понеделник, 7 ноември 2016 г.

ФБМ кани своите магистри и доктори да участват в национален конкурс - призова награда 1000 лв.

Дипломатическият институт при Министерстъра на външните работи на Република България организира втори национален конкурс за приложно изследване на тема "Мястото на Република Македония в съвременната балканска геополитика и ролята на българския национален интерес."
Победителят в конкурса ще получи стипендия в размер на 1000 лв. за научната си разработка.
В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен "магистър" или "доктор", притежаващи необходимата научно-изследователска и експертна компетентност.
Желаещите да участват в конкуса могат да изпратят необходимите документи, съгласно долупосочената обява, до 15. декември 2016 г. на електронна поща: bdecheva@mfa.bg; пощенски адрес: София 1040, ул. "Алфред Нобел" 2.


Няма коментари:

Публикуване на коментар