понеделник, 31 октомври 2016 г.

Преподавател от ФБМ с награда от Съюза на учените - Русе

По повод Деня на народните будители проф. д.н. Красимир Ениманев беше удостоен с наградата "За цялостно творчество в областта на инфраструктурната осигуреност на устойчивото развитие". Наградата беше връчена на Тържествено събрание по случай 1-ви ноември от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Председател на Съюза на учените - Русе.


 
Проф. д.н. инж. Ениманев е автор на повече от 110 публикации у нас и в чужбина (2 монографии, 6 студии, 61 статии, доклади, учебници и учебни помагала) в областите: сградостроителство и архитектура, архитектура на инженерните съоръжения, проектиране и изследване на строителни конструкции, енергийна ефективност, устойчиво развитие на агроиндустриалното производство, териториално-селищно устройство и инфраструктура и др.

Автор: доц. д-р Антон Недялков - Председател на секция "Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените - Русе

неделя, 30 октомври 2016 г.

Международен форум „Корпоративна социална отговорност” - организиран от преподаватели във ФБМ


На 27. и 28. октовмври в Русенския университет академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия разработиха основните направления и приоритети на корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-икономическото развитие на България, Румъния, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватска република, Германия. Академичните партньори са част от интернационалната мрежа по предприемачество и иновации „Решица”, действаща успешно от 2009 г. насам, и в която Русенски университет „Ангел Кънчев” в лицето на Факултет „Бизнес и мениджмънт” е съосновател.

Програмата започна на 27 октомври (четвъртък)  с официално откриване и приветствия от ректора на университета – проф. д-р Велизара Пенчева, заместник-кмета „Европейско развитие” в община Русе – д-р Страхил Карапчански и  заместник-декана по научно и кадрово развитие на Факултет „Бизнес и мениджмънт” – доц. д-р Павел Витлиемов.
По време на работна сесия, модерирана от проф. Петер Шулте (Institute for European Affairs, Германия) и проф. Герд Васенберг (Aachen University, Германия), ключови презентации  имаха проф. Иван Михайлович (Университет Белград, Сърбия) и проф. Василика Куме (Tirana University, Албания). В заседанието със свои изказвания и препоръки участваха ръководители на бизнес, неправителствени и обществени организации на национално и регионално ниво, сред които Община Русе, Еконт експрес, Доминекс Про, Startup Factory, Национален алианс за корпоративна отговорност, Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална камара, Ротари клуб - Русе.
 Важен момент от програмата на 28 октомври (петък) бе създаването  на Декларация „Русе”- Разбирането за корпоративната социална отговорност, обединяваща възгледите на участниците и представляваните от тях институции  относно целта, заинтересованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред държавите от Югоизточна Европа. Декларацията е обнародвана още същия ден по време на пленарното заседание на 55-тата международна научна конференция на Русенския университет.За контакти и повече информация:
проф. д-р Диана Антонова, Зам.-ректор по научноизследователската дейност и координатор на мрежа “Решица” за Русенски университет „Ангел Кънчев”, тел. 0878 822 303.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов


 

събота, 29 октомври 2016 г.

ФБМ организира секция "Икономика и мениджмънт" в 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените

На 29. октомври 2016 г. в зала 2Г.404 на Русенския университет се проведоха 4 сесии в секция "Икономика и мениджмънт" от 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените.

Общо 28 научни доклада и 2 постера бяха представени от 39 автора, (15 от които  чуждестранни гости) - докторанти и преподаватели от различни университети в България, Полша и Узбекистан.  
Научните разработки обхващат проблемни области като:
  • иновации, мотивация, контролинг, външна среда, рискмениджмънт;
  • корпоративна социална отговорност;
  • икономическо развитие по сектори и региони;
  • организационно-правни норми и пазар на средства за производство в агробизнеса, мениджмънт на биологично производство;
  • банкова система и кредитиране;
  • международно сътрудничество;
  • добри практики в обучението.

 Автори: доц. д-р Павел Витлиемов - заместник-декан по Научно и кадрово развитие във ФБМ  и ас. д-р Мирослава Бонева

вторник, 25 октомври 2016 г.

Представители на ФБМ организират кръгла маса на тема "ДАЕШ. (Не)Ислямска държава"

На 28. октомври 2016 г. от 13:30 ч. в аула 2.101 ще се проведе кръгла маса на тема "ДАЕШ.(Не)Ислямска държава" - модератор доц. д-р Мими Корнажева, със специалното участие на проф. д.ик.н. Владимир Чуков, автор на книгата „ДАЕШ.(Не)Ислямска държава" и на Любен Козарев, директор на Издателство Изток-Запад и издател на книгата.

Събитието е част от програмата на Годишната конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените, тематично направление Европеистика и международни отношения, тематика Политически науки и международна сигурност.


Кръглата маса осигурява платформа за дискусия върху ИДИЛ, терористичната организация, която   се определя днес като ислямския Франкенщайн на световната сцена. След терора в Париж през ноември 2015, световни лидери и медии все по-често употребяват понятието Даеш като име на организацията вместо ИДИЛ.
Професор Владимир Чуков, ръководител на Катедра "Европеистика и международни отношения", експерт по международна политика, ще очертае социални, племенни и регионални слоеве на ислямския радикализъм като катализатори на възникването на организацията. Ще постави акцент върху форсмажорните обстоятелства, с които се асоциира трансформирането на организацията от мафиотска банда в местни влиятелни милиции с протоправителствена структура. Ще коментира военния ръст на организацията като продукт на осигуреното финансиране и успешното привличане на войници от армията на С. Хюсеин, които са силно мотивирани за мъст и власт. Накрая ще подчертае тезата си, че в този случай военните са привличали теолози, а не обратното. Тъкмо с това ще обясни разликата между Даеш и Ал кайда. Даеш е военно-политически проект, докато Ал Кайда е религиозна и въображаема общност.
 
Автор: доц. д-р Мими Корнажева
 
 

Студентите от ФБМ могат да кандидатстват по проект на МОН "Студентски практики"Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерство на образованието и науката по проект "Студентски практики".
Студентите в редовна форма на обучение от Факултет "Бизнес и мениджмънт" имат възможност да кандидатстват за провеждане на 240-часови практически обучения в реална работна среда, извън учебния план, но в професионалното направление на специалността.
Важно за 1-курсници: имат право да кандидатстват след изпитната сесия на зимен семестър.
Важно за 4-курсници: практиката трябва да започне преди първата дата на държавния изпит/защитата на дипломната работа.

Уважаеми студенти, след като се регистрирате и попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще можете да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

След успешно приключено и отчетено практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа, студентите получават стипендия в размер от 480 лв.
Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, неговото изпълнение е с обща продължителност до 6 месеца и се контролира от академичен наставник.

Академични наставници на студенти от ФБМ:
доц. д-р Антон Недялков, каб. 2Б.410, anedyalkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Милена Кирова, каб. 2Б.416, mkirova@uni-ruse.bg
доц. д-р Павел Витлиемов, каб. 2Б.403, pvitliemov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Александър Косулиев, каб. 2Г.411,  akosuliev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Красимир Коев, каб. 2Г.512,  kgkoev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Петър Пенчев, каб. 2Г.411,  ppenchev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Свилен Кунев, каб. 2Б.404 snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Станимира Николова, каб. 2Г.410,  st_nikolova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Христина Соколова, каб. 2Г.512, hsokolova@uni-ruse.bg
ас. д-р Елизар Станев, каб. 2Г.410, eastanev@uni-ruse.bg
ас. д-р Миглена Пенчева, каб. 2Б.405, mpencheva@uni-ruse.bg

Прием на договори със студенти: кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората
Вторник: от 9.00 до 12.00 часа
Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа
Допълнителна информация - отговори на често задавани въпроси.

Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева

вторник, 18 октомври 2016 г.

Възпитаник на ФБМ с експертно участие в "Регионални бизнес перспективи"


На 14.10.2016 г. в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе се проведе дискусия на тема „Регионални бизнес перспективи: Русе. Модели за взаимодействие между публичния и частния сектор“. Събитието беше  организирано от Министерството на икономиката и Българския форум за бизнес лидери (БФБЛ). В него взеха участие г-жа Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката; г-н Валентин Колев, зам.-областен управител на Област Русе; д-р Страхил Карапчански, зам.-кмет на Община Русе; г-на Ираван Хира, председател на БФБЛ и мениджъри на водещи компании.
Сред презентиращите беше и г-н Георги Георгиев, който в качеството си на експерт представи презентация от името на Областна администрация Русе на тема „Бизнес перспективи пред Област Русе“. Представената информация предизвика сериозен интерес сред присъстващите. Тя беше структурирана в две части – схематично представяне на областта и добри практики, които се прилагат в Област Русе.
Георги е възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев". Тази година  завърши бакалавърска степен - специалност „Международни икономически отношения“ с пълно отличие. По време на обучението си в катедра "Икономика" е участвал в множество конкурси, сред които национални и международни и винаги се е завръщал с призови награди. В момента е студент в магистърски курс  „Мениджмънт на европейски проекти“.

 
 
Автори: Георги Георгиев и ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Студенти от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на международно Лятно училище по екологично предприемачество

През периода 02-06 октомври 2016: Студенти от катедра Мениджмънт и бизнес развитие взеха участие в международно Лятно училище по екологично предприемачество "Innovation Management for Technical Products and Intellectual Property", организирано чрез международна академична мрежа RESITA в гр. Бор, Сърбия – като домакини бяха нашите колеги от Техническият факултет на Белградския университет - prof. dr. Ivan Mihajlovic и Dona Dimitrova от Американския колеж-Скопие.

Студентите Ралица Ангелова, Боряна Каменова и Делян Ясенов Иванов взеха участие във всички събития от програмата свързани с разработването на бизнес модел за еко предприемачество в региона, но им остана достатъчно време да изпитат и почувстват местната култура.


В последващо събитие в периода от 06.10.2016 до 09.10.2016 г. в гр. Бор,  докторант  Ирена Милкова Кенарова-Пенчева  от катедра Мениджмънт и бизнес развитие взе участие в международен научен семинар  “Ecological Entrepreneurship: Innovation Management for Technical Products and Intellectual Property“. По време на събитието организирано от международната академична мрежа по предприемачество и иновации RESITA са прослушани лекции от проф.dr. Michael Graef . Проведено е интервю с управителката на хотел „Албо“ Александра на базата на което е изграден съвместен бизнес казус озаглавен „Albo company: Let a daughter firm be adopted or not?” с общо четири съавтора.
Автор: ас. д-р Ирина Костадинова