вторник, 31 октомври 2023 г.

Преподаватели от ФБМ обсъждаха с колега от Румъния възможности за научни публикации в издания на Стопанска академия - Букурещ

На 31. октомври 2023 г. се проведе работна среща, на която доц. д-р Михаил Бушу представи пред преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" възможности за научни публикации в издания на Стопанска академия - Букурещ, Румъния.

Румънският колега отправи към българските изследователи покана за участие в The 18th International Conference on Business Excellence Smart Solutions for a Sustainable Future. Ползотворната среща завърши оптимистично с идеи за бъдещи научни разработки, които да намерят своето място в световни бази от данни.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 16 октомври 2023 г.

Академичен клуб „Проектни мениджъри“ е учреден във ФБМ

На 16. октомври 2023 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се основа Академичен клуб „Проектни мениджъри“. В него се включиха студенти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Работата на Академичен клуб „Проектни мениджъри“ ще бъде посветена на:

  • осигуряване на условия за насърчаване на образователното и професионалното развитие от студентите в областта на мениджмънта на проекти и научното развитие на преподавателите; 
  • задълбочаване и интензифициране на комуникацията между студенти и преподаватели, както и между тях и практиката; 
  • обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми, както и опит между професионалните и академични общности и 
  • активно включване в образователни, научноизследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на развитие в областта на проектите, мениджмънта и социалните дейности.

Първата дейност на клуба е свързана с реализацията на проектна инициатива в сътрудничество с местните Lions клубове, насочена към събиране на средства за закупуване на офталмологичен апарат за скрининг на зрението на студентите и закупуване на очила за най-нуждаещите се.

Академичен клуб „Проектни мениджъри“ продължава дейността на благотворителния базар, реализиран през есента на 2022 година, подкрепен от Студентски съвет и клуб „Различни, но равни“. Чрез него студентите от специалности „Социални дейности“, „Индустриален мениджмънт“, „Бизнес мениджмънт“ и „Икономика“ от ФБМ събраха средства за коледни подаръци за студентите с увреждания и бе учреден фонд за подкрепа на студентите с увреждания от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

На учредяването присъстваха доц. д-р Даниела Йорданова, доц. д-р Людмила Михайлова, д-р Мирослава Бонева, д-р Силвия Белоева, д-р Евгения Братоева и д-р Ана Попова, както и г-н Златко Каменаров, като представител на Lions клубовете в Русе.

Доц. д-р Даниела Йорданова е избрана за ръководител на новия Академичен клуб „Проектни мениджъри“.

Новината подготви доц. д-р Даниела Йорданова

петък, 13 октомври 2023 г.

Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2023 във филиала в гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 13. октомври 2023 г. в гр. Видин се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите на Випуск 2023 във филиала  в гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Петнадесет инженер-мениджъри получиха своите дипломи за завършена образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт".

Ирена Георгиева, която завършва с пълен отличен успех специалност "Индустриален мениджмънт", изнесе приветствено слово от името на целия випуск. 


На добър час, уважаеми инженер-мениджъри! Вие можете да се справите успешно с всяко предизвикателство! Бъдете винаги с една идея напред!

Новината подготвиха доц. д-р Даниела Йорданова и гл. ас. д-р Мирослава Бонева