четвъртък, 16 юни 2016 г.

Участие в VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации"

Представители на ФБМ участват за поредна година в международната научна конференция, организирана от Технически университет - София в град Созопол.
Откриването на конференцията се излъчваше на живо в youtube-канала на ТУ-София https://www.youtube.com/watch?v=J8mLHYTeLBQ. Приветствието на декана на ФБМ е от 20:52.

Нашите колеги запознаха участниците в конференцията със своите научни разработки, които са свързани с:
  • обучението в дистанционна форма във ФБМ на Русенския университет - специалности "Бизнес мениджмънт" и "Бизнес администрация";


  • приложението на мисловни карти и презентационни е-инструменти в учебния процес;
  • развитието и състоянието на електронната търговия.
    Автори: доц. д-р А. Петков, доц. д-р А. Недялков и ас. д-р М. Бонева


Няма коментари:

Публикуване на коментар