понеделник, 28 февруари 2022 г.

ПН „Социални дейности“ в РУ „Ангел Кънчев“ навършва 10

През 2022 г. Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ навършва 10 години. В тази връзка Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ планира поредица от събития, с които ще отпразнува юбилея на професионалното направление. Първото от тях е предвидено за 18.03.2022 г., като е обвързано и с отбелязването на Световния ден на социалната работа - 2022 г., под надслова на Международна федерация на социалните работници (IFSW) „Да изградим съвместно един нов екологичен социален свят: без да пренебрегваме никого!“

Откриването е предвидено за 13 ч., а самото събитие ще се проведе присъствено в Канев Център. 

Участие в събитието ще вземат представители на организации от сферата на социалните дейности, студенти и възпитаници на специалности в ПН „Социални дейности“ на РУ „Ангел Кънчев“ както и средношколци.   Тази първа инициатива от празничния календар на Катедрата ще обхване няколко етапа:

Презентации на организации от сферата на социалните дейности;

презентации на тема „Един ден в специалност Социални дейности“, предварително подготвени от екипи студенти;

куиз за студенти първокурсници и средношколци.

Очаква се събитието да приключи към 17 ч. с награждаване на отличените студентски екипи от етап 2 и първенците от етап 3.
За контакти:

гл. ас. д-р Евгения Братоева, ebratoeva@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg


четвъртък, 24 февруари 2022 г.

Русенският университет се включи в надпреварата за европейски цифрови иновационни хъбове

Русенски университет „Ангел Кънчев“  кандидатства с нов проект за Европейски дигитален хъб по програма Дигитална Европа. Надпреварата е общоевропейска като в България ще има между 3 и 5 хъба. Проектът на Университета обединява общо 13 партньора с доказан опит в дигиталната трансформация на бизнеса и въвеждането на технологии, свързани с изкуствен интелект, добавена и виртуална реалност, кибер сигурност, блокчейн технологии и 3D моделиране. 

Проектът „РУ-ДИХ“ има за цел да подобри конкурентоспособността на регионалните бизнеси на Северозападен и Севeрен-Централен райони за планиране чрез дигитализация на производствени процеси и услуги и въвеждане на иновативни решения, като използва синергията и възможностите на регионалните иновационни екосистеми. Той се базира на силните страни на всички партньори, сред които са Русенската търговско индустриална камара, Българо-румънската търговска камара, Община Русе, Асоциацията на Дунавските общини, иновационната компания Recheck, IT компанията Сирма АД, Клъстър „Изкуствен интелект“, Българско дрон общество,  Клъстър за интеграция на нови технологии  (ETIC), Агенцията за развитие на човешките ресурси, асоциацията Инобридж, както и основаният през миналата година Дунавски дигитален хъб. Русенски университет е водещ партньор и се включва с експертизата на  почти всички свои факултети като водещи за проекта ще бъдат изследователите от Факултет „Природни науки“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. В случай, че проектът получи зелена светлина, регионалните компании ще могат да се възползват от експертизата  и разработките на лабораториите, които се създават в рамките на Центъра за върхови постижения по проект „УНИТе“, както и тези в обхвата на 5D Алианс – мащабна инициатива за създаване на научно-изследователска инфраструктура в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура.

„РУ-ДИХ“ e проектиран да предлага интегрирани дигитални услуги, консултации, тестване преди инвестиране, прототипиране, технологичен трансфер в рамките на съществуващи европейски мрежи, промоция и брандиране на продукти и услуги на регионални бизнеси, хибридни обучения и свободно достъпно образователно съдържания, помощ и предварителна оценка за бизнес проекти, насочени към дигитализация и подкрепа за инвеститори.  Всички тези услуги ще се предоставят на компании и публични администрации, за да ускорят изпълнението на процесите/продуктите или услугите чрез цифрови решения. 

Ако проектът „РУ-ДИХ“ бъде финансиран, най-малко 30 компании и 10 публични администрации ще получат подкрепа в рамките на три годишното му изпълнение на стойност почти 3 млн. евро. Пакетите от услуги, включват и разработването и внедряването на инструменти за самоусъвършенстване, консултации в реално време и обучение, подкрепа чрез създаване на споделени работни пространства както и възможност за ползването на най-съвременните лаборатории и техника налична при партньорите в РУ-ДИХ. 

Проектът е подкрепен от  Европейската предприемаческа мрежа, Европейската бизнес мрежа, Българската асоциация на  старт-ъп  компаниите, както и от Еврoпейският дигитален хъб -Валахия. Обединените усилия на двата хъба ще бъдат насочени към създаването и развитието на „Дунавски цифров зелен коридор“, включваща съществуващи и новосъздадени дигитални хъбове в Дунавското пространство.

Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова


вторник, 22 февруари 2022 г.

Обучително посещение на палестински специалисти по клинично хранене в Русенски университет "Ангел Кънчев" приключи успешно

На 23. февруари 2022 г. успешно приключи обучителното посещение на палестински преподаватели по клинично хранене и диететика в Русенски университет „Ангел Кънчев“. В рамките на седмица 10-членната делегация обсъжда с българските си партньори проблеми на специализираното болнично хранене при различни хронични заболявания, храненето на новородени и най съвременните практики, в него въведени от Световната здравна организация, проблеми на националните системи за клинично хранене в държавите членки на Европейския съюз. Като партньор и съ-координатор в проект „Подобряване на практиката в клиничното и диетично хранене в Палестина“, Русенски университет предложи  лекции на европейско ниво, подготвени от преподавателите в катедра „Здравни грижи“ на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ , а като гостуващ лектор в екипа на Русенски университет бе привлечен националния консултант по клинично и диетично хранене проф. д-р Донка Байкова. Гостите от университета Ал Азра в Газа и Палестинския технически колеж благодариха на Ректора на Русенски университет за топлото посрещане и за продължаващото вече две години ползотворно партньорство между палестинските висши учебни заведения и Русенски университет. Академик Христо Белоев, от своя страна им пожела успех в съвсем нелеката задача да променят културата и моделите на установени с години клинични практики, които обаче трябва да бъдат осъвременени и обърнати с лице към пациентските нужди, и ги увери, че както до сега, така и за в бъдеще могат да разчитат на европейския опит, експертиза и сътрудничество в лицето на Русенски университет. 

По време на своето обучение в Русе, палестинските специалисти посетиха и УМБАЛ „Медика“, където им бе представена практиката на лечебното заведение в организацията на клиничното хранене. 

Предстои през следващите месеци представители на българския екип по проекта, финансиран от програма Еразъм на ЕС,  да посети университета Ал Азра за да се оцени на място възможностите за трансфер на европейската експертиза , ноу-хау и опит в системата на клинично хранене в Палестина

Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова

петък, 18 февруари 2022 г.

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" се запознаха с управленската информационна система bgERP лично от един от нейните създатели

На 18. февруари 2022 г. инж. Милен Георгиев - управител на Експерта ООД представи възможностите на bgERP като "мощно оръжие в конкурентната надпревара". Експертът от практиката сподели със студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" личния си опит в програмирането и управлението на бизнес организация. Студентите проявиха интерес и дискутираха функциите, процеса на внедряване и информационната сигурност на уеб базираната система за бизнес управление.Студентите от специалности: "Индустриален мениджмънт" в т.ч. и във филиала в гр. Видин, "Бизнес мениджмънт" и "Дигитален мениджмънт и иновации", по време на практическите упражнения по дисциплината "Управленски информационни системи" от летния семестър на академичната 2021/2022 година ще работят с демонстрационна система, подготвена за учебни цели специално за Русенски университет "Ангел Кънчев", благодарение на споразумението за сътрудничество

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg 


четвъртък, 10 февруари 2022 г.

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" обогатиха знанията си с лектор от практиката

На 10. февруари 2022 г. студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" имаха възможността да получат от г-н Милен Янкулов - маркетинг мениджър в Sirma AI, trading as Ontotext част от Sirma Group Holding, безценни практически знания за дигиталния маркетинг при "B2B" електронна търговия.


Студентите, изучаващи избираемата дисциплина "Електронен бизнес" или изследващи в дипломните си разработки подобни проблеми бяха изключително впечатлени от споделените полезни инструменти и подходи.  


Г-н Янкулов отговори с удоволствие на актуалните въпроси, които зададоха любознателните студенти и им пожела: "Не изоставяйте Русе, защото Русе е прекрасен град и има нужда от смислени хора като вас да го развиват!".

Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bgпетък, 4 февруари 2022 г.

Студентка от специалност "Бизнес мениджмънт" получи престижна първа награда за лого

Гордо може да поздравим Десислава Неделчева, студентка в трети курс, специалност "Бизнес мениджмънт" - дистанционна форма на обучение в Русенски университет "Ангел Кънчев". Тя спечели първо място за създадения идеен проект за лого на международния научноизследователски консорциум  Athena Equality, финансиран по HORIZON 2020. 

В периода 07-11. февруари 2022 г. Десислава Неделчева ще бъде почетен гост на работната среща на консорциума в Испания. Нейното лого ползват стотици учени от редица държави на Европейския съюз. 

България има с какво да се гордее!

Новината подготви доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

четвъртък, 3 февруари 2022 г.

Магистри от специалност "Бизнес администрация" успешно защитиха своите дипломни разработки

 На 03. февруари 2022 г. четирима магистри от специалност "Бизнес администрация" защитиха успешно своите дипломни разработки пред Държавна изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Свилена Рускова, доц. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт", катедра "Мениджмънт и социални дейности".Уважаеми колеги, пожелаваме на всички Вас здраве, професионални успехи и лично щастие!

На добър час!


Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова