четвъртък, 30 март 2017 г.

Иновационен лагер в СУ "Възраждане" със съдействието на представители на ФБМ


Иновационно състезание  „Световна седмица на парите”, 2017,
организирано на 29 март 2017 като съвместна инициатива на СУ „Възраждане“ , гр. Русе и Център по предприемачество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в рамката на световната седмица на парите (27.03.-02.04.2017) Junior achievement  Bulgaria. Участниците са ученици от осми до единайсети клас на СУ „Възраждане“ и СУ “Вела Благоева“, гр. Велико Tърново.

Откриването на състезанието бе направено от Станислав Георгиев - Директор на СУ „Възраждане“  и д-р Ирина Костадинова представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Проведеното състезание бе под формата на интензивен уоркшоп за младежи от 15 – 19 години. Сформирани бяха осем екипа, които в рамките на четири часа трябваше да представят своите бизнес идеи като PPT презентация по зададена тема: Учи. Спестявай. Печели. Предлагане на алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата.
Водещите на състезанието, учителите от СУ„Възраждане“, Цветелина Радова, Мария Йорданова и Магдалена Георгиева бяха активно подпомагани от менторите на отделните екипи, студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ „Ангел Кънчев”: Боряна Каменова, Ралица Ангелова, Айджан Мюрселова, Несрин Хюсеинова и Айсун Ахмедова.  

Работата на журито в състав: преподавателите от факултет „Бизнес и менидмент“ от РУ “Ангел Кънчев“: д-р Ирина Костадинова,  д-р Преслава Великова; Слави Дяковски - студент от Юридическия факултет на РУ и докторант Елена Колева(СА, Свищов), бе трудна, но и приятна, заради енстусиазма на участниците по време на представянето на техните иновативни идеи.


Като на всяко състезание обаче първото място беше само едно, но победители всъщност бяха всички взели участие в инициативата. Всички участници получиха сертификати, а заелите първите три места екипи и медали осигурени от РУ „Ангел Кънчев”.  

Като финал на тази прекрасна седмица може да се каже, че проведеното състезание е едно добро начало за 2017 по отношение на насърчаване на предприемаческата и иновативна дейност на младите хора в Русе. Дава се тон за по-активна съвместна работа между средните училища и Русенския университет и се предоставя възможност за включване на повече участници в провеждането  на Второто Иновативно младежко ЕКСПО, Русе, 2017. Тези финални думи могат да се считат и като благодарност към учителите от СУ „Възраждане“ и едновременно  покана за още бъдещи съвместни инициативи към ръководството на СУ „Възраждане“, гр. Русе.  
Автори: 
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова
Цветелина Радева, преподавател в СУ "Възраждане" - Русе

вторник, 28 март 2017 г.

Преподавател от ФБМ в журито на Иновационен лагер за ученици в Русенския университет

На 25. март 2017 г. за пореден път се състоя иновационният лагер за ученици от 11 и 12 клас, както и за ученици от 5-7 клас от няколко русенски гимназии, организиран от клуб по предприемачество към ПМГ „Баба Тонка“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.
 
Темата на инициативата беше: „Учи, спестявай, печели!“ в рамките на световната седмица на парите. Казусът на учениците от средния курс беше   „Предлагане на иновативен продукт или услуга в подкрепа на пчеларите и пчелните семейства“ , а на учениците от горен курс – „Предлагане на алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата“.
Бяха сформирани 13 отбора с по 5 участници от различни училища. В продължение на 3 часа участниците трябваше да решат казус, свързан с финансовата грамотност и предприемачеството. В рамките на 3 минути отборите представиха своите разработки и предложения пред жури, съставено от преподаватели от Русенския университет, представители на Junior Achievment България и местни предприемачи.
 
 
Гл. ас. д-р Свилен Кунев, преподавател във Факултет "Бизнес и мениджмънт" участва в журито, което беше затруднено да разпредели наградите сред креативните участници.
Първо място зае отборът, в който участваха ученици от ПГИУ "Елиас Канети", СУ "Възраждане" и ПАГ "Гео Милев" с предложение за онлайн платформа, която помага на хората да увеличат своята финансова грамотност и предлага възможности за инвестиция на финансови средства - The Milleni.
Участниците от 12-ти клас получиха право да постъпят като студенти в РУ „Ангел Кънчев“ без кандидат-студентски изпит.
 
  

петък, 24 март 2017 г.

ФБМ се срещна със свои бъдещи студенти

На 23. март 2017 г. в Канев център се проведе "Ден на отворените врати". Представители на осемте факултета и два филиала на Русенския университет запознаха кандидат-студенти с възможностите за обучение и квалификация във висшето училище със 71-годишна история.
 
Студенти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" се срещнаха с ученици от региона, проучиха техните очаквания и им представиха направленията, в които могат да придобият образователна и квалификационна степен "Бакалавър" за някоя от специалностите: 
 • "Бизнес мениджмънт"
 • "Европеистика и глобалистика"
 • "Европеистика и многостепенно управление" (на английски език)
 • "Европейска и глобална сигурност"
 • "Икономика"
 • "Индустриален Мениджмънт"
 • "Маркетинг"
 • "Международни икономически отношения"
 • "Публична администрация"


 • Снимки: гл. ас. д-р Свилен Кунев
  Текст: гл. ас. д-р Мирослава Бонева

  четвъртък, 23 март 2017 г.

  Студенти от ФБМ на семинар „Знание за икономика на знанието“

  На 22.03.2017 инж. Койчо Митев проведе семинар на тема "Знание за икономика на знанието" със студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Основният акцент на беседата е върху управлението на процесите при защита на интелектуалната собственост при стартиране на нова икономическа дейност. Студентите се запознаха с реални казуси на български производствени фирми, изградили своята национална и международна пазарна експанзия въз основа на защитени интелектуални права върху промишлен дизайн.

  Събитието е организирано в изпълнение на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
   
  Организатор: доц. д-р Даниел Павлов
  Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков
   
   

  сряда, 22 март 2017 г.

  ФБМ поздравява първокурсниците с най-висок успех за първия семестър

  На 22. март 2017 г. от 11:00 ч. в Канев център се проведе "Ден на кариерното ориентиране на първокурсника". Събитието се организира за трета поредна година от Русенския университет и Центъра за кариерно развитие.
  Ректорът проф. д-р Велизара Пенчева връчи грамоти и пакети от спонсори на първокурсниците, които са постигнали високи резултати в обучението през зимния семестър на учебната 2016/17 година.

  Наградените студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са както следва:
  • Таня Георгиева, специалност "Бизнес мениджмънт"
  • Маргарита Георгиева, специалност "Публична администрация"
  • Румен Христов, специалност "Индустриален Мениджмънт"
  • Даниела Илиева, специалност "Маркетинг"
  • Николета Георгиева, специалност "Международни икономически отношения"
  • Хюлия Ахмедова, специалност "Икономика"
  • Деница Димитрова, специалност "Европеистика и многостепенно управление" (на английски език)
  • Мартина Маринова, специалност Европеистика и глобалистика
  • Кристина Бодурова, специалност Европейска и глобална сигурност


  Автор: доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

  вторник, 21 март 2017 г.

  ФБМ участва в "Градска среща за развитие на предприемаческата среда"

  На 20. март 2017 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" организира заедно с Министерство на икономиката "Градска среща за развитие на предприемаческата среда".
   
   
  Целта на събитието бе да се стимулира конструктивен диалог между институциите и предприемаческата общност, за да се откроят потенциални възможности за развитие на икономическата среда в Русе и региона. Присъстваха около 30 участници от различни институции, бизнес организации, студенти, предприемачи. Г-жа Иванина Томова, представител от кабинета на Министъра на икономиката, в ролята на водещ на семинара представи резултатите за България от международно изследване Global Entreprenurship monitor (GEM) като открои някои тенденции в развитието на предприемаческата среда в нашата страна.
   
   

  Втората част на събитието бе под формата на интерактивна сесия, в която участниците бяха разделени на работни групи за дискутиране на предложени от тях теми, като например: адекватни подходи за обучение по предприемачество, стимулираща данъчна система за стартиращ бизнес, улесняване на инвестиционните процеси и др. В резултат на активната работа и предложените идеи бяха формулирани препоръки за приоритетни мерки и краткосрочни цели, които ресорните държавни органи (министерства, агенции) биха могли да развият, за да допринесат за създаването на благоприятни условия за стартиращ бизнес и стимулиране на местната икономика.

   

   
  Факултет „Бизнес и мениджмънт” (ФБМ), като своеобразен домакин на семинара, вече повече от 16 години има опит в обучението и подпомагането на предприемачеството сред младите хора на Русе и региона. Стимул за това е и дадената позитивна оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) през 2014 г. и представянето на университета в конференция на Европейската комисия в Брюксел през месец май 2016 г. В бакалавърските програми на ФБМ широко е застъпена темата за създаване и управление на малък бизнес, а магистърската програма „Предприемачество и иновации” се радва на сериозен интерес вече 9 години.
  Съществуващият Център за подпомагане на предприемачеството в университета подпомага установяването на пряка връзка между студенти и вече действащи предприемачи и бизнес структури, като  им предоставя експертна помощ, консултации, менторство и участие в тематични инициативи по национални и международни проекти.

   
  Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев, заместник-ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството при Русенски университет "Ангел Кънчев"
  

  понеделник, 20 март 2017 г.

  Икономическият факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“ споделя опит с факултет „Бизнес и мениджмънт“


  В периода 12-18 март 2017 проф. дин. Марина Шерешева е ЕРАЗЪМ гост-преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по код 041 Business and administration. Тя успешно споделя опита на Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“ с над 100 студенти и докторанти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“:

  Докторантски семинар на проф. дин. Марина Шерешева на темаChallenges for the applied science to answer the needs of the city branding”.  Интерактивни лекции на проф. дин. Марина Шерешева на тема "Marketing risks in branding Russian cities and Russian small firms" с бакалаври от 2, 3 и 4 курс от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, както и с входящи чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти.


  Среща на проф. дин. Марина Шерешева с ученици от ПМГ „Баба Тонка“, избрали факултативно да изучават руски език.  Среща на проф. дин. Марина Шерешева с доц. д-р Даниел Павлов и Анастасия Карагенова за предстоящото им посещение по ЕРАЗЪМ+ в Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“ в областта на предприемачеството.


  Срещи на проф. дин. Марина Шерешева с ръководството на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за установяване на устойчиво академично партньорство.


  Културната програма на проф. дин Марина Шерешева включи посещение на различни културно-исторически места и събития в Русе, В.Търново, Габрово и други.

  За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


  вторник, 14 март 2017 г.

  ФБМ кани новоприетите студенти на Ден на кариерното ориентиране на първокурсника 2017

  На 22.03.2017 г. от 09:00 до 14 ч. в Канев център ще се проведе Форум "Кариери" 2017 и Ден на кариерното ориентиране на първокурсника, организирани от Русенския университет и Центъра за кариерно развитие.
   
  Програмата включва приветствия, презентации, награждаване на отлични първокурсници, програма на студентски клубове. 
  Генерален спонсор на събитието - Нестле България.
  Специален гост - управителят на Джобтайгър.
   
  Поканата важи за първокурсниците от всички специалности на ФБМ:
  • Бизнес мениджмънт
  • Евроатлантическа и глобална сигурност
  • Европеистика и глобалистика
  • Европеистика и многостепенно управление
  • Икономика
  • Индустриален мениджмънт
  • Маркетинг
  • Международни икономически отношения
  • Публична администрация
  • Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда
  Награди ще получат студентите от всяка специалност, завършили първата сесия с най-висок успех.
   
  доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

  петък, 10 март 2017 г.

  ФБМ обявява възможности за мобилност по програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС за учебната 2017/18 година

  ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" ИМА СКЛЮЧЕНИ  60 ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ С РЕДИЦА УНИВЕРСИТЕТИ И ФИРМИ В ЕВРОПА ПО ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ ПЛЮС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА, ВИЖТЕ:
  HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42   

  ИЗПИТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 18.03.2017 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В АУЛА 2.101, ВТОРИ КОРПУС.

  ДО ИЗПИТ ЩЕ СЕ ДОПУСНАТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ, ДАДЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

  НОВО: СТУДЕНТИТЕ ВЕЧЕ ИМАТ ПРАВО НА 12 МЕСЕЦА ЕРАЗЪМ ПЕРИОД/ПЕРИОДИ ЗА ВСЯКА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО НАСКОРО ЗАВЪРШИЛИ СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН.

  МАКСИМАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ СА ДАДЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

  ЗА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЕЗИК, ИЗПОЛЗВАЙКИ ФОРМАТА, ДАДЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ 4, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

  ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОФИС ЕРАЗЪМ (МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ) СТАЯ 1.313.

  КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 16.03.2017Г.!

  НОВО: И СТУДЕНТИТЕ ОТ 4-ТИ КУРС, КОИТО БИХА ЗАПИСАЛИ МАГИСТРАТУРА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СЪЩО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ СЕГА НА ИЗПИТ!


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА СТУДЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ  КАКТО КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТАКА И  КЪМ ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА НА E-MAIL: LIUDMILLA@ABV.BG 


  ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

  ФАКУЛТЕТЕН ЕРАЗЪМ КООРДИНАТОР ФБМ