петък, 30 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ и ТФ на семинар в Dundalk Institute of Technology – Ирландия

На 29. и 30. юни 2017 г. се проведе Дискусия за предприемчиво обучение, организирана от Европейската Комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, ООН) в Dundalk Institute of Technology – Ирландия.


Проведената международна дискусия е в контекста на HEInnovate – предприемачив университет. Представителите на Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център и преподавател във Факултет Бизнес и мениджмънт) и д-р Иван Белоев (Ръководител на интердисциплинарен екип от преподаватели и студенти, преподавател в Транспортен факултет) представиха новия автомобил с водородна клетка.
 

Участниците в семинара изказаха похвала към представеното ниво на интерактивност (между факултетите; между Русенския университет и бизнеса). Представителят на МОН – д-р Ивана Радонова, уведоми всички участници, че през юни 2018 Русенският университет ще бъде домакин на международно събитие по HEInnovate, което е възможност за различните катедри и лаборатории да изградят допълнителни партньорства с бизнеса.
 
 
За повече информация относно семинара:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg, Ръководител на Предприемаческия център на Русенския университет;
д-р Иван Белоев, ibeloev@uni-ruse.bg, Ръководител на екипа по изработване на автомобил с водородна клетка.

 

събота, 24 юни 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в международно лятно училище за корпоративна социална отговорност


         Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет участва в лятно училище за корпоративна социална отговорност, 18-23.06.2017, в гр. Букурещ, Румъния.

 
         Четирима студенти от специалност „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на РУ “А. Кънчев“ бяха селектирани за участие в международно лятно училище за „Корпоративна социална отговорност в гр. Букурещ (Румъния) по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”.  Двама преподаватели от катедрата: д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова също бяха сред поканените лектори. Участници в събитието бяха: домакините от университет Политехника, Букурещ(Румъния); университетът Марибор (Словения) и експерти от бизнеса - представители на VODAFONE; GROUP RENAULT ROMANIA; UNILIVER South Central Europa; IBM Romania и др.

 

Най-голям интерес предизвика работният семинар на Координатора на DB Cargo Romania отговаряща за професионалното развитие в групата – г-жа Магдалена Връжитуру, презентациите на дългогодишния мениджър по КСО на „HILTON”, Australia, г-н Дарън Уилям и на директора по комуникациите и завеждаща КСО на Group Renault Romania, г-жа Адина Юнеско.   
Работата в лятното училище даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. На самите студенти, дипломанти на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на РУ “А. Кънчев“:  Симона Петкова, Силвия Момчилова, Гюлсюн Мехмедова и Мила Петрова обучението дава възможност не само да натрупат нови знания, но и възможност да работят в интеркултурна среда позволяваща им да разширят международните си контакти.
 
 
За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

четвъртък, 22 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ се обучиха да използват уеб базирани изследователски методи


На 21. юни 2017 г. в зала 2Г.404 се проведе обучителен семинар на тема "Уеб базирани изследователски методи".
Лекторите доц. д-р Александър Петков и д-р Мирослава Бонева запознаха своите колеги от Факултет "Бизнес и Мениджмънт" със съвременни дигитални  технологични средства, подпомагащи научноизследователската работа.

 
 
Семинарът е част от дейност "Обучения на академичния състав за повишаване на квалификацията относно популяризиране на научни трудове и публикации в международното научно пространство" в изпълнение на проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“.
 
Лектори:
доц. д-р Александър Петков apetkov@uni-ruse.bg 
д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

сряда, 21 юни 2017 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на гости в ПМГ "Баба Тонка" - Русе

На 21. юни 2017 г. в аулата на ПМГ "Баба Тонка" - Русе се проведе среща на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и ученици, които участваха в ролева игра под наслов "Да преживеем заедно един академичен час".

 
 
С цел изграждането на устойчива връзка между академичната среда на Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" в Русенския университет и средните училища група преподаватели се отзоваха на поканата на г-жа Йорданова и се срещнаха с ученици от десети и единадесети клас на ПМГ "Баба Тонка". Тя бе под формата на ролева игра, използвана като част от обучението на студентите в специалност "Бизнес и мениджмънт", "Публична администрация" и "Индустриален мениджмънт".
 
 
По време на играта те работиха в екипи и в рамките на определено време се наложи да вземат решения при наличие на ограничени ресурси. Същевременно участниците се забавляваха, а отличилите се участници в групи бяха наградени.
 
 
 
Автори:
доц. д-р Свилена Рускова sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Миглена Пенчева mpencheva@uni-ruse.bg

ФБМ създаде нов блог "Реализирани студенти от ФБМ"


В новия блог "Реализирани студенти от ФБМ" ще се публикуват статии, отразяващи професионалното развитие на завършилите различни специалности във Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".


Всеки възпитаник на ФБМ може да опише кратка информация за своята реализация в този формуляр. При промяна на работната позиция или организация е желателно да се дават нови отговори. Това ще позволи проследяване развитието на випускниците, а новите студенти и кандидат-студенти да получават вдъхновение.

доц. д-р Александър Петков, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

четвъртък, 15 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в IX МНК "Е-управление и е-комуникации"

На 14 и 15 юни 2017 г. в гр. Созопол се проведоха научните сесии от IX Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", организирана от Технически университет - София, НИС при Технически университет - София, Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет и Технически университет-София - Технологии.
Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха научни доклади, отразяващи дейности от Проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет. 
Доц. д-р Антон Недялков запозна аудиторията с "ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  В ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ". Сесията се излъчваше на живо в youtube-канала на Технически университет - София. Към пълния видеозапис...
Доц. д-р Александър Петков презентира "ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ" . Към пълния видеозапис...

Гл. ас. д-р Мирослава Бонева представи "ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ". Към пълния видеозапис...
Участниците изказват специални благодарности на Организационния комитет на конференцията.

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

сряда, 7 юни 2017 г.

Лиляна Сиракова е новият доктор по икономика и управление във ФБМ

На 05. юни 2017 г. се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" с кандидат Лиляна Иванова Сиракова, научна специалност "Икономика и управление (индустрия)".
Защитеният дисертационен труд е на тема "Икономически въпроси на маркетинговата дейност на индустриално предприятие/на примера на "Оргахим" АД/", изпълнен под научното ръководство на доц. д-р Георги Вълчев.
 
 
Дисертацията е оценена положително от рецензентите проф. Христо Катранджиев и  доц. д-р Любомир Любенов.   Положителни становища са предоставени и от останалите членове на научното жури: проф. Анета Георгиева Денева, доц. д-р Анюта Георгиева Николова  и доц. д-р Георги Вълчев.
Пълен текст на автореферата и други материали по процедурата могат да се видят в страницата за развитие на академичния състав на Русенския университет.
 
Публичната защита е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ към Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
 
За допълнителна информация:
д-р Лиляна Сиракова lgenova@uni-ruse.bg
Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg