петък, 16 декември 2022 г.

БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ИНТЕРУНИВЕРСИТЕТСКИ ЕВРОПА ЦЕНТЪР ПРАЗНУВА 20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

 Днес, 16.12.2022 г. бе отбелязана тържествено двадесетата годишнина от създаването на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). Юбилеят беше честван с Международна младежка конференция под надслов КОНСТРУКТИ в рамките на Дунавското училище и в партньорство с Европейска дунавска академия (Улм, Германия), Икономически университет Букурещ, НПО Европейски инициативи без граници и Международно дружество Елиас Канети.  

На събитието присъстваха ректорът на Русенския университет – академик Христо Белоев; заместник-ректорът по учебната работа – проф. д-р Пламен Кангалов; главният секретар на университета – доц. д-р Таня Грозева, председателят на Общото събрание на университета – доц. д-р Анелия Манукова и др. Специален гост на Русенския университет бе проф. д-р Думитру Мирон - председател на Академичния съвет на Икономическия университет – Букурещ. 


В знак на уважение и признание за приноса на Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) в развитието на университета и по случай неговата 20-та годишнина, акад. Белоев връчи на доц. Корнажева – директор на БРИЕ, Плакет на Русенския университет.

Г-н Анатоли Станев – Областен управител на област Русе изпрати поздравителен адрес по повод годишнината. „Смело продължавайте напред и преодолявайте всяко предизвикателство, доказвайки, че сте най-добрите!“, пожела той на всички студенти и преподаватели. 

Академик Христо Белоев разряза празничната торта по повод годишнината и пожела на участниците в конференцията успех и ползотворна работа. 

Конференцията започна с проф. д-р Думитру Мирон - председател на Академичния съвет на Икономическия университет – Букурещ и ще продължи до края на деня. Утре участниците ще се насладят на богата културна програма.

Източник: Русенски университет, доц. д-р Мими Корнажева

вторник, 6 декември 2022 г.

Покана за благотворителен коледен базар "Направи специална Коледата за приятел"

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на Коледен базар "Направи специална Коледата за приятел".

Базарът се организира с цел събиране на средства за осигуряване на коледни подаръци за студентите с увреждания в Русенски университет "Ангел Кънчев". Той е иницииран от студентите от 4 курс, специалност "Социални дейности“, от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на обучението по дисциплината „Разработване и управление на проекти в социалната сфера“ с преподавател доц. д-р Даниела Йорданова. Изделията, които ще се продават са дарени от студенти и организации, подкрепящи инициативата.

Събитието се организира под егидата на ректора академик Христо Белоев, дтн и с любезното съдействие и финансиране от Студентски съвет при Русенски университет и ще се проведе от 12 до 14 декември от 10:30 до 13:00 часа в Централен корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Нека заедно направим Коледата на студентите с увреждания по-светла и щастлива!

Искрено се надяваме на Вашето участие!

Студентите от специалност „Социални дейности“, 4 курс

доц. д-р Даниела Йорданова, Катедра „Бизнес развитие и иновации“

понеделник, 5 декември 2022 г.

Научно-приложен семинар "SOS ДОБРОВОЛЕЦ"

На 5-ти декември 2022 г.  в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Български Червен кръст – Русе и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ отбелязаха „Международния ден на доброволеца“ със съвместно събитие под наслов „SOS доброволец“.

Инициативата се осъществи по Проект на Български младежки Червен кръст – Русе „#УНИ-МАЕ“ и Проект „Изследване на регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“ от Фонд Научни изследвания към Русенския университет. 


Студентите от спец. „Социални дейности“ се запознаха  възникването и историята на Червенокръсткото движение, значението на емблемата, принципите, както и с дейностите на Българския Червен кръст и мисията и дейностите на  Младежката организация на Българския Червен кръст, с това що е то доброволчество, как се организират акции и кампании, какво мотивира доброволците, какви трудности са срещали по време на дейностите си, както и какви социални услуги предоставя Български Червен кръст – Русе.

Фокусът бе поставен върху повишаване на знанията и уменията по Първа долекарска помощ  и създаването на звено към  Младежкия Авариен Екип от студенти в РУ “Ангел Кънчев“,  с което се цели да се създаде активен екип за адекватна реакция при възникнал масов инцидент – бедствие, авария или криза и ликвидиране на последиците от тях сред повече млади  пълнолетни лица.Новината подготвиха:

Антоанета Ябанозава - Директор БЧК-Русе

доц. д-р Свилена Рускова - ръководител кат. "Мениджмънт и социални дейности", факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ "Ангел Кънчев"


Гл. ас. д-р Мирослава Бонева получи приза "Будител на Факултет Бизнес и мениджмънт" за 2022 г.

На 05. декември 2022 г. се проведе петата годишна тържествена церемония "Будител на Русенския университет", организирана от Студентския съвет на РУ "Ангел Кънчев".

Студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са определили за свой будител гл. ас. д-р Мирослава Бонева - преподавател в катедра "Бизнес развитие и иновации"."Призът е огромна чест и задължение да продължа да върша с любов и отдаденост преподавателската и научноизследователската си дейност. Благодаря на всички студенти, които са гласували за мен! Благодаря на моите будители и вдъхновители, чийто светъл пример следвам!"


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


четвъртък, 1 декември 2022 г.

Ползите за Русенския университет от участието в проект ATHENA

На 1 декември 2022 г. преподаватели от катедра «Мениджмънт и социални дейности» към факултет «Бизнес и мениджмънт» на Русенски университет «Ангел Кънчев» представиха пред свои колеги от Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» презентация, целяща да изведе основните ползи от участието в проект ATHENA. 

Тема на проекта, финансиран по програма HORIZON 2020 от Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия, е «Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации». Целта на европейския научен колектив, ангажиран по проекта, е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените в научните изследвания и създадената референтна рамка, в основата на която стои необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между жени и мъже.По време на презентацията бяха подчертани няколко основни ползи за Русенския университет от участието в проекта:
• Разработване и приемане на Gender Equality Plans (План за равни възможности на жени и мъже за научна кариера), което ще направи Русенския университет допустим участник в консорциуми, финансирани по HORIZON 2020;
• Обучение на ръководния, академичния и административния персонал в законовите особености на равенството между мъже и жени за научна кариера;
• Създаване на предпоставки за включване на Русенския университет в други проектни мрежи;
• Създаване на устойчива среда на вече изградената висока култура в Русенския университет за равни възможности между жени и мъже в науката;
Предлаганите реформи във вътрешните документи на Русенския университет по проект ATHENA са подготвени лично от министъра на образованието - проф. д-р Сашо Ненов, който в периода 01.11.2021 - 31.05.2022 проведе обучения на представители от Русенския университет и подготви предложенията за промени във вътрешните ни документи. От съществено значение е, че инициираните промени създават устойчива среда на вече изградената ни култура за равни възможности между жени и мъже в науката в Русенския университет, която се представя и като добра практика в рамките на проект ATHENA.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

сряда, 30 ноември 2022 г.

Доц. д-р Мадалина Балау, гостуващ Еразъм+ преподавател изнесе лекция пред студентите от специалност „Икономика“

 На 30.11.2022 г. доц. д-р Мадалина Балау, преподавател във Факултет „Икономически науки и бизнес администрация“ на Университет „Данубиус“, Галац, Румъния, изнесе лекция на тема „Sustainable consumption - marketing and consumer behavior perspective“. Лекцията беше изнесена в редовен час по дисциплината „Международен бизнес“ на четвъртокурсниците от специалност „Икономика“ на катедра „Икономика и международни отношения при РУ „А. Кънчев, редовна форма на обучение“.

Доц. Балау фокусира вниманието на студентите върху концепцията за устойчиво потребление от гледна точка на маркетинга и потребителското поведение. 

Интересът към темата предизвика оживена дискусия, обхващаща въпроси относно свръхконсумацията, зелената икономика, зеленият маркетинг, зеленият маркетингов микс, явлението greenwashing като тъмната страна на зеления маркетинг. 

Дискутираните проблеми поставиха много теми за размисъл.


Доц. д-р Мадалина Балау и гл. ас. д-р Даниела Илиева, водеща дисциплината „Международен бизнес“, обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

вторник, 29 ноември 2022 г.

Интегриране на жени и мъже в изследователския и учебния процес обсъждаха в Русенски университет „Ангел Кънчев“

            Петата тематична лекция по проект ATHENA с фокус върху Интегрирането на жени и мъже в изследователския и учебния процес се проведе на 29.11.2022 г. в Канев Център по време на Общото събрание на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Основни лектори бяха доц. д-р Таня Грозева и проф. дн Диана Антонова, а участие взеха над 170 души от управленския и административния състав на университета и студенти от различни специалности. 

Първият модул акцентира върху осигуряването на равни възможности за жените и мъжете за провеждане на научни изследвания и преподавателска дейност в университета. В контекста на Модул 1 бе обсъдена превенцията срещу насилието, включително нарушаването на човешките права и дискриминацията между мъже и жени. Бяха разгледани и вътрешните процедури на образователната институция, а водещите лектори аргументираха защо е необходимо да бъдат предприети промени във вътрешните ѝ разпоредби .

Вторият модул обхвана ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера в Русенски университет „Ангел Кънчев“ като се обсъдиха основните дейности по плана, свързани с университета, както и очакваните резултати от този план. Промените във вътрешните разпоредби на РУ „Ангел Кънчев“, предложени и дискутирани на 25.10.2022 г. по време на Академичния съвет, бяха одобрени и приети окончателно на Общото събрание.


Обратната връзка от участниците в обучението показва, че интеграцията на жени и мъже в изследователския и учебния процес се припознава като фундаментално за успешното развитие на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

сряда, 23 ноември 2022 г.

Съосновател на успешен стартъп помогна на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" да открият своите конкурентни предимства

На 23. ноември 2022 г. четвъртокурсниците от специалност "Бизнес мениджмънт", обучаващи се в редовна форма, имаха възможност да се запознаят с Цветелин Николов и "Pleggi". С тяхна помощ бъдещите бакалаври откриха своите силни страни, качества и "меки умения", които им дават конкурентни предимства при кандидатстване за желани позиции.

Срещата с представител от реалния бизнес постигна следните полезни цели и резултати:

  • Студентите се докоснаха до интерактивен дигитален инструмент, базиран на установени във времето научни методологии (психометрия, невро науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и не на последно място игровизация изключително важна за достигането и на новите поколения Y и Z.
  • Бъдещите бизнес мениджъри получиха обективни метрики и данни за нивото на меките умения и личностни характеристики, анализ на своя личностен профил.
  • Цветелин Николов окуражи възпитаниците на Факултет "Бизнес мениджмънт", че те трябва да бъдат уверени и готови да решават проблеми от всякакво естество.
  • Гостът мотивира и посъветва студентите, които проявяват интерес към предстоящото събитите Bulgaria wants you, предварително да проучат компаниите, техните вакантни позиции и да се подготвят за целенасочени разговори с представителите на избрани организаци, също така да ги запознаят с профилите от Pleggi за да ги впечатлят още по-силно.
  • Някои студенти полуха покани за интервюта с мениджъри по подбор на кадри в бизнес организации, функциониращи в Русе. Предложенията съответстват на личностния профил на всеки студент и са свързани с действащи обяви за офис мениджъри, специалисти по продажбите, счетоводители и др.


Занятието по Операциоцен мениджмънт на тема "Информационно и кадрово осигуряване" премина в приятелските и вдъхновяващи разговори; реална работа със съвременно решение, подпомагащо дейността на НR мениджърите; обективна личностна оценка, много теми за размисъл и обещания за бъдещи контакти.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

вторник, 22 ноември 2022 г.

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

            Равнопоставеността между жени и мъже при израстване в кариерата и набирането на персонал бе тема на обучителна лекция по проект ATHENA, проведено на 22.11.2022 г. в Ректората на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Обучението акцентира върху осигуряването на равни възможности при наемането на работа и кариерно развитие за жените и мъжете в образователната институция. Дискутирани бяха както националната правна рамка, така и вътрешните процедури и документация на университета. 

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

По време на лекциите, водени от гл.ас.д-р. Ваня Пантелеева и доц. д-р Даниел Павлов, бе разгледано още как Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера подкрепя равенствота в кариерното развитие на жени и мъже. Присъстващите одобриха идеята и начина, по който Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера ще запази вече съществуващото равенство между жените и мъжетете, заети в Русенския университет.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

вторник, 15 ноември 2022 г.

Лидер в американска компания учи млади студенти от ФБМ на стратегия за успешно постигане на цели

 На 15. ноември 2022 г. в зала 2Б.215 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе лекция на тема „Целеполагане и контрол на изпълнение“.

Лектор беше г-н Емил Цветков – директор по продажби за България и един от най-добрите търговци по директни продажби в САЩ. От повече от 11 години работи за американската компания Southwestern Advantage, която организира най-мащабната бизнес програма за студенти. 


Студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с основополагащи принципи за успех чрез правилното поставяне на цели в сферата на управлението.

Г-н Цветков сподели опита си в областта на целеполагането и планирането, с цел студентите да обогатят знанията си в сферата и да могат да прилагат наученото в своето ежедневие.

За успешното осъществяване на събитието в него взеха участие гл. ас. д-р Даниела Йорданова и студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и „Икономика“.


Новината подготвиха:

Полина Трифонова, 2 курс, спец. „Индустриален мениджмънт“

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова


ФБМ чества 77-та годишнина на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 14. ноември 2022 г. се проведе тържеството по случай  77 години от създаването на Русенски университет "Ангел Кънчев". Преподаватели, докторанти и студенти почетоха своя патрон Ангел Кънчев с едноминутно мълчание и се включиха в събитията от празничната програма.

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и тази година са удостоени с награди в традиционната изложба на печатни и електронни издания.

  • І награда – проф. дн инж. Милена Кирова за монографията ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;

  • IIІ награда – Иванка Морарова, студентка от факултет „Бизнес и мениджмънт“, специалност „Индустриален мениджмънт“ за участие в сборника ЛЮБОВ БЕЗ ИЗМЕРЕНИЯ.Развитието на академичния състав на ФБМ през периода ноември 2021 - ноември 2022 г. се изразяява с 1 професор, 2 доценти и 6 доктори.

Образователната и научна степен ДОКТОР беше присъдена на: д-р Ина Кирилова, д-р Мерял Димитрова, д-р Розалина Божилова-Кунчева, д-р Силвия Белоева, д-р Благовест Николов и д-р Веселин Василев.

Дипломи за хабилитация и заета академичната длъжност ДОЦЕНТ получиха доц. д-р Ирина Костадинова (професионално направление "Социални дейности") и доц. д-р Александър Косулиев (професионално направление "Икономика").

На академичната длъжност ПРОФЕСОР в професианолно направление "Общо инженерство" е назначена проф. дн инж. Милена Кирова – декан на ФБМ.

Специални поздравления за отличените и изкачилите поредното академично стъпало колеги! 

Пожелания към всички колеги за здраве, устрем и вдъхновение при реализиране на новите идеи!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД

понеделник, 14 ноември 2022 г.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

        Обучителна лекция по проект ATHENA бе проведена на 14.11.2022 г. в Докторантската зала на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Темата „Равнопоставеност между жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения“ бе дискутирана от доц. д-р Галина Иванова и доц. д-р Даниел Павлов в два последователни модула:

1.      Модул 1: Осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за включване в работни позиции, свързани с вземането на решения. По време на лекцията бяха обхванати, от една страна, националната правна рамка, и от друга – изборните процедури на Русенски университет „Ангел Кънчев“;

2.      Модул 2: Осигуряване на равно заплащане на жените и мъжете на длъжности, свързани с вземането на решения като обучението акцентира върху основни вътрешни документи за различни плащания и ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера за разработване на устойчиво законодателство в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Всички участници в тренинга споделиха общото мнение, че според тях няма ограничения и неравнопоставеност за жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения. Техните коментари потвърдиха, че отношението на заетите в образователния сектор е толерантно и подкрепящо спрямо равните възможности за жени и мъже.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

петък, 11 ноември 2022 г.

Русенският университет заинтригува правосъдния министър със състезанието за ученици „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ“

Петнадесет ученически отбора от области Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Търговище  премериха сили днес (11.11.2022 г.) в традиционното междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ предизвикаха иновативността и креативността на над 100 ученици от 11-ти и 12-ти клас  с поставената задача да предложат своя реализуема идея със значим социален ефект в борбата срещу употребата и разпространението на наркотици, свързаните с тях престъпления и социални проблеми.

Ректорът на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев даде старт на състезанието под надслов „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ. Креативен и социално отговорен бизнес“ заедно с кмета на Община Русе -  Пенчо Милков и пожелаха успех, устрем и вдъхновение на смесените отборите, които в рамките на 2 часа работиха по зададен казус, за да подготвят своите предложения. 30 предварително обучени ментори – студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“ съветваха отборите как най- ефективно и систематично да се справят с поставената задача. 

Специално приветствие към отборите отправи и Министърът на правосъдието г-н Крум Зарков, който подчерта необходимостта от превантивни мерки и социално отговорно поведение и насърчи ангажираността на младежите с репликата, че общността има нужда от техните идеи. 

Всеки отбор по регламент разполагаше с 5 минути, за да презентира идеята на компетентно жури от преподаватели, предприемачи и представители на местната власт в състав: проф. дн Диана Антонова,  Радостина Пейкова – н-к отдел „Здравеопазване“ в Община Русе, Деана Ангелова и Теодор Цветков – старши експерти в Превантивно-информационен център – Русе, д-р Диана Аврамова – управител на ОИЦ – Русе, Радослав Стефанов – управител на Сигнал ЕООД гр. Габрово, Ивайло Бочев – управител на Про Консулт 22 ЕООД – Русе. Те оценяваха разработките в пет категории: иновативност, креативност, социална значимост, приложимост и екипност. 

Отборът класиран на първо място тази година е в състав: Иван Иванов 12-ти клас ПГ „Хр. Ботев“, Иван Димитров 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Магдалена Колева 11-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Симона Русанова 12-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“, Ния Светославова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Нелин Сулейман 12-ти СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Михаел Митев 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“. Същият отбор спечели и в категория „Приложимост“ на предлаганата идея.

Техни подгласници са дванадесетокласниците от  АЕГ „Г. Милев“ Цветомир Маринов, Григор Николов, Боян Гатев, Йоана Пламенова , работили в отбор Пресияна Иванова 11-ти клас СУ „П.Волов“, Йоана Петрова 11-ти клас СУ „П. Волов“ и Емре Есад 12-ти клас СУ "Васил Левски", които спечелиха отборно второ място, както и приза за най-иновативна идея

Третото място в отборното класиране грабнаха Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“. 

Най креативни се оказаха Росен Раднев 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Мария Петрова 11-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Надежда Росиславова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Валерия Миткова 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Диан Иванов 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Калоян Иванов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Светослав Николов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св. Константин Кирил Философ“, Ипек Джевдет 12-ти клас СУ "Васил Левски" и Нели Манджарова 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“. 

Екипният дух обедини в една печеливша идея учениците Ивана Братованова 11-ти  клас СУЕЕ „Св.Константин Кирил Философ“, Алиса Иванова 11-ти клас СУ „П. Волов“, Стела Димитрова 11-ти клас ПГРКК, Ангел Ганев 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Теодора Даскалова 12-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Преслава Желева 12-ти клас СУ „Възраждане“ и Берна Осман 11-ти клас ПГРКК. 

Идеята с най-висок социален ефект дойде от отбор в състав: Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“.

Освен награди за победителите и сертификати  участниците, те получиха и възможност да развиват социални и предприемачески умения в една от следните специалности  по избор „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“  като се запишат да я изучават  в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Новината подготви гл. ас. д-р Н. Венелинова