петък, 21 декември 2018 г.

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Центърът за продължаващо обучение организираха във "Витте Аутомотив България" ЕООД курс "Практическо приложение на MS Project"

В периода 03. - 20. декември 2018 г. във "Витте Аутомотив България" ЕООД  се проведе курс "Практическо приложение на MS Project". 
Обучението е организирано от доц. д-р Милена Кирова - ръководител на  Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и проф. д-р инж. Пламен Даскалов - ръководител на Центъра за продължаващо обучение  при Русенски университет "Ангел Кънчев" по инициатива на Отдел "Човешки ресурси" във "Витте Аутомотив България" ЕООД.Курсът се проведе съгласно предварително одобрен график в конферентни зали на възложителя "Витте Аутомотив България" ЕООД.  Обучаемите представители и ръководители на различни отдели се запознаха със същността, предназначението и предимствата на Microsoft Project и усвоиха практически умения за работа с календари, задачи, нива, ресурси, ограничения, графици, отчети, свързани с конкретни проекти.


В края на обучението курсистите изразиха своята удовлетвореност от актуалността на учебното съдържание и оцениха преподавателя гл. ас. д-р Мирослава Бонева с положителни оценки за ерудиция и колегиално отношение.
За повече информация:
доц. д-р Милена Кирова mkirova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg
Център за продължаващо обучение fpk@uni-ruse.bg 

четвъртък, 20 декември 2018 г.

МОН класира на първо място научната дейност на Русенския университет в професионално направление "Социални, стопански и правни науки"

За втора поредна година Министерството на образованието и науката (МОН) оценява научната дейност на научноизследователските организации и висшите училища в България. На 19. декември 2018 г. заместик-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева представи резултатите от наблюдението на научната дейност и от данните става ясно, че комплексната оценка на Русенски университет "Ангел Кънчев" се е повишила и го предвижва с 9 позиции напред,  нареждайки го на 11-то място.
В професионално направление "Социални, стопански и правни науки" Русенският университет заема първа позиция. Част от работещите в това професионално направление са преподавателите и докторантите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".


За повече информация: МОН пълната презентация

сряда, 19 декември 2018 г.

Проучвания за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN сред студенти от Русенския университет

На 19. декември 2018 г. се проведоха проучвания за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN сред студенти от Русенския университет.
Студенти на Русенски университет "Ангел Кънчев" от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация", "Технология и управление на транспорта" прогнозират междупоколенчески бизнеси чрез INTERGEN www.intergen-theory.eu Към 19.12.2018 са обработени над 2000 анкетни карти, попълнени от студенти в Албания, България, Полша, Румъния, Русия и Сърбия.
Да подкрепим местните бизнеси и подобрим демографските показатели на региона ни!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 18 декември 2018 г.

Представяне на Предприемаческия център пред BNI

На 18. декември 2018 г. по покана на Елеонора Николова (Председател на Българо-румънската търговско-промишлена палата в гр.Русе) доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център) участва в поредната среща на BNI клон Приста, гр. Русе. Повече от 50 местни бизнесмена чуха и подкрепиха изказаната позиция да се насърчава местния бизнес, а учащите да се подпомагат така, че да виждат своята реализация в региона.

Сред присъстващите собственици на бизнеси имаше и няколко възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт", което е добър критерий за успеха на тяхната професионална реализация; някои от тях със семейни фирми, успешно съчетавайки семейство и бизнес.

Това е второто представяне на Предприемаческия център пред BNI за 2018, а редица бизнесмени отправиха желание за следващи срещи през 2019 г. Успех на родните предприемачи!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

събота, 15 декември 2018 г.

Последни лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от ФБМ

На 15. декември 2018 г. се проведоха последните лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Съботният ден се оказа полезен за магистрите от специалностите "Предприемачество и иновации" и "Бизнес администрация" към катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на Русенския университет, които представиха своите идеи за стартиране на бизнес.

Проведоха се и интересни разговори за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN http://intergen-theory.eu/ Успех, колеги!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 12 декември 2018 г.

Среща на студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с Ния Булатова

На 12. декември 2018 г. третокурсниците от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" се срещнаха с успешно реализиращ се възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Ния Милева-Булатова от години активно участват в дейността на семейната им фирма САНА ЕТ, която произвежда луксозни изделия от кожа (чанти, обувки, чехли и др.) предимно за международния пазар.

Ния Милева-Булатова сподели със студентите как се прогнозира и планира дейността на русенската фирма САНА. Емоционалното й представяне е от поредицата "Из опита на един предприемач" и е финалното от серията "Красивото зове" за тази календарна година :)

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Ученически формирования от русенски училища представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 12. декември 2018 г. в зала 2.101 на Русенския университет десетки ученици взеха активно участие в подготвителните срещи за педстоящите обучения по проект INNOVENTER в областта на социалното предприемачество. В събитието се включиха представители на следните училища:
- ПГИУ „Елиас Канети“
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“
- ПГО „Недка Иван Лазарова“
- ПГРКК
- СУ „Възраждане“

Средношколците представиха различни свои инициативи, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!

Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат в две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

вторник, 11 декември 2018 г.

Ученици от СУ "Панайот Волов" - гр. Бяла представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 11. декември 2018 г. н гр. Бяла ученици от СУ "Панайот Волов" представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.
Ръководителят на Предприемаческият център на Русенския университет бе топло посрещнат в СУ „Панайот ВОлов“, гр. Бяла, област Русе. Ученици споделиха различни свои действия, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат под две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Четвъртокурсници от специалност "Бизнес мениджмънт" презентираха свои екипни разработки

На 11. декември 2018 г. студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" представиха резултатите от извършените анализи на операциите в предприятия за услуги. Екипните разработки са част от обучението по специализиращата дисциплина "Операционен мениджмънт" и имат за цел бъдещите бакалаври да намерят отражението на получените теоретични знания в реални бизнес организации.
 
 
 
 
 
 

Екипите работиха усърдно през изминалия семестър и с удоволствие споделиха резултатите със своите колеги.

За повече информация:
доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg

понеделник, 10 декември 2018 г.

Експерти от от Областен информационен център - Русе представиха на студенти от ФБМ възможности за финансиране на проекти

На 10 декември 2018 г. Диана Аврамова и Ани Буренкова от Областен информационен център - Русе изнесоха лекция пред студенти от специалности Бизнес  мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление (4. курс) и Публична администрация, (3. курс).

Експертите представиха Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми, финансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и възможностите за финансиране на проекти до края на програмния период.


Презентирани бяха и методите за управление на  проекти,  финансирани от ЕСИФ. Студентите дискутираха възможностите за финансиране на съществуващ и стартиране на нов бизнес като перспективи за тяхната  бъдеща реализация.


За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg

четвъртък, 29 ноември 2018 г.

Будител на ФБМ за 2018 г. е гл. ас. д-р Свилен Кунев

На 29. ноември 2018 г. по време на заседанието на Факултетния съвет, представители на Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев" изненадаха приятно гл. ас. д-р Свилен Кунев с номинацията и гласовете на студентите за "Будител на ФБМ - 2018".

Носителят на приза споделя, че това е "...една от най-желаните и топли награди в академичния живот на Русенския университет, защото студентите я определят в месеца на будителите и навечерието на 8 декември. Тя идва точно 10 г. от началото на преподавателската ми и научна работа, може би, за да припомни, че когато влагаш сърце и душа в това, което правиш, това създава смисъл. Хубаво е, когато си обграден с такива колеги, студенти и преподаватели, като моите. Благодаря."


сряда, 28 ноември 2018 г.

Студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ получиха ценна възможност да проучат опита на предприемача Павел Хрисков

На 28. ноември 2018 г. се проведе поредната среща на студенти от "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" чрез "Из опита на един предприемач" с бизнесмена Павел Хрисков, Българо-румънската търговско-индустриална палата и Русенската търговско-промишлена камера. Красиво е да срещнеш настоящи и бивши възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ получиха ценна възможност да проучат опита на предприемача Павел Хрисков, който финансира своя бизнес чрез проекта ТЕХНОСТАРТ.

Представителите на Българо-румънската търговско-индустриална палата и Русенската търговско-промишлена камера представиха възможности за разработване на бизнес план и кратки концентрирани обучения по стартиране на нов бизнес.

Сред говорителите бе и Искрена Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“, която сподели със студентите професионалния си опит.
Събитието е част от "Из опита на един предприемач".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 27 ноември 2018 г.

Достойно представяне в София в рамките на проект INNOVENTER на училищни инициативи по предприемачество от Русе, Бяла, Разград и Силистра

На 27. ноември 2018 г. по време на националното представяне на проект INNOVENTER в София, домакините останаха впечатлени от многобройните инициативи, които ученици осъществяват и подпомагат развитието на Североизточна България. В двудневното събитие взеха участие директори и учители от:
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ (Русе)
- СУ „Панайот Волов“ (Бяла)
- ПГИ „Робер Шуман“ (Разград)
- ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ (Разград)
- ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра)
- ПЗГ „Добруджа“ (Силистра)

Да подкрепим учителите, които спомагат за подобряването на демографската ни картина!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

понеделник, 26 ноември 2018 г.

Първо национално представяне на международна академична мрежа INTERGEN

26. ноември 2018 г.  по време на семинара по INNOVENTER https://innoventer.eu/ доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Маргарита Бакрачева направиха първото официално съвместно представяне на международната изследователска мрежа за междупоколенчески бизнеси - INTERGEN http://www.intergen-theory.eu/

До момента в изследванията на междупоколенческите бизнеси са включени над 1500 студенти от шест държави - България, Албания, Полша, Русия, Румъния и Сърбия.


За повече информация: доц д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

събота, 24 ноември 2018 г.

Студенти от Филиал Видин интензивно разработваха бизнес планове

На 24. ноември 2018 г. студенти от специалност "Технология и управление на транспорта" - Русенски университет, Филиал Видин интензивно работиха по бизнес планове, съобразно ТЕХНОСТАРТ и INTERGEN под ръководството на доц. д-р Даниел Павлов от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".
В зимния ден в крайдунавския град се събраха 20 студенти, които топло приветстваха опитите за обучение по предприемачество чрез формуляра на ТЕХНОСТАРТ.
В допълнение, студентите активно се включиха в международните проучвания за междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN http://intergen-theory.eu/ Измежду тях вече имаше студенти със семейни бизнеси. Да пожелаем успех на колегите от Видин!
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 22 ноември 2018 г.

Пореден семинар по Социално предприемачество с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER

На 22. ноември 2018 г. в Русенския университет успешно приключи серията от срещи с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER https://innoventer.eu


В тържествения финал на продължителната ни подготовка участваха представители на учителски колективи от:
- ПГИУ „Елиас Канети“;
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“;
- ПГРКК;
- СУ „Възраждане“;
- СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла.
Учителите дадоха ценни насоки за предстоящите обучения по Социално предприемачество на поверените им ученици. Да си пожелаем успех!


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 21 ноември 2018 г.

Студенти от Русенския университет оцениха рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество

На 21. ноември 2018 г. студенти от Русенския университет оцениха рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - https://innoventer.eu . Резултатите показаха висока степен на удовлетвореност сред участниците, които бяха студенти от следните специалности:
- Бизнес мениджмънт;
- Публична администрация;
- Технология и управление на транспорта;
- Предучилищна и начална училищна педагогика.

Част от обсъжданията бяха интегрирани и в практико-приложния семинар "Модели на неформални практики".


По време на срещите студентите дискутираха и междупоколенчески семейни бизнеси по международна мрежа INTERGEN http://intergen-theory.eu/ и представиха идеи за предприемачески инициативи.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Студентски дейности по проект INNOVENTER и междупоколенческа мрежа INTERGEN, свързани с насърчаване на социалното предприемачество в Русенския университет

На 21. ноември 2018 г. се проведоха поредните студентски дейности по проект INNOVENTER  и междупоколенческа мрежа INTERGEN, свързани с насърчаване на социалното предприемачество в Русенския университет.
Студенти от Русенския университет участваха като експерти, проверявайки използваемостта и достъпността на мобилната обучителна платформа https://innoventer.eu на проект INNOVENTER чрез различни устройства. Привлечените студенти са бакалаври и магистри от:
- Факултет Бизнес и мениджмънт
- Факултет Транспортен
- Факултет Природни науки и образование
В допълнение, студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация" и "Технология и управление на транспорта" се включиха и в международните проучвания за междупоколенчески семейни бизнеси - INTERGEN. За подробности - http://intergen-theory.eu.
Някои от студентите вече са със семейни бизнеси, което бе интересно за техните колеги.
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 19 ноември 2018 г.

Интерактивни срещи с десетки ученици от Силистра по проект INNOVENTER

На 19. ноември 2018 г. преподавалите от Русенския университет доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов посетиха училища в гр. Силистра:
- ПГСУАУ „Атанас Буров“;
- ПЗГ „Добруджа“.

Местните ученици представиха своите инициативи, достойни за насърчаване на социалното предприемачество по проект INNOVENTER (https://innoventer.eu)! А колко малко хора знаят за тях и техните учители. Ще внесем промяната, заедно!За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

събота, 17 ноември 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" дискутираха очакванията и нагласите на тийнейджърите с учители от Русе и Бяла

На 15. ноември 2018 г. в зала 2Г.404 се положи началото на финалните разговори за обучението по социално предприемачество.


По проект INNOVENTER започнаха финалните обсъждания на учебните материали за обучение по Социално предприемачество. Обучители от Русе и Бяла представиха ценни коментари на доц. Емил Коцев и доц. Даниел Павлов, свързани с очакванията на тийнейджърите и техните нагласи.

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

четвъртък, 15 ноември 2018 г.

"Иновационен лагер" в ПГИУ "Елиас Канети" Русе със съдействието на студенти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 14. ноември 2018 г. точно в 9,00 ч. за 11-та поредна година в ПГИУ "Елиас Канети" Русе стартира състезанието "Иновационен лагер" в Световна седмица на предприемачеството 2018.
Шест отбора премериха сили, генерирайки идеи за решаването на актуален и провокативен казус.

Екипите, състоящи се от 10-, 11- и 12-токласници, бяха подпомагани и направлявани от ментори-студенти от факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ "Ангел Кънчев", обучаващи се в специалности "Бизнес мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт".

От 14,00 ч. в Пленарна зала на Община Русе бяха презентирани решенията на екипите пред жури с председател декана на Факултет "Бизнес и мениджмънт". Идеите бяха много интересни и креативни, а презентациите на отборите изключително добре представяха основните насоки за разрешаване на заложения в казуса проблем.За повече информация: доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg 


Интерактивна среща с обучители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER

На 15. ноември 2018 г. се проведе интерактивна среща с обучители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER в зала 2Б.404 на Русенския университет.
Поредната среща протече с участието на учители и обучители от нестопански организации:
- ПГИУ „Елиас Канети“;
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“;
- ПГРКК;
- СУ „Възраждане“;
- СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла.
- Сдружение "ПРАКСИ"
- ФОНДАЦИЯ ЕКОНТ
- Българо-румънската търговско-промишлена палата
- Студентски клубове към Русенския университет

Получихме ценни препоръки за предстоящите ни обучения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER (https://innoventer.eu).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 14 ноември 2018 г.

Среща на студенти от ФБМ с основателите на "Кал Дизайн БГ" ЕООД

На 14. ноември 2018 г. се проведе среща на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с предприемачите Цветанка и Дилян Николови ("Кал Дизайн БГ" ЕООД - дейност озеленяване), които представиха емоционално семейния си бизнес. Поканата е част от инициативата на Предприемаческия център "Из опита на един предприемач", серия "Красивото зове".


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 12 ноември 2018 г.

Наградени са представители на ФБМ в традиционната изложба на печатни и електронни издания

На 12. ноември 2018 г. на празника на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе традиционната изложба на печатни и електронни издания.
Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" бяха удостоени, съгласно Заповед №2313/08.11.2018, със следните награди:
Проф. дн инж. Красимир Ениманев получи първа награда за учебника "Организация и управление на индустриалното производство".

Проф. д-р Диана Антонова и колектив - първа награда за сборника с доклади от 56-та годишна конференция на Русенския университет ИНДУСТРИЯ 4.0 БИЗНЕС СРЕДА. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ.


Д-р Диана Янкова за дисертационния си труд на тема "Изследване разходите за труд и доходите на персонала в индустриалните предприятия" получи втора награда.
Снимки: Дирекция "Връзки с обществеността и реклама" и личен архив на наградените