вторник, 28 февруари 2017 г.

ФБМ споделя опита си по насърчаване на предприемачеството с Jan Kochanowski University (Полша)

На 28.02.2017 г. се проведе работна среща в Академичния бизнес инкубатор на Jan Kochanowski University (Киелце, Полша) с основна цел - споделяне на опита по насърчаване на предприемачеството на полските партньори с Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет. Участници:
-Ms. Marta Bogucka - Академичен бизнес инкубатор към Jan Kochanowski University (Полша)
-Ms. Anna Depczyńska - Ръководител Международен отдел на Jan Kochanowski University (Полша)
-доц. д-р Даниел Павлов - Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“.
По време на дискусията бяха идентифицирани общи предизвикателства и възможности за международно сътрудничество между двата университета.


Автор: доц. д-р Даниел Павлов

вторник, 14 февруари 2017 г.

ФБМ в подкрепа на публично-частно партньорство с високотехнологична машиностроителна фирма


На 14. февруари 2017 г. в Учебно-производствения завод на Русенския университет се проведе интерактивна среща по въпросите на комуникационната политика (чрез възможностите на публичното частно партньорство) с:
  • докторант Диана Аврамова - Факултет  „Бизнес и мениджмънт“,
  • доц. д-р Тихомир Тодоров Управител на ТИТАН ЕООД,
  • доц. д-р Даниел Павлов - Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“.
Срещата задълбочи връзката бизнес - университет на академичната общност, относно дейността на иновативни малки високотехнологични фирми в сектор машиностроене.

Автор: доц. д-р Даниел Павлов 

събота, 11 февруари 2017 г.

Представител на ФБМ участва в еднодневен семинар „StartUp Europe Week Русе 2017”
Представител на ФБМ (гл. ас. д-р Свилен Кунев) участва в еднодневен семинар „StartUp Europe Week Русе 2017”, организиран от Русенска търговско-индустриална камара (РТИК). Фокус на събитието бе представянето на икономическия модел „споделена икономика”, набиращ все по-голяма популярност и предоставящ нови възможности за намиране на работа и стартиране на бизнес. РТИК представи свой проект, по който се подготвя учебна програма, предвидена за лица, търсещи допълнителна заетост или ориентирани към стартиране на своя предприемаческа идея. Моделът на „споделена икономика” позволява на клиенти и собственици на ресурси да се свързват директно чрез онлайн платформи и да споделят и/или предоставят за временно ползване разнородни активи, които към момента са им свободни.
В програмата на семинара се представиха няколко български компании, прилагащи бизнес модела на „споделената икономика” в различни сфери – финансови услуги, автомобили под наем, онлайн достъп до лицензиран софтуер за стартиращи малки и средни фирми. Представители на Агенцията по заетостта и на банкова институция презентираха прилаганите и в момента класически подходи за подпомагане и финансиране на стартиращ бизнес.
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
Снимка: http://rousse.info/