понеделник, 22 юли 2019 г.

Преподаватели от Катедра МБР бяха в Силистра на работна среща с Ротъри клуб по проект INNOVENTER

На 22. юли 2019 г. в Силистра с домакинството на Ротари клуб Силистра с президент Димитър Димитров бе проведен заключителен форум по международния проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество – INNOVENTER (България, Албания, Гърция, Кипър и Македония). Част от него бяха две от силистренските професионални гимназии – ПЗГ „Добруджа“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“, както и представители на неправителствени организации.

Обсъдиха се важни въпроси, сред които:
- Bъзможности пред образованието в Силистра.
- Връзката "университет-училще" за подобряване привлекателността на Силистра за младите хора.
- Конкретни последващи стъпки между Предприемаческия център на Русенския университет и силистренски средни училища за  обучения в Социално предприемачество по проект www.innoventer.eu и обучения в междупоколенчески семейни бизнеси по intergen-theory.eu.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 18 юли 2019 г.

Преподаватели от Катедра МБР проведоха в Разград оптимистична работна среща по проект INNOVENTER

На 18. юли 2019 г. Екипът на Русенския университет по проект INNOVENTER проведе ползотворна среща с Дирeктори на училища и представители на местния бизнес за обсъждане на следващи стъпки по обучения в Социално предприемачество по проект www.innoventer.eu и обучения в междупоколенчески семейни бизнеси по intergen-theory.eu Обсъдиха се важни въпроси, сред които:
- Bъзможности пред образованието в Разград.
- Връзката "университет - училще" за подобряване привлекателността на Разград за младите хора.
- Конкретни последващи стъпки между Предприемаческия център на Русенския университет и разградски средни училища за стимулиране на предприемаческата култура сред учениците.


За пореден път образователните институции в Разград показват висока степен на взаимодействие и взаимоподкрепа за развитието на региона!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 16 юли 2019 г.

Одобрен проект за предприемчиви университети - BeyondScale

На 16. юли 2019 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено признание за политиката си на предприемачески университет в България и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети.

Тази университетска мрежа се нарича BeyondScale и ще се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ чрез нов проект под номер 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, който стартира от края на 2019. Нейни членове са:
1. WPZ-Research GmbH (WPZ-R), Австрия
2. University of Twente, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Нидерландия
3. University of Ruse "Angel Kanchev" (URAK), България
4. FH-Campus Wien - Verein zur Forderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens, Австрия
5. Cork Institute of Technology (CIT), Ирландия
6. Dublin City University (DCU), Ирландия
7. STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, Нидерландия
8. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия
9. UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL), Португалия
10. Universität Innsbruck (UIBR), Австрия

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 12 юли 2019 г.

Среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания

На 11. и 12. юли 2019 г. се проведе среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания. 
Делегация "Русенски университет и приятели" взе активно участие в международен работен семинар за споделяне на опита по обучения в Социално предприемачество по мрежа WWW.INNOVENTER.EU в Дурас (Драч), Албания с представители от Албания, България, Гърция и Северна Македония.

Преподавателите от Русенският университет запознаха с опита в обучение по предприемачество по време на проект INNOVENTER през 2019 в областите Русе, Разград и Силистра.
Директорът на ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе (Анелия Георгиева) представи актуални инициативи за насърчаване на предприемаческия дух в повереното й училище.
Директорът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф" гр. Разград (Пейчо Георгиев) допълни презентацията си и с филм, на който ученици от повереното му училище участват в благотворителен концерт в подкрепа на свой съученик.
Старши експертът по професионалното образование и обучение към РУО-Силистра (Майя Григорова) представи общоградски инициативи в Силистра за насърчаване на предприемачеството сред учениците в ПЗГ Добруджа.

Делегатите успяха да проучат и опита на другите участници в семинара.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg