вторник, 16 април 2024 г.

Гост-лектор от Босна и Херцеговина проведе семинар по "Делови игри"

На 16 април 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Кръстан Борожевич от Международен университет в Травник, Босна и Херцеговина. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова в рамките на учебната дисциплина "Делови игри", изучавана от четвъртокурсници от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

Проф. д-р Борожевич сподели добри практики при бизнес обучението в Международен университет в Травник и обсъди със студентите ползите от обучението чрез игри и казуси.


Проф. Борожевич и още 4 професори от областта на транспорта посетиха и   форума „Национални дни на кариерата", организиран от Русенски университет и JobTiger. 


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

Няма коментари:

Публикуване на коментар