко експо, добри практики за обучение на студенти бакалавърска степен специалност „Бизнес мениджмънт” и примери за успешни предприемачи завършили факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет Ангел Кънчев.
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

четвъртък, 21 март 2019 г.

Проведе се Общо събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 21. март 2019 г. деканът доц. д-р Александър Петков представи пред Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" отчет за дейността през 2018 година.
Отчетът отразява активностите на трите катедри "Мениджмънт и бизнес развитие", "Икономика", "Европеистика и международни отношения" и "Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център" (БРИЕ).

Общата оценка в резюме е следната:
 • През 2018 година се наблюдава намаляване на основната преподавателска дейност спрямо 2017 г. поради намаляващия брой младежи, завършващи средно образование. Освободеният по тази причина времеви и интелектуален ресурс, в комбинация с предоставените външни възможности довеждат през 2018 г. до засилена международна дейност. В резултат на това са увеличени финансираните теми по международни програми и организираните международни научни прояви, което води до издигане на международния имидж на катедрите, факултета и университета.
 • Получени са високи акредитационни оценки за ПН 5.13. Общо инженерство (9.54) и ПН 9.1. Национална сигурност (8.95).
 • През годината бяха подготвени доклади за самооценка на:ПН 3.8. „Икономика” за ОКС Бакалавър и Магистър; ПН 3.8. „Икономика” ОКС Бакалавър, спец. „Икономика“; за дистанционна форма на обучение в спец. „Бизнес администрация“ ОКС Магистър от ПН 3.7. „Администрация и управление“; за дистанционна форма на обучение в спец. „Бизнес мениджмънт“ ОКС Бакалавър от ПН 3.7. „Администрация и управление“; за докторска програма Социално управление  от ПН 3.7. „Администрация и управление“, област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки.
 • В резултат от изпълняваните проекти катедрите обновяват периодично, макар и частично ДМА, както и закупуват КМА и КНА за обслужване на  учебния процес.
 • Международната дейност на преподавателите от факултета е изключително разнообразна и разнородна. Ефективно се използват всякакви форми на сътрудничество и проекти с партньори от много страни.

Приоритетите за бъдеща работа са насочени към:
 • Продължаване на добрите практики за работа с училищата и учениците в региона.
 • Разработване и допълване на материалите за дигитално и дистанционно обучение за новите специалности “Дигитален мениджмънт и иновации” и специалност „Икономика“ за ОКС Бакалавър, за които предстои акредитиране през текущата година.
 • Ускоряване на научната и публикационната активност с цел увеличаване на публикациите в престижни индексирани издания, монографии и др.


Характерно за БРИЕ е, че благодарение на партньорството между отговарящите за БРИЕ и Ректорите на  Русенски университет "Ангел Кънчев" и на Икономически университет  Букурещ през 2018 г. са продължени добри практики като: провеждане на трансгранични семинари на българо-гръцката и българо-румънската граница, участие на студенти в конференции и семинари, лятно училище по европейска интеграция и др.

За повече информация: доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg 

Интерактивен час за психиката на предприемача

На 21. март 2019 г. Надя Денева проведе интерактивен семинар на тема “Психологически и личностни характеристики на бъдещите предприемачи“ със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт", 4 курс. Срещата бе част от серията „Из опита на един предприемач“.

Учебният час по дисциплината "Управление на малкия бизнес" продължи и с анализи на студените да развиват междупоколенчески бизнеси по INTERGEN.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 20 март 2019 г.

Койчо Митев запозна студентите от 2. курс с рискове пред защитата на интелектуалната собственост

На 20. март 2019 г. в продължение на серията „Из опита на един предприемач“, второкурсници от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с особености при запазването и защитата на интелектуална собственост.

Лекторът – инж. Койчо Митев (patentservice@abv.bg) запозна студентите с естеството на рискове пред фирмите, които нямат интелектуална собственост, както и с основните пазарни възможности, които се пораждат за един предприемач, владеещ собствена търговска марка или промишлен дизайн.


Лекторът представи различни примери, с които показа как интелектуалната собственост помага за успешното оцеляване и развитие на малки и големи родни фирми. В откритата лекция по дисциплината „Риск мениджмънт“ присъстваха възпитаници и приятели на Русенския университет.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 15 март 2019 г.

Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество

В периода 13 - 15 март 2019 г. в Русенския университет се проведе работна среща по проект INNOVENTER (DEV 525) на тема "Внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по предприемачество (Working group meeting in Ruse on Embedding INNOVENTER into existing VET programs on entrepreneurship)".

Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белове приветства гостите с добре дошли в Русенския университет. Той припомни, че висшето училище винаги е създавало благоприятна среда за срещането на различни институции, които да дискутират идеи, добри практики и предизвикателства пред обществото днес.

Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации, като същевременно ангажират за служители хора в неравностойно положение. Участници в семинара бяха представители на училища и други образователни институции от София, Пловдив, Разград и Силистра, които споделиха своя опит в обучения по Социално предприемачество.
Екипът на Русенския университет запозна участниците с възможности за обучения на учители по Наредба 12 през Центъра за продължаващо обучение на РУ "Ангел Кънчев" по програма, разработена в рамките на проект INNOVENTER.

Водещ партньор по проекта е Националната федерация на работодателите на хора с увреждания (България), а партньори са Русенския университет „Ангел Кънчев" (България), Асоциация „Мария Кюри – МСА" (България), Помощ за общността в Албания (Албания), Кипърска търговско-промишлена палата (Кипър), DYEKO – Мрежа за подкрепа на предприемачеството и социалната икономика (Гърция), Асоциация за консултиране в управлението (БЮРМ).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи в Молдова добри практики за кариерно ориентиране

В периода 13.03.2019 – 15.03.2019 г. гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие в събитие свързано с „Кариерно ориентиране“ на студенти от State University of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, гр. Кахул, Р. Молдова организирано в рамките на проект 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART.

Представителят на Русенския университет представи дейността на Центъра за кариерно развитие към Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и събитията свързани с Дни на кариерата организирани от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.

За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg


понеделник, 11 март 2019 г.

Среща на бизнесмена Виктор Георгиев със студенти от ФБМ по дисциплината "Застраховане"

На 11. март 2019 г. часът по "Застраховане" протече по-различно. Увлекателната среща на студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" с Виктор Георгиев по дисциплината "Застраховане" бе поредното събитие от серията "Из опита на един предприемач". Студентите се запознаха с конкретни примери в животозастраховането, както и основните елементи от ефективното управление на личните финанси.


Особен интерес предизвика и представянето на набиращия все по-голяма известност „Исторически парк“ (ipark.bg) като форма на инвестиция, предлагана от застрахователната мрежа на Тъгедър.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

неделя, 10 март 2019 г.

Студенти от магистърски програми към Факултет "Бизнес и мениджмънт" проучват междупоколенчески бизнеси по INTERGEN

На 10. март 2019 г. студенти от магистърските програми към ФБМ "Бизнес администрация" и "Мениджмънт на европейските проекти" се включиха във финалните проучвания върху междупоколенческите бизнеси (международна академична мрежа INTERGEN) в рамките на социалното предприемачество на проект INNOVENTER.


Техните отговори ще спомогнат за по-доброто оформяне на новите международни виждания относно ролята на различните поколения за стартиране на семейни бизнеси.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 8 март 2019 г.

Списанието на ФБМ Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) вече е индексирано в ERIH PLUS

От 08. март 2019 г. многоезичното научно списание Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) е индексирано в European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Norwegian Centre for Research Data.Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет "Ангел Кънчев" от 2009 година издава списанието Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) съвместно с партньори от Мрежа Resita. До момента са публикувани 111 научни статии (в 10 броя) на предприемаческа, иновационна и бизнес тематика от десетки изследователи от България, Румъния, Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Босна и Херцеговина и др.
Списанието е индексирано в Google Scholar от 2014 година.