понеделник, 7 ноември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ с награди от годишната изложба на Русенския университет

Днес, 07. ноември 2016 г. проф. Велизара Пенчева - ректор на Русенския университет откри традиционната изложба на печатни и електронни издания, плодове от труда на преподаватели, докторанти и студенти от нашата Алма матер. Изложбата е посветена на празника на университета и по предложение на комисията за награждаване на автори и авторски колективи са отличени следните преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт":
  • доц. д-р Иванка Димитрова - първа награда за монографията "Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието"
  • доц. дн Румяна Петрова - първа награда за дисертационен труд на тема "Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии"
  • доц. д-р Даниел Павлов и колектив - първа награда за материали по проект Towards the Modersation of Higer Education Institutions in Uzbekistan (MATcHES)
  • доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Антон Недялков - втора награда за учебник + CD "Интегрирани системи за управление"
  • ас. д-р Елизар Станев - втора награда за дисертационен труд на тема "Глобалната финансова криза и отражението ѝ върху паричния сектор в България"
 
Автор: ас. д-р Мирослава Бонева (по данни на Заповед 2720/04.11.2016 и новина в официалния сайт на Русенския университет).

Няма коментари:

Публикуване на коментар