събота, 30 юни 2018 г.

Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет участва в лятно училище „2nd Summer School SUSTAINABLE ECOSYSTEM THROUGH RESPONSIBLE UNIVERSITY-BUSINESS COLLABORATION“, 24-30.06.2018, в гр. Марибор, Словения

Източник: https://maribor-pohorje.si/official-information/authors-rights.aspx
Двама студенти от специалност „Публична администрация“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Русенски университет “А. Кънчев“ бяха селектирани за участие във второто международно лятно училище за „Корпоративна социална отговорност в гр. Марибор, (Словения) по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”.  Те бяха избрани сред 14 кандидати от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“, в резултат на успешното им участие в продължилото 10 седмици мобилно обучение, осъществено от преподаватели на Университет „Политехника“ – Букурещ, Румъния и Университета в Марибор, Словения.Високата оценка, която получиха през септември 2017 г. преподавателите д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова от катедра „МБР“, за участието си като лектори в първото лятно училище в „Политехника“ – Букурещ, бе основанието за нова покана от страна на координатора на проекта, доц. д-р Елена Флеака от Факултет „Предприемачество, бизнес инженеринг и мениджмънт“, Букурещ. Тематиката, на която водещи бяха двамата преподаватели, беше развитието на казуса с „Концерна Фолксваген“ и връзките в индустрията“.  20-те участници в обучението от Словения, Румъния и България, с интерес анализираха тригодишната полемика, според която в коли на
Фолксваген бе намерено устройство, което ограничава работата на системите за пречистване, карайки ги да работят с пълна мощност само при проверка на съответствието с изискванията за опазване на околната среда. Двигателите от типа EA 189, са тези, при които е открито голямо разминаване на нивото на вредните емисии при пробни измервания и при реалната работа на двигателя. Механизмът, разработен от "Фолксваген", разпознава кога превозните средства са подложени на тестове и занижава показанията за вредни емисии. При ежедневна употреба контролът върху вредните емисии се изключва. Според закона Clean Air Act въпросният софтуер е със статут на defeat device.


Трети преподавател на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Марибор бе проф. Диана Антонова. Тя представи и дискутира с разделените на смесени международни екипи студенти, шестте бизнес практики и модели на корпоративна социална отговорност. Обучаваните, търсеха сами решения в собствените си страни на популяризиране  на каузи; маркетингови модели, обвързани с каузи; примери за корпоративен социален маркетинг и корпоративна филантропия; социално отговорни практики и проявления на доброволчески участия на корпоративни служители.
Други участници в шестдневния форум бяха домакините от Университета на Марибор (Словения); Университет Политехника, Букурещ (Румъния); и експерти от бизнеса - представители на компания АVANTERRA чрез нейния генерален директор – Михай Паскади, Румъния; Институтът за развитие на социалната отговорност (IRDO) и Компанията “Eco Green Apple” от Словения.
          Мениджърите на Eco Green Apple запознаха присъстващите с философията на фирмата, чието портфолио включва производството на биологични продукти, продукти за многократна употреба и технология за намаляване броя на пластмасовите опаковки. Те показаха филм за организацията на своите магазини с "Нулеви отпадъци" (без отпадъци), в които се предлагат изключително орга­нични и вегански продукти, които не са тествани върху животни.
          Най-голям интерес предизвика работният семинар на почетния професор д-р Матиаш Мулей от Факултета по икономика и бизнес на Университета в Марибор и основател на IRDO. Той представи основните възгледи на създадената от него системна теория и теория за хармо­ничната цивилизация (Systems theory and theory of harmonious civilization).
Източник: https:// IRDO (www.irdo.si)


          Генералният мениджър на Института за развитие на социалната отговорност – Словения, г-жа Анита Храст презентира основните програми на IRDO (www.irdo.si). Тя разказа как се работи в Института по създаването на националната стратегия за социална отговорност на Словения, документ, който предстои да бъде внесен за първо разглеждане в парламента на страната. Тя отправи покана към участниците да се включат в конференцията по проблемите на устойчивото регионално развитие, която ще проведе през септември организацията.
          Работата в лятното училище даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъ­щест­ви успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. На самите студенти, дипломанти на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - Делян Иванов и Боряна Каменова, обучението предостави шанс не само да се обогатят чрез натрупване на нови знания и умения, но и възможност да работят в екипно в международна среда, позволяваща им да установят както професионални, така и нови лични контакти със свои колеги от Словения и Румъния.Като добър финал на лятното училище се получи поканата от домакините на събитието в лицето на Младен Кралич, завеждащ международния отдел на Мариборския  университет за продължаване на доброто сътрудничество между двата университета чрез изготвяне на съвместен проект по Социално предприемачество.

За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


сряда, 27 юни 2018 г.

Достойно представяне на Русенския университет в работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU

В периода 26-27 юни 2018 в София се проведе двудневен интензивен работен семинар на тема „Обучителна програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU“ по проект INNOVENTER с над 30 представители на държавни институции, учители и преподаватели, работодатели и предприятия на хора с увреждания. Националната федерация на работодателите на инвалиди (водещ партньор на проектния консорциум INNOVENTER) представи основния замисъл на учебната програма. Русенският университет „Ангел Кънчев“, като единствен академичен участник в международния консорциум, отговори на възникналите въпроси от страна на участниците.


Полезен поглед към обучителната програма “INNOVENTER” по социално предприемачество бе поднесен от Prof Jef Tavernier (бивш Министър на Здравеопазването на Белгия и преподавател в наблюдаващия партньор – VIVES, Белгия). Другият представител на VIVES – Prof Ron Beirens обогати семинара с представяне на добри практики/казуси за социално предприемачество, начини за придобиване на знания, умения и компетентности по предприемачество – през опита на Белгия; разлики предприемач-социален предприемач.


Дискусията протече по обхвата и методиката на обучителната програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU Всички участници поднесоха насърчаващи препоръки и допълнения към обучителната програма по социално предприемачество INNOVENTER, обучителните материали и интерактивната форма на обучение с пожелание за успешен старт на обученията.
 
По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес:
 
Участниците изразиха своя интерес към мобилната платформа за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта. През есента на 2018 се планират първите обучения по представената учебна програма.

 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

неделя, 17 юни 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в Юбилейна МНК "Е-управление и Е-комуникации"

В периода 13 - 17 юни 2018 г. в гр. Созопол се проведе 10-та Юбилейна международна научна конференция "Е-управление и Е-комуникации", организирана от Технически университет - София, Центъра за научни изследвания и обучение по е-управление към Стопански факултет.
В конференцията участваха преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".
Доц. д-р Антон Недялков представи дистанционно своя научен доклад на тема "Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение". Записът от цялото представяне може да се гледа тук (от 9. минута).Гл. ас. д-р Мирослава Бонева води секция 4В "Е-управление в публичната и бизнес сфера" и презентира доклад на тема "Дигиталната трансформация в публичния сектор". Запис от презентацията от 1:21 до 1:49.
За контакти: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

петък, 15 юни 2018 г.

Участие на ФБМ и Предприемаческия център в HEInnovate и Третото Младежко Експо, събрало предприемчиви ученици и студенти от различни държави

На 14. и 15. юни 2018 г. се проведе Международната конференция, посветена на иновациите във висшето образование и събра в Русенския университет повече от 150 представители на академичната общност от европейски университети, предприемачи, политици и екипи от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в Европейската комисия. Форумът бе организиран от Европейската комисия в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Министерството на образованието и науката.
Партньорски обучителни семинари в първия ден дадоха възможност за установяване на контакти между представители на академичните среди и стартиращи компании от Европа. Участниците се фокусираха върху две от измеренията на HEInnovate: „Подготовка и подкрепа на предприемачите", с модератор Емилиян Енев от Startup Factory и „Предприемаческото преподаване и учене", с модератор д-р Ирина Костадинова от Факултет Бизнес и мениджмънт.


Седем студенти от Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ получих възможност да представят своите бизнес идеи. На техния щанд лично дойде г-н Георги Димитров от Европейската комисия.

По време на Третото Младежко Експо повече от 10 русенки училища получиха възможност да представят своите бизнес идеи, като някои щандове бяха посетени от г-н Георги Димитров.

За пръв път в Третото Младежко Експо участваха и студентски формации от други държави представящи своите предприемачески идеи.
Сподели се и опита на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf
Участниците изказаха високо мнение за дейностите в Русенския университет за насърчаване на предприемачеството.
 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 14 юни 2018 г.

Фотоконкурсът "С една идея напред" завърши

На 14. юни 2018 г. в Канев Център, Русенски университет "Ангел Кънчев" беше връчена голямата награда на Боряна Каменова - победител във фотоконкурса "С една идея напред".
Нейната снимка "Само едно е по-силно от любовта - да обичаш още по-силно" получи 516 харесвания, най-много от всички месечни победители в отделните етапи на фотоконкурса, организиран от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Председателят на Студентски съвет при Русенски университет
връчи наградата на победителката


Организаторите на фотоконкурса изказват искрена благодарност на всички креативни фотографи, които споделиха своите снимки, съдържащи напредничави идеи!


Доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Доц. д-р Свилена Рускова
 

петък, 8 юни 2018 г.

Преподаватели от катедра "Икономика" изнесоха лекция за криптовалутите пред ученици от ПГИУ "Елиас Канети"

На 08. юни 2018 г. в хотел "Рига" се проведе семинар на тема "От спестовно дружество "Гирдап" до криптовалутите". Семинарът е част от проекта "От началото на банковото дело в Русе до криптовалутите - традициите и визионерството през погледа на русенските ученици и студенти, бъдещи лидери в икономиката и финансите". Проектът се осъществява по програма „Знание и растеж”, реализирана от Фондация „Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация „Еконт”. Идеята обединява усилията на Фондация „Бряг” и партньорите по проекта Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”, РУ „Ангел Кънчев”, РБ „Любен Каравелов”, Държавен архив -  Русе и Регионалния инспекторат по образование.


В лекцията си "Криптовалутите: временен хит или бъдещето на финансовата система" гл.ас. д-р Елизар Станев и гл.ас. д-р Александър Косулиев запознаха десетокласниците с историята на криптовалутите. Бяха представени видовете криптовалути и техническите, икономическите и правните предизвикателства пред развитието и разпространението им. Разгледана беше ролята им като средство за разплащане в ежедневието и в интернет, като евентуална нова система за междубанков сетълмънт и като средство за финансирне на фирмите, алтернатива на традиционното финансиране посредством акции и облигации. Лекцията завърши с въпроси и дискусия.
За контакти: гл. ас. д-р Александър Косулиев, akosuliev@uni-ruse.bg

събота, 2 юни 2018 г.

Нестандартен изпит за преодоляване на предприемаческия риск във филиал Видин

На 02. юни 2018 г. се проведе нестандартен изпит за преодоляване на предприемаческия риск. Студентите от филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (Филиал Видин) от специалностите Индустриален мениджмънт и Бизнес мениджмънт разработиха планове за управление на риска за предприемачески инициативи. С тях присъстваха и децата им. Така родителите им даваха достолепен пример по ученолюбие и старателност!

По време на обучението студентите бяха стимулирани да интегрират в бизнес намеренията си своите колеги, роднини и приятели. Това са част от усилията на Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ да подпомогне социално-икономическото развитие на Видинския край.

 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bgпетък, 1 юни 2018 г.

Фотоконкурс "С една идея напред" - финален етап


Кой ще събере най-много лайкове и ще спечели ГОЛЯМАТА НАГРАДА от 200 ЛЕВА?
На „Иновативно младежко ЕКСПО“ през месец юни ще бъде организирана изложба на всички 10 класирани фотоса от двете категории в „Канев Център“ на Русенски университет.
Харесвайте своите фаворити до 17:00 ч. на 12. юни като кликнете на името по-долу и заредите снимката в страницата на фотоконкурса "С една идея напред", за да се зачете даденият глас (лайк). От един профил може да се гласува само веднъж.

Голяма награда на фотоконкурса „С една идея напред“ - в края на конкурса тази награда ще бъде връчена на един от печелившите в конкурсите на месеца (от двете категории). Критерият е фотографията да е събрала най-много харесвания за периода от 15 до 30 април 2018 г. Новите гласове се добавят към събраните до момента.

В надпреварата за голямата награда участват следните снимки:

I етап "Добрият белобрад старец"
Ирина Симеонова, награда за най-много лайкове.
Ралица Неделчева "Оценка на журито"

II  етап "Нова година - нов късмет"
Свилен Тодоров, награда за най-много лайкове.
Даяна Рачева, "Оценка на журито".

III  етап "Любов и ....., ..... и любов"
Боряна Каменова, награда за най-много лайкове.
Милена Петкова, "Оценка на журито".

IV  етап "Преоткриване"
Микаела Илиева, награда за най-много лайкове.
Марио Владимиров, "Оценка на журито".

V допълнителен  етап "Като на шега..."
Марио Владимиров, награда за най-много лайкове.
Свилен Тодоров, "Оценка на журито".

За контакти:
доц. д-р Свилена Русковa, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в научна конференция в Прага


В периода 30. май - 01. юни 2018 г. в Икономически университет - Прага, Чехия се проведе 6-та международна научна конференция "Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability".


Седем преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха колективни и самостоятелни научни разработки, свързани с предприемачество и бизнес иновации:
  • "Key Competencies In Sustainability: Assessment Of Innovative Factors Influencing The Development Of Human Resources In Health Care System" - гл. ас. д-р Ирина Костадинова, проф. д-р Диана Антонова;
  • "Research Of Bulgarian Consumers` Reactions To Organic Foods As A New Product", гл. ас. д-р Милена Тодорова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Свилен Кунев;
  • "Approved Model Of Factors, Influencing The Management Process In Developing New Products", проф. д-р Диана Антонова и гл. ас. д-р Божана Стойчева;
  • "Challenges Related To The Digital Transformation Of Business Companies" - гл. ас. д-р Мирослава Бонева.
Представителите на Русенския университет взеха участие в семинари от програмата на конференцията: Pre-conference workshop: Ute Stephan - “How to Get Published in Top Entrepreneurship and Management Journals”; Workshop Education “Education in Innovation Management and Entrepreneurship: Sharing Experiences in Teaching and Learning” и се срещнаха с редактори на научни списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници и с импакт ранг (SCOPUS).
С Ondřej Dvouletý - редактор на научно списание
 "Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies"


 
Изследванията на постдокторантите гл. ас. д-р Божана Стойчева, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Милена Тодорова и гл. ас. д-р Мирослава Бонева са подкрепени по договор на Русенски университет "Ангел Кънчев" с № BG05M2OP001-2.009-0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.Участието на преподавателите проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Свилена Рускова и гл. ас. д-р Свилен Кунев е подкрепено от проект по Фонд научни изследвания на Русенски университет "Ангел Кънчев" с № 18-БМ-01 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие”.


За контакти:
доц. д-р Свилена Русковa, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg