четвъртък, 22 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ се обучиха да използват уеб базирани изследователски методи


На 21. юни 2017 г. в зала 2Г.404 се проведе обучителен семинар на тема "Уеб базирани изследователски методи".
Лекторите доц. д-р Александър Петков и д-р Мирослава Бонева запознаха своите колеги от Факултет "Бизнес и Мениджмънт" със съвременни дигитални  технологични средства, подпомагащи научноизследователската работа.

 
 
Семинарът е част от дейност "Обучения на академичния състав за повишаване на квалификацията относно популяризиране на научни трудове и публикации в международното научно пространство" в изпълнение на проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“.
 
Лектори:
доц. д-р Александър Петков apetkov@uni-ruse.bg 
д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар