сряда, 18 май 2016 г.

ФБМ проведе традиционната Студентска научна сесия


Около светлия празник 24. май в Русенски университет "Ангел Кънчев" ежегодно се провеждат  студентски научни сесии.На 18.05.2016 г. за осма поредна година се състоя сесията на Факултет "Бизнес и мениджмънт", в която взеха участие студенти и докторанти от различни специалности - "Публична администрация", "Бизнес администрация", "Индустриален мениджмънт", "Международни икономически отношения".Бяха представени и обсъдени резултатите от научно-приложни разработки, свързани с изучавани дисциплини и актуални проблеми, като:
 • административно обслужване;
 • информационни системи за предприятия от производствения и туристическия сектор;
 • предприемаческа активност в България и Румъния;  
 • фактори за успех на свободните икономически зони;
 • значимост на международния маркетинг;
 • франчайзинг, субконтракт и аутсорсинг;
 


Автори: ас. Елизар Станев и ас. д-р Мирослава Бонева
        
        

       Няма коментари:

       Публикуване на коментар