четвъртък, 28 април 2016 г.

Семинар на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА“

На 26 април 2016 г. в зала „Сименс“ в Корпус 2 на Русенския университет се проведе семинар на тема „Възможности за застраховане и финансиране на бизнеса“. Организатори на семинара бяха Катедра „Икономика“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), гр. София.
Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е основана през 1998 г. и е акционерно дружество, чийто единствен акционер е държавата, представлявана от министъра на икономиката.
БАЕЗ предлага застраховки на плащанията, които покриват търговски рискове, неплатежоспособност на контрагента, забава на дължимото плащане или политически рискове, свързани със страната на реализирания износ - войни, стачки, ембарго, преврати; мораториум върху плащанията; конфискация и национализация; промени в режима на плащанията и др.
Лектори на семинара бяха г-жа Анна Кършовска, Директор дирекция „Застраховане, презастраховане и бизнес развитие“, и г-жа Елица Стоянова, Мениджър връзки с клиенти на БАЕЗ.
Те представиха възможностите за стабилизиране и разрастване на бизнеса на българските компании, чрез използване на застрахователните продукти на БАЕЗ, като основни акценти бяха поставени върху застраховане на отсрочено плащане при търговските сделки (на вътрешния или международния пазар) и съществуващ риск от неплащане и фалит на контрагентите и как да бъдат използвани тези продукти за повишаване на ликвидността на компаниите и получаване на оборотно финансиране.
Участие в семинара взеха представители на фирми от русенския регион, преподаватели от катедра „Икономика“ и студенти от четвърти курс на специалностите „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“ и „Икономика“.

Семинарът „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА“ се реализира като част от дейностите на проект 16-БМ-01 „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамична международна среда“ с ръководител доц. д-р Павел Витлиемов.

Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар