сряда, 30 септември 2020 г.

Представяне на студент в поредицата „Из опита на един предприемач“

На 30. септември 2020 г. Анабел Кръстева, 4. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" сподели своя опит в поредицата „Из опита на един предприемач“.

Анабел Кръстева е първият студент от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ със собствена фирма, поканена да представи опита си пред своите колеги. Тя е собственик на „BALKAN LIGHT EXPORT“ ЕООД  и предлага на международния пазар осветителни тела – собствено производство, които могат да се видят тук

Едва завършила средното си образование тя стартира своята фирма, като допълва бизнеса на своя баща. Така се получава семейно междупоколенческо предприемачество, в което са включени и други близки роднини – общо шест души. Анабел Кръстева осъзнава, че има нужда от теоретични знания за управление и през 2017 записва специалност „Бизнес мениджмънт“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

През 2020 г. провежда ЕРАЗЪМ мобилност в Португалия и през четирите месеца успешно проучва оформлението на различни осветителни тела. Споделя, че в семейния им бизнес се налага да общуват със своите клиенти предимно по електронната поща и телефон, което минимизира щетите от COVID-19 през настоящата година.

За финал сподели, че след като е посетила много държави, се е убедила, че вижда своето бъдеще в Русе, защото тук е нейното семейство и най-близките приятели. "А светът – той вече е на една клавиатура разстояние :-)"

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет

На 30. септември 2020 г. по време на дисциплината "Планиране и прогнозиране" се осъществи среща от поредицата "Из опита на един предприемач" с активното участие на д-р Борил Иванов (Управител на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД) и студенти от специалност "Технология и управление на транспорта".

Гостът представи най-новите прогнози пред развитието на транспортния отрасъл и мястото на малките спедиторски фирми в него. Интерес предизивика споделеният опит в трудни ситуации с успешен край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Обява за селекция на студенти за участие в програмата Еразъм за втория семестър на академичната 2020-2021 година

Уважаеми колеги, обявяваме селекция на студенти за участие в програмата Еразъм за втория семестър на академичната 2020-2021 година.

Поради ситуацията с КОВИД 19 мобилностите са зависими от евентуални ограничения от страна на властите и приемащите институции. Те могат да започнат виртуално и по-късно, ако ситуацията позволява, да продължат физически. Финансиране се получава само за физически престой в чуждата държава.

Датата за изпит по език е 10 октомври (събота, от 9.00 часа в аула 2.101 (Изпитът по испански/немски/френски ще се уточни допълнително, ако има кандидати).

Кандидатите, които желаят да участват в програмата, да се обърнат по имейл към Факултетен Еразъм координатор: доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg до  05.10.2020 г.  за да им бъде дадено указание и да се изпрати формуляр за Заявление! 

Напомняме, че студентите имат право на 12 месеца Еразъм период/периоди за всяка степен на образование като и наскоро завършили съответната степен. За следдипломна практика трябва да бъдат селектирани, докато са студенти!

Еразъм координатор за ФБМ: доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg


сряда, 23 септември 2020 г.

Поредицата „Из опита на един предприемач“ продължава и през академичната 2020-2021 година

На 23. септември 2020 г. поредицата „Из опита на един предприемач“ продължи с Гоце, Вики и Ирина от 4ЕТНО пред студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“ и „Социални дейности“.

Музикалните предприемачи забавно разказаха как прогнозират и планират своите дейности; споделиха трудности и градивни предизвикателства, които са сплотили още повече трупата им.

За символичен финал те избраха да изпълнят няколко свои произведения, с което предизвикаха и бурните аплодисменти на студентите от Русенския университет "Ангел Кънчев".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

петък, 18 септември 2020 г.

Д-р Деница Транчева-Цекова защити дисертация за ОНС "Доктор" в професионално направление "Администрация и управление"

На 18. септември 2020 г. се проведе онлайн публичната защита на интердисциплинарен дисертационен труд на тема "Системата за управление на качеството и стандартизацията като организационни и икономически инструменти на клинико-лабораторния мениджмънт", разработен от д-р Деница Транчева-Цекова с научни ръководители доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р. Никола Събев д.м.н.

Защитата за придобиване на ОНС "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството", професионално направление "Администрация и управление" премина в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научното жури беше с председател доц. д-р Даниел Павлов. Рецензиите са изготвени от проф. дм Ралица Златанова-Великова и доц. д-р Антон Недялков. Становищата са предоставени от: проф. дн Пенчо Пенчев, доц. д-р Ивайло Стоянов и доц. д-р Даниел Павлов. Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Успешно защитеният дисертационен труд е еталон за ползотворно сътрудничество между научни ръководители от две катедри в различни факултети на Русенския университет, а именно:

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

и

Катедра "Здравни грижи", Факултет "Обществено здраве и здравни грижи".

Специални поздравления за доктор Деница Транчева-Цекова, която добави образователната и научна степен "Доктор" към богатото си портфолио, включващо: Клинична лаборатория и микробиология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


Петя Георгиева защити докторската си дисертация по политически науки

 На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема "Зелена идеология и многостепенно управление в ЕС", разработен от Петя Георгиева, докторант в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление "Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Научните ръководители доц. д-р Мими Корнажева и проф. д.ик.н. Любомир Владимиров са подготвили докторанта за успешната защита пред научното жури с председател проф. д.ик.н. Владимир Чуков и членове: доц. д-р Мими Корнажева, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Петя Георгиева  за  бъдещи успехи в кариерен и личен аспект!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg Чуждестранен докторант придоби ОНС "Доктор" във ФБМ

На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на Махмуд Ахмад Хусейн Захра - чуждестранен докторант от Палестина, обучаван в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление " Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Дисертационният труд на тема  "Позициите на ЕС спрямо палестинския въпрос за периода между 1988-2018 г." е разработен под  ръководството на проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков.

Научното жури е с председател   проф. д-р Борис Манов и членове доц. д-р Людмила Михайлова, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Махмуд Ахмад Хусейн Захра  за още успехи и благополучие!


сряда, 16 септември 2020 г.

ФБМ изпрати с тържествена промоция ВИПУСК 2020

 На 16. септември (сряда) 2020 г. се проведе тържествената промоция на ВИПУСК 2020.

Дипломираните възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт" са общо 143. Завършилите ОКС "Бакалавър" са 113. Тридесет придобиха ОКС "Магистър". Деканът доц. д-р Милена Кирова увери випускниците, че те са подготвени интердисциплинарно, придобили са необходимите компетенции и могат да бъдат експерти в публични и бизнес организации, мениджъри на различни нива в големи компании и успешни предприемачи. 


Дванадесет студенти, завършили с най-висок успех в своите специалности, получиха дипломите за висше образование от Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев"  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. 

 • Деница Димитрова, специалност "Бизнес мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Румен Христов, специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Силвия Спахиева-Ганчева, специалност "Публична адмиинстрация", ОКС "Бакалавър"
 • Даниела Илиева, специалност "Маркетинг", ОКС "Бакалавър"
 • Николета Георгиева, специалност "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър"
 • Хюлия Ахмедова, специалност "Икономика", ОКС "Бакалавър"
 • Мартина Маринова, специалност "Европеистика и глобалистика (на английски език)", ОКС "Бакалавър"
 • Десислав Пеев, специалност "Евроатлантическа и глобална сигурност", ОКС "Бакалавър"
 • Севги Хасан, специалност "Бизнес администрация", ОКС "Магистър"
 • Яна Колева,  специалност "Мениджмънт на европейски проекти", ОКС "Магистър"
 • Стефка Алексиева,  специалност "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор", ОКС "Магистър"
 • Кристина Стоянова,  специалност "Международно сътрудничество и европейски проекти", ОКС "Магистър"

Пожелания за успешна реализация, целеустременост, кариерно развитие, успехи, лично щастие и удовлетвореност!

доц. д-р Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"Успешна онлайн защита на докторската дисертация на Анжела Петрова

На 16. септември 2020 г. (сряда) докторант Анжела Петрова защити своя дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на тема "Международните инвестиционни проекти на българска територия, като фактор за повишаване конкурентоспособността на ХВП".

Докторант Анжела Петрова се обучаваше по научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" с научни ръководители доц. д-р Любомир Любенов и проф. д.ик.н. Лилия Каракашева.

Научното жури беше председателствано от доц. д-р Любомир Любенов. Рецензенти: доц. д-р Георги Вълчев и доц. д-р Иван Стойчев. Становищата за дисертационния труд са изготвени от доц. д-р Любомир Любенов, доц. д-р Илиян Матеев и доц. д-р Миланка Славова.

Публичната защита се проведе в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Да е честита успешната защита на доктор Анжела Петрова! Пожелания за покоряване на още по-високи цели и удовлетворение в личен план!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


понеделник, 14 септември 2020 г.

ФБМ посрещна първокурсниците в редовна форма на обучение

 На 14. септември (понеделник) 2020 г. първокурсниците, избрали да се обучават във Факултет "Бизнес и мениджмънт", бяха приветствани в зала 1.219 след тържественото откриване на академичната 2020/2021 година в Русенски университет "Ангел Кънчев".


Студентите от специалности: "Бизнес мениджмънт", "Европеистика и глобалистика (на английски език)", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" се запознаха с академичната среда, груповите наставници и ръководния екип на ФБМ.


Пожелания за здраве, успехи и вдъхновение за всички, студенти, докторанти, преподаватели и служители през новата академична година!

За контакт: доц. д-р Антон Недялков, зам.-декан по учебната работа, anedyalkov@uni-ruse.bg 

петък, 11 септември 2020 г.

Докторант Галина Русева защити своя дисертационен труд в електронна среда

На 11. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационния труд на Галина Русева на тема: "Структура на инвестициите и динамика на брутния вътрешен продукт" за придобиване на ОНС "доктор" чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научни ръководители на докторанта са доц. д-р Емил Трифонов и доц. д-р Вера Пиримова. Защитата на дисертационния труд се проведе в електронна среда с научно жури в състав: 
Председател: проф. дн Дянко Минчев
Членове: 
доц. д-р Вера Димитрова Пиримова
проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева
доц. д-р Людмил Иванов Несторов
доц. д-р Красимир Христов Керчев

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Поздравления за успешната защита на доктор Русева и пожелания за постигане на нови цели и лично удовлетворение!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


сряда, 9 септември 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Миглена Димитрова

На 09. септември 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети СМЕГ ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Миглена Димитрова. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствено производство, в което е интегрирала членовете на семейството на основателите.  Още от стартирането на своята дейност през 2007 г. се залага на бутикови производства до 30 броя. Фирмата разполага и със собствени магазини в гр. Русе.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 4 септември 2020 г.

Вестник "УТРО" с първа публикация за междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN

В края на месец август'2020 доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център на Русенския университет "Ангел Кънчев") е поканен от журналиста Петър Гецов да даде първото си интервю за междупоколенческите семейни бизнеси. В него той представя и замисъла на международната академична мрежа INTERGEN, която единствена в света изследва този вид икономически взаимоотношения между роднини. В интервюто се обсъждат и конкретни примери за насърчаване на предприемаческата култура сред студентите.

В петък (04.09.2020) излезе и съответната статия във в-к "Утро", стр. 4, която е и първата в света публикация във вестник по тази тематика!


В Русенския университет междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN се изучават в следните бакалавърски специалности:

- Бизнес мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Индустриален мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Публична администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Технология и управление на транспорта, факултет „Транспортен“,

- Социални дейности, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,


и магистърски специалности:

- Бизнес администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Управление на европейски проекти, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Предприемачество и иновации, факултет „Бизнес и мениджмънт“.


За повече информация: доц д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg