петък, 26 октомври 2018 г.

Преподавател от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

На 26. октомври 2018 г. доц. д-р Даниел Павлов представи проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

По време на 57-та Научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България бяха представени основните достижения по проект INNOVENTR.
Ползите от социалното предприемачество бяха разширени и от представяне на опита по международната академична мрежа INTERGEN, свързана с насърчаване на междупоколенческите семейни бизнеси.

За повече информация: доц д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар