петък, 30 септември 2022 г.

ФБМ изпрати тържествено Випуск 2022

На 30. септември 2022 г. се проведе промоцията на Випуск 2022. Факултет "Бизнес и мениджмънт" изпрати с тържествена церемония 142 абсолвенти, пет от които са пълни отличници.

Своите дипломи за завършена образователна и квалификационна степен "Бакалавър" получиха 108 млади инженер-мениджъри; бизнес мениджъри; бакалаври по публична администрация; социални работници; икономисти; експерти по национална сигурност, експерти по многостепенно управление на европейски и глобални политики, програми и проекти.

Дипломираха се 34 магистри по: бизнес администрация; мениджмънт на европейски проекти; индустриален мениджмънт; социални дейности; финанси, счетоводство и одит в публичния сектор; финанси, счетоводство и одит в бизнеса; мениджър-предприемачи.

Ректорът на Русенски университет "Ангел Кънчев" акад. Христо Белоев, дтн връчи дипломите на седемнадесет първенци от специалности, изучавани във ФБМ. 

Доц. д-р Антон Недялков в приветствието си към Випуск 2022 пожела успех на завършващите, изрази увереност за блестяща реализация по пътя, който всеки сам е избрал.

Слово от името на абсолвентите изнесе магистър мениджър-предприемач Ана Тодорова. Нейните искрени думи докоснаха сърцата на колегите, преподавателите и гостите. Изрази благодарност към всеотдайните преподаватели и близки. Пожела на колегите си от Випуск 2022: "... Останете свързани с преподавателите и колегите си, търсете ги за съвет, помагайте им на свой ред. Защото общността се гради от взаимопомощ, от това да сме полезни не само на себе си, но и на другите, от това да използваме мъдро наученото до тук, да вземаме осъзнати и отговорни решения и винаги да даваме най-доброто, на което сме способни. Само така, заедно, бихме могли да градим едно по-добро бъдеще."


На добър час!


Новината подготвиха:

доц. д-р Антон Недялков

доц. д-р Даниел Павлов

гл. ас. д-р Мирослава Бонева

мениджър-предприемач Ана Тодорова

понеделник, 26 септември 2022 г.

Екип от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ взе участие в международен форум за разработване и прилагане на социални иновации

Екип от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет по покана на Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) взе участие в международен форум за разработване и прилагане на социални иновации в Дунавския регион на Европейския съюз, провел се от 19 до 22 септември в гр. Фрайбург (Германия). В конкурсната програма на събитието за късометражни филми, представящи социални иновации, българското предложение, представено от ФССБ спечели трето място. Премиерата за България на този мултимедиен продукт ще бъде като съпътстващо събитие на Международната научна конференция на университета на 28 октомври в Русе. 

Проф. дн Диана Антонова – ръководител на Университетския научноизследователски комплекс и доц. д-р Свилен Кунев – 5Dalliance Лаборатория за иновативни бизнес и социални модели представиха експертизата, опита и капацитета на университета за разработване на адаптирани решения за социални иновации и социално предприемачество, водещи до разрешаване на значими проблеми и социално благополучие за конкретна общност, група или за даден регион.  В резултат на съвместната работа с представителите на социални сдружения и институции от Австрия, Германия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия, Румъния, Молдова, Унгария е изградена транснационална мрежа за иновации в социалната сфера. Русенският университет е позициониран като основен партньор на ФССБ за България за участие в проектно предложение по „Програма Дунав“ на Европейския съюз.

Новината подготвиха:

проф. дн Диана Антонова

доц. д-р Свилен Кунев

вторник, 20 септември 2022 г.

Покана за Промоция на Випуск 2022

На 30. септември 2022 г. (петък) ще се проведе тържественото връчване на дипломите на студенти от  Русенския университет. 

Ръководството на Факултет "Бизнес и мениджмънт" има честта да покани випускниците от специалностите:

ОКС "Бакалавър"
Бизнес мениджмънт
Евроатлантическа и глобална сигурност
Европеистика и глобалистика (на английски език)
Икономика
Индустриален мениджмънт
Маркетинг
Публична администрация 
Социални дейности
ОКС "Магистър"
Бизнес администрация
Мениджмънт на европейски проекти
Предприемачество и иновации
Индустриален мениджмънт 
Клинична социална работа 
Финанси, счетоводство и одит в бизнеса
Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор

За празничния дрескод и последни административни ангажименти е необходимо да се спазва описаната организация.Първенците на специалностите ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане.понеделник, 19 септември 2022 г.

ФБМ посрещна любознателните първокурсници в началото на академичната 2022-2023 година

На 19. септември 2022 г. от 10:00 ч. в зала 2Б.215 бяха посрещнати тържествено студентите, избрали да се обучават в редовна форма, в някоя от бакалавърските специалности: Индустриален мениджмънт; Икономика; Европеистика и глобалистика; Бизнес мениджмънт и Социални дейности.


Проф. дн инж. Красимир Ениманев - председател на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветсва жадните за знания студенти. Поздрави ги за правилния избор на специалност и ги вдъхнови за ползотворно обучение и още по-успешна реализация.


Доц. д-р Антон Недялков - зам.-декан по учебната работа Факултет "Бизнес и мениджмънт" запозна новите колеги с основните им отговорности, права и задължения. Представи им административните секретари, груповите наставници и част от преподавателите, които с радост ще им споделят знания, опит и ще ги подготвят за качесвено дипломиране и удовлетворяваща кариера.


На добър час, скъпи първокурсници!

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


понеделник, 12 септември 2022 г.

График за провеждане на държавни изпити и дипломни защити в катедра Мениджмънт и социални дейности

На вниманието на дипломантите от специалностите:

Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейност (бакалаври) и от магистърските специалности: Предприемачество и иновации, Клинична социална работа и специалност Бизнес администрация с ръководители от кат. Мениджмънт и социални дейности: проф. дн Д. Антонова, доц. С. Рускова, доц. Д. Павлов, доц. С. Кунев, д-р Б. Стойчева, д-р И. Костадинова, д-р М. Тодорова и д-р Н. Венелинова

 

График за провеждане на Държавни изпити за специалностите: Бизнес мениджмънт и Публична администрация:

1. 16.09.2022г. от 10.00ч.  в зала 2Б.412 Държавен изпит по „Теория на управлението“

2. 23.09.2022г. от 13.00ч. в зала – Държавен изпит по „Обща икономическа теория“


График за провеждане на Дипломна защита за специалностите: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Предприемачество и иновации и Бизнес администрация /с ръководители от кат. МСД/:

1. 26.09.2022г. от 14.30ч.  в зала 2Г.404 – Дипломна защита


График за провеждане на Държавен изпит и Дипломна защита за специалност Социални дейности:

1. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.405 – ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за спец. Социални дейности

2. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.404 – ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за спец. Социални дейности

3. 17.09.2022г. от 8.30ч. в 2Г.404 – ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за спец. Клинична социална работа


За контакт: Ралица Славева 082888726
доц. д-р Свилена Рускова - ръководител на катедра МСД

Тържествено откриване на новата акедемична година

 


На добър час, колеги!

четвъртък, 8 септември 2022 г.

Деканът на ФБМ зае академичната длъжност "Професор"

На 08. септември 2022 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в разширен състав, съгласно нормативните изисквания и заключителен етап на процедурата по конкурс, обявен в ДВ бр. 27/05.04.2022 г. Доц. дн инж. Милена Кирова беше избрана единодушно на академичната длъжност "Професор" по  професионално направление 5.13. Общо инженерство,  специалност Индустриален мениджмънт. 

Проф. дн инж. Милена Кирова благодари на всички колеги за подкрепата, вдъхновението и мотивацията.
Новината подготвиха доц. д-р А. Недялков и гл. ас. д-р М. Бонева