сряда, 24 юни 2020 г.

Онлайн защити на дипломни работи във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Първият випуск бакалаври, завършващи специалност "Бизнес мениджмънт" изцяло в дистанционна форма на обучение и първите инженер-мениджъри, избрали специалност "Индустриален мениджмънт" във филиала на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Видин, защитават онлайн своите дипломни работи пред държавни изпитни комисии.
В периода 24-26. юни 2020 г. се провеждат онлайн защити на дипломните работи за студентите от специалности: "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" ОКС "Бакалавър" и "Бизнес администрация" и "Мениджмънт на европейски проекти" ОКС "Магистър".

Възможно е защитите да се наблюдават в реално време за част от дипломантите, завърш-ващи специалност "Бизнес администрация" ОКС "Магистър", "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" ОКС "Бакалавър". от 9:00 ч. на 25-26.06.2020 г.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 778 5729 5954
Password: 076918
Защитите на дипломните работи и държавните изпити за завършващите специалности: "Европеистика и глобалистика (на английски език)", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика", "Маркетинг", "МИО" ОКС "Бакалавър" и "Международно сътрудничество и европейски проекти" и "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор" ОКС "Магистър" ще се проведат съгласно предварително обявения график.

На добър час, скъпи абсолвенти!

вторник, 16 юни 2020 г.

Направете своя избор сега - във Факултет “Бизнес и мениджмънт”! 
За учебната 2020/2021 г. ФБМ обявява прием в бакалавърските програми:
Кандидатствайте на https://online.uni-ruse.bg по всяко време или се
свържете с "Прием нови студенти" на 0887 592 349 (от 09 до 17 часа).


Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Русенски университет "Ангел Кънчев"