събота, 29 септември 2018 г.

Будно обсъждане на социалното предприемачество със 17 учители от Разград и преподаватели от ФБМ по проект INNOVENTER.EU

На 29.09.2018 г. в комплекс ЛЕС, Разград се проведе последното мероприятие по DEV 2.2.5 по проекта за социално предприемачество INNOVENTER.EU . За гр. Разград това е третото събитие, което се състоя по проекта, а присъстващите в залата бяха 17 представители на местни училища. Екипът на проект INNOVENTER.EU (доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и проф. д-р Станка Дамянова) представиха проекта и свършената до момента работа.


По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване създаването на междупоколенчески семейни предприятия, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес:

Участниците изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.
 
За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg


петък, 28 септември 2018 г.

Състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищата – програми за социална отговорност”, организирано от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

На 28. септември 2018 г. в Канев център се проведе състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищатапрограми за социална отговорност”. Събитието е финална част от мултипликационно събитие „The strategic relevance of sustainability collaboration between university-industry-government” по проект Edu4Society„Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности” с проектен координатор за България – д-р Ирина Костадинова и част от програмата на инициативата „ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018 – РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“.


Форумът бе открит от Ръководителя на Дунавския център за трансфер на технологии към Русенски университет „А. Кънчев“ – д-р Свилен Кунев. Той представи формата на състезанието, участниците и членовете на журито, което оценява работата на студентите и учениците. Приветствия към участниците и гостите  бяха отправени от проф. д-р Елена Флеака от Университет Политехника, Букурещ (Румъния)  – координатор на международния проект Edu4Society, а от името на домакините – от доц. д-р Александър Петков, декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Гост на форума бе проектният координатор на Международен проект  Project InoLearn 4 BEEs 2017-2000 с участието на Русенския университет - проф. д-р Богдан Флеака от Университет „Политехника - Букурещ, Румъния. Водещ на състезанието бе проф. д-р Диана Антонова, водещ преподавател по дисциплината „Корпора­тивна социална отговорност“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ с ръководител доц. д-р Милена Кирова. В състезанието премериха сили представители на десет училища от градовете Русе, Враца, Тутракан, Бяла и Ветово, както и студенти от Бизнес факултета - специалности „Индустриален мениджмънт“, „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“, „Маркетинг“ , „Икономика“ и „Информатика и информационни технологии в бизнеса“.


Форматът на състезанието бе построен на евристичен игрови подход и осъществен на две сесии, стимулиращи и развиващи креативността и творческото мислене в екип на участниците чрез две конкретни задачи – конструктивно управление и създаване на идея за нов продукт. Регламентът на състезанието изискваше формирането на десет смесени екипа от ученици и студенти (представени по-долу по ред на регистрацията им за участие), които трябваше да представят своите решения на генерираните ad hoc задачи за фиксирано време. Ментори на отборите, бяха студенти от III и IV курс на факултет „Бизнес и мениджмънт“: Петя Петрова 3к. БМ; Айшегюл Мюмюн - 4к. ПА; Станислава Илиева – 4к. ИМ; Есра Мустафа - 4к. ПА; Анастасия Виткова – 4к. БМ; Севжaн Ахмедова – 4к. БМ; Виктор Христов – 4к. ПА; Хюлия Ахмедова – 3к. Икономика; Силвия Ганчева - 3к. ПА; Катерина Иларионова - 3 к. от ПА. 


Шестдетте участника в състезанието бяха от следните учебни заведения:
        СУ "Васил Левски"- гр. Ветово
        Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" гр. Тутракан

Езикова Гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца
СОУ „Възраждане“ – гр. Русе
ПМГ „Баба Тонка“ – гр. Русе
Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе
СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла
Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „А. Кънчев“.

Десетчленното жури имаше за цел  да оцени максимално обективно по 10-то бална система участниците, чрез използването на условните виртуални парични единици на Университета „Рувети“ по критериите: креативност, работа в екип, бързина и точност на формулираните решения.
Оценки поставяха и самите участници, като имаха право да откупуват с „Рувети“  идеите, които самите те са харесали най-много. Като оценители се изявиха: доц. д-р Александър Петков – декан на ФБМ; доц. д-р Павел Витлиемов - зам. декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“; Траян Тотев – член на Общински съвет – гр. Русе,  както и учителите: Петя Димитрова (СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе); Албена Кирова (СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла), Даниела Цонева (ПГИУ „Елиас Канети“–  Русе), Пенка Иванова (СОУ "Йордан Йовков" Тутракан); Магдалена Георгиева (СОУ „Възраждане“ – Русе), Андреана Зачева (СУ "Васил Левски"- Ветово) и Илияна Христова (АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе). 
Готови да окажат помощ във всеки един момент бяха и учителите : Цветелина Георгиева (СОУ „Възраждане“ – Русе), Албена Томова (ПЕГ „Йоан Екзарх“ – гр. Враца), Марияна Джинова (СУ „Панайот Волов“ - гр. Бяла) и Иван Радойски (СУ "Васил Левски"- Ветово).

На комплексните победители според журито и участниците на първите три призови места бяха поднесени специални награди, предоставени от проекта „Нощ на учените 2018  - Русенски университет“. Те бяха  връчени от зам.- ректора по НИД на Русенски университет „Ангел Кънчев“- проф. д-р Диана Антонова и доц. д-р Александър Петков - декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“.  Всички състезатели получиха сертификати за участие. Отличени бяха и учителите на представилите се отбори.

Комплексни екипи – победители:
I-во място – Яна Куцарова (СОУ "Йордан Йовков"- Тутракан); Боян Тодоров (СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“– Русе; Виктория Даскалова (ПМГ „Баба Тонка“– Русе); Константин Илиев (АЕГ „Гео Милев“– Русе); Йордан Станев (СУ „Панайот Волов“- Бяла) и Светлозар Пламенов (студент от 3 курс спец. Бизнес и мениджмънт при ФБМ на Русенски университет)
II-ро място – Михаела Тошкова (АЕГ „Гео Милев“– Русе); Свилен Тодоров (СУ „Възраждане“- Русе); Кристиян Митев (ПМГ „Баба Тонка“– Русе); Хрисимира Христова (ПЕГ „Йоан Екзарх“- Враца); Бояна Рашкова – 3 курс спец. Бизнес и мениджмънт и Хюлия Ахмедова -3 курс спец. Икономика на ФБМ на Русенски университет);
III-то място – Денислав Маринов (СОУ „"Йордан Йовков" Тутракан); Люба Михнева (ПГИУ „Елиас Канети“–  Русе); Мехмед Сеферов (СУ "Васил Левски" - Ветово); Ивелина Андреева Станева (СУ „Панайот Волов“ - Бяла); Никол Цветанова (ПЕГ „Йоан Екзарх“ - Враца) и Таня Георгиева (студент от 3 к. спец. Бизнес и мениджмънт при ФБМ на Русенски университет)
 
Цялото събитие бе подкрепено от ръководството и членове на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и „Център за насърчаване на предприемачеството“ на Русенски университет. 
За контакти и повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова -  sruskova@uni-ruse.bg; тел.: +359878 357711
гл. ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg; тел.: +359878 519 844
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Работен семинар „Стратегическото значение на сътрудничеството между университетите, индустрията и правителството за устойчиво развитие”, организиран от преподаватели в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

На 28. септември 2018 г. в Зала 2 на Канев център в Русенския университет се проведе мултипликационно събитие по международния проект Edu4Society„Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Форумът бе част от програмата на инициативата „ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ – 2018 на РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“, в която се представиха преподавателите, студентите и докторантите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Центъра по предприемачество към Русенски университет „Ангел Кънчев”.


Семинарът бе открит от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоевректор на Университета. Приветствия към участниците в събитието бе отправено от  зам.- ректора по НИД проф. д-р Диана Антонова, от проф. д-р Елена Флеака - Университет „Политехника“, Букурещ (Румъния)  – координатор на Проекта Edu4Society, както и от доц. д-р Александър Петков - декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Модератор на събитието бе д-р Свилен Кунев, като в него взеха участие представители на 15 фирми от региона и страната, 5 представители на публичния сектор, много студенти и преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Работата по време на семинара даде възможност да се чуят нови идеи и предложения от страна  на бизнеса за съвместна работа с Русенския университет.

Нели Рашева – докторант към Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ представи добри практики на малките фирми за осъществяване на комуникационната им политика по отношение на регистрираните им търговски марки по примера на “Дианел” ЕООД. Собственикът на презентираната компания  - инж. Диан Тамахкяров сподели опита си в работата с различни структури и звена на университета чрез организирането на производствени стажове на студенти и практиканти, възлагането на теми за дипломни работи и курсови задачи за решаване на реални технологични и стопански проблеми, организирането на отворени лекции и др.

Мила Петрова -  управител на Център за знание на фирма „Еконт“ говори за корпора­тивната социална отговорност на компанията, за партньорството с Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Русенския университет с подкрепата на проекти в областта на културата, образованието, науката и новите технологии. Тя сподели: „Заедно създаваме условия за трансфер на знания, които допринасят за развитието на човешкия потенциал. Общата ни програма „Знание и растеж“ съдейства на проекти, които дават възможност наученото да бъде приложено. В основата на всяка идея е усъвършенстването на човешките качества и умения. Радваме се, че резултатът от съвместната ни дейност бе отличен в Първите годишни награди на GEM България през 2016 г.“.


Игор Шелудко специалист по продажби от „Голд-Аполо“ ООД, представи добрите практики в сътрудничеството между висшите училища и бизнес средите, като бяха посоче­ни  различни колаборативни формати, носещи ползи и за двете страни.
По темата за стратегическото значение на взаимоотношенията между представителите на трите заинтересовани страни - участници в семинара говори и Траян Тотев - общински съветник в Общински съвет – Русе. Неговото експозе бе свързано с анализ на предизвикателствата пред община Русе в контекста на Дунавската стратегия и нейните приоритети.
Презентация озаглавена: „Как Концепцията за предприемачески университет намира практически израз“ бе представена от д-р Свилен Кунев. Той разгледа темата в три насоки - съвременно преподаване и обучение, иновативни научни изследвания, бизнес и кариерно стимулиране, като демонстрира примери от дейността на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на  Русенския университет .
Д-р Ирина Костадинова – координатор на Проекта Edu4Society за България изнесе обобщени резултати от проведено международно анкетно проучване сред студентите от Румъния, Словения и България относно нуждата и мястото на социалната отговорност като тематика в университетските програми. Друга основна точка в изложението й бе анализ на проведеното в рамките на работните задачи по проекта обучение по  “Sustainable businesses through SR and civic skills” като паралелен курс на програмата по КСО за студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ на ФБМ. Разработването на пилотния курс и оценяването на постиженията на обучаваните бе извършено от преподавателския състав на трите партньорски университета: Политехника - Букурещ, Университета в Марибор и Русенския университет.
От страна на студентите презентация направи студентката, от специалност „Публична администрация“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - Боряна Каменова, представяйки резултатите от обучението си, като представител на русенските студенти, участници в лятното училище по социална отговорност на Университета в Марибор, също етап от проект „Edu4Society.“


Като добър финал на събитието бе официалното връчване на сертификатите на успешно завършилите русенски студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ курса проведен на английски език “Sustainable businesses through SR and civic skills”.


Цялото събитие бе подкрепено от ръководството и екип на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Центъра по предприемачество към Русенски университет „Ангел Кънчев”.
За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Представяне на научно партньорство на докторант от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и ДИАНЕЛ ЕООД

На 28. септември 2018 г. докторант Нели Рашева взе активно участие в Нощта на учените в Зала 2 на Канев Център на Русенски университет "Ангел Кънчев", съчетано с международната инициатива "The strategic relevance of sustainability collaboration between university-industry-government" по проект www.edu4society.eu.

Докторант Нели Рашева представи сътрудничеството между научни изследователи (от една страна в нейно лице и научния ѝ ръководител доц. д-р Даниел Павлов) и представител на бизнеса от друга страна - предприемачът  г-н Диан Тамахкяров - собственик на ДИАНЕЛ ООД. По време на дисертационните проучвания, свързани с управлението на фирмения растеж чрез права върху интелектуална собственост (предимно търговска марка), г-н Тамахкяров споделя своя опит, а неговите достижения са отразени и в докторантския колоквиум "Комуникационна политика и управление на комуникацията", под ръководството на проф. д-р Диана Антонова.

Представянето на ДИАНЕЛ от Нели Рашева предизвика интерес сред присъстващите и г-н Тамхкяров подробно отговори на възникналите въпроси като сподели формулата за своя предприемачески успех:
 - качествени продукти, пазарно защитени чрез търговска марка;
 - привличане и адекватно отношение към високоспециализирани кадри.

Да пожелаем успешно продължение на представеното сътрудничество между бизнеса и катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", чрез което да се подпомогне дейността и на други родни предприемачи.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 27 септември 2018 г.

Преподавател от ФБМ се включи в новооткритата Агенция за трансгранична трудова мобилност „Виза“

На 27. септември 2018 г. на специална пресконференция на Българо-румънската търговско-промишлена палата беше оповестено създаването на новата структура. Изпълнителният директор на Палатата Елеонора Иванова изтъкна, че БРТПП въвежда нов тип услуги за българските и румънските работодатели, които се интересуват от наемане на персонал от съседната страна. По този начин Палатата разширява обхвата на подкрепата си за българския и румънския бизнес, а също така и за изграждането на обединен и добре развит трансграничен регион. Функционалността на създадения сайт на Агенция „Виза“ представиха съветниците на Агенцията Десислава Пенчева и Георги Георгиев. Сред привлечените експерти е и доц. д-р Даниел Павлов – ръководител на Предприемаческяи център към Русенския университет.


Беше обявено и основаването на лицензиран Център за професионално обучение с 10 професии, а също така и предстоящите през месец октомври обучения по ключови компетентности, предназначени за хора, търсещи работа и работодатели: ефективна комуникация с колеги и клиенти; общуване през границата; предприемачество на работното място.


Подробности могат да се намерят тук: http://www.brcci.eu/pres-agentsia-visa
За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


петък, 21 септември 2018 г.

Преподаватели от Русенския университет проведоха обучение в Кипър

На 20. и 21. септември 2018 г. по проект INNOVENTER.EU представители на Русенският университет проведоха обучения на своите международни партньори по теми, свързани с насърчаване на Социалното предприемачество:
- доц. д-р Емил Коцев - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
- доц. д-р Даниел Павлов - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
- проф. д-р Станка Дамянова - Филиал Разград на Русенски университет "Ангел Кънчев"
- доц. д-р Диана Железова - Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев"
- гл. ас. д-р Миглена Пенчева - Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Обучаемите бяха от различни държави, участници в проект INNOVENTER - Албания, България, Гърция, Македония и Кипър.За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 19 септември 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Менидмънт и бизнес развитие" обсъждаха проблеми на социалното предприемачество в Кипър

На 18. и 19. септември 2018 г. по време на третата работна среща по проект INNOVENTER.EU в Кипър се обсъдиха различни възможности за подобряване на обучението по социално предприемачество в няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта предстоят пробни обучения с обучители от различни държави. Представителите на Русенския университет - доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов запознаха партньорите с нивото на подготовката в Русе, Разград и Силистра, което се възприе като модел за подражание от останалите партньори.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

неделя, 9 септември 2018 г.

Първи анкетни проучвания сред студенти по международната академична мрежа INTERGEN

На 09. септември 2018 г. студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Технология и управление на транспорта" при Русенски университет "Ангел Кънчев" попълниха Анкетните карти по международната академична мрежа INTERGEN, свързана с проучване на нагласите за установяване на неокласически междупоколенчески семейни бизнеси. Тези резултати са основополагащи за разработване на методика за изследване, която да се сподели с чуждестранните партньори от 7 държави.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 3 септември 2018 г.

Екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ запозна представители на местната власт и бизнеса в Русе с подготовката за обучение в социално предприемачество по проект INNOVENTER (D2.2.3)

На 03. септември 2018 г. ръководителят на проект INNOVENTER за Русенския университет – доц. д-р Емил Коцев, заедно с доц. д-р Даниел Павлов, представиха на бизнесмени от Ротари клуб Русе конкретни възможности за обучение в социално предприемачество. С приоритет се обсъдиха следните текущи постижения:

DEV 3.2.1 Учебна програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.2 Съдържание на учебната програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.3 Ръководство за обучители за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.4 Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF).
DEV 3.2.5 Работни срещи с експерти и обратна връзка.
DEV 4.2.1 Онлайн платформа www.innoventer.eu 
DEV 4.2.2 Мобилна платформа за обучение www.innoventer.eu
DEV 4.2.3 Обучителен инструментариум за МСП.
DEV 4.2.4 Подкрепяща база данни.
DEV 4.2.5 Семинари с обучители и обратна връзка.


В неформални разговори се затвърдиха контактите между бизнесмените и двамата академични представители, с което се подобри подготовката за предстоящите обучения по проект INNOVENTER през учебната 2018/2019 г. Срещата протече бодро и с подкрепящ дух!

Да пожелаем успех на предприемчивия дух на бизнесмените и представителите на местната власт от Русе!


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

събота, 1 септември 2018 г.

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" инициира международна научноизследователска мрежа INTERGEN

На 01. септември 2018 г. в Русенския университет се положи началото на международна научноизследователска мрежа INTERGEN (The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs) .
Научноизследователската мрежа INTERGEN e предприема действия за изследване на междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за управление на предприемаческия стрес.

На поканата се отзоваха учени от България, Албания, Полша, Румъния, Русия и Сърбия. Очаква се резултатите от проекта да допринесат за подобряване обучението по предприемачество и да разкрият нови възможности пред обучаемите. Първите контролни проучвания ще бъдат сред студенти от специалности на Русенския университет - Бизнес мениджмънт и Технология и управление на транспорта.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg