петък, 16 декември 2016 г.

Александър Алипиев представи ФБМ и БРИЕ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 
 
Александър Алипиев е  един от тримата представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в националния форум. Той се отзова на поканата за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност по тема "Гласът на България - фактор в глобалната икономика".

Становището обхваща предложения за повишаване на видимостта на България на  международната сцена в контекста на НАТО, ЕС и отношенията ни с трети страни. Основен аргумент по време на триминутното изказване беше, че националният интерес на България е тясно свързан с осигуряването на стабилност в европейското пространство. В тази връзка, бяха направени предложения за приоритети за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г. Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.

Александър Алипиев е дипломиран през 2016 г. магистър специалност "Европеистика и регионално сътрудничество", Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ).
 
Автори: маг. Александър Алипиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар