вторник, 28 април 2020 г.

ФБМ организира онлайн научна сесия за студенти докторанти и млади учени

На 07. май 2020 г. ще се проведе сесията за студенти, докторанти и млади учени, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет "Ангел Кънчев".
Събитието е част от юбилейния календар на Русенския университет "75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето".
https://meet.uni-ruse.bg/b/jxh-vcd-qhy
За контакт: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар