петък, 12 ноември 2021 г.

ФБМ чества празника на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 12. ноември 2021 г. академичната общност отбелязва 76 години от създаването на Русенския университет и 171 години от рождението на патрона Ангел Кънчев.

В ежегодната изложба на печатни и електронни издания, организирана от Университетската библиотека са отличени следните представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт":

 • доц. дн Милена Кирова - първа награда за дисертация "Управление на риска в иновационния процес";
 • д-р Диана Аврамова - втора награда за дисертация "Управление на връзката между индустриални предприятия и университет чрез публично-частно партньорство".
Първа награда за дисертация
Втора награда за дисертация

По време на церемонията за връчване на дипломите на получилите, през 2020 и 2021 година, нови научни степени и заели нови академични длъжности получиха дипломи:

Десет възпитаници на ФБМ с научна степен "Доктор":

 • д-р Анжела Петрова 
 • д-р Галина Русева 
 • д-р Деница Транчева-Цекова 
 • д-р Диана Аврамова 
 • д-р Ева Първанова 
 • д-р Милена Димитрова 
 • д-р Йордан Петров 
 • д-р Красимир Корнажев 
 • д-р Махмуд Захра 
 • д-р Петя Георгиева Доц. дн Милена Кирова получи диплома за придобита научна степен "Доктор на науките". 

Доц. д-р Свилен Кунев заема академична длъжност "Доцент".

Запис от тържеството.

Новината подготви д-р Мирослава Бонева
Няма коментари:

Публикуване на коментар