четвъртък, 27 август 2020 г.

Среща по предприемачество в училище „Леонардо да Винчи“

На 27. август 2020 г. се проведе среща, инициирана от г-жа Светлана Харизанова – Директор на частното училище „Леонардо да Винчи“, Русе, която разкри интересни моменти от предстоящото обучение по предприемачество и информационни технологии на учениците от 11 и 12 клас. Кремена Харизанова и Вилиана Молнар представиха участието на училищния колектив в международни проекти, в които учениците им активно участват.

Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) сподели опита на университета в обучение по предприемачество.

Особен интерес предизвика теорията на междупоколенческите семейни бизнес по INTERGEN - http://www.intergen-theory.eu/ и най-вече възможността на ученици да бъдат включени в международните изследвания.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


вторник, 25 август 2020 г.

Кметът на община Русе инициира научно-приложна среща

 На 25. август 20202 г. по покана на кмета на община Русе се проведе научно-приложна среща. 

Кметът на община Русе - г-н Пенчо Милков, отправи покана към доц. д-р Даниел Павлов от Факултет "Бизнес и мениджмънт" да запознае него и част от екипа му с междупоколенческите семейни бизнеси. Факт е, че той е първият представител на толкова отговорна институция, който проявява видим интерес към научно-приложните разработки на международната академична мрежа INTERGEN, в която Русенският университет има важна роля.


Специални благодарности към екипа на Областния информационен център Русе за това, че подготвиха тази първа по рода си научно-приложна среща!

В Русенския университет междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN се изучават в следните бакалавърски специалности:

- Бизнес мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Индустриален мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Публична администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Технология и управление на транспорта, факултет „Транспортен“,

- Социални дейности, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,

и магистърски специалности:

- Бизнес администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Управление на европейски проекти, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Предприемачество и иновации, факултет „Бизнес и мениджмънт“.


За повече информация - доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 20 август 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Димитър Ялъмов

 На 20. август 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Брандсмайл ЕООД, гр. Русе с управител г-н Димитър Ялъмов. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствена търговска марка и предлага само свое производство. Още от стартирането на своята дейност през 2006 г. управителят залага на продажби през интернет чрез управлявания от тях е-магазин www.efrea.com . Така, чрез успешно съчетаване на виртуалния с реалния свят, фирмата осигурява устойчива заетост на повече от 30 свои дългогодишни служители!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg