петък, 13 септември 2019 г.

Русенският университет получи поредните похвали на работна среща в Европейската комисия като "предприемчив" университет

На 13. септември 2019 г. в Брюксел, в сградата на Директората "Образование и култура" на Европейската комисия се проведе работна среща с подбрани експерти по предприемачество за обсъждане на документа „Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета на Стратегическата адженда за иновации на Европейския институт по иновации и технологии 2021-2027: Повишаване на иновационния талант и капацитет на Европа“.
Обърна се сериозно внимание, че се очаква в бъдеще в Европейският съюз да има повече хибридни специалности, които да изграждат у всеки студент технологични умения и предприемачески (бизнес) умения.
Акцент на срещата беше възможността Стратегическата адженда да се подпомогне чрез инструмента heinnovate.eu (който през 2014 е проигран с помощта на МОН в пет български Висши учебни заведения, сред които и Русенския университет).
След като се представи опита на Русенския университет всички международни експерти (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Португалия, Унгария) похвалиха ръководния екип на университета, академичната му общност и представителите на подкрепящите го власти, стопански и обществени организации.

За повече информация:
доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството)
dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар