четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" обсъждаха учебни материали по Социално предприемачество с учители от Разград и Лозница

На 25. октомври 2018 г. се проведе първата работна среща на екип по проект INNOVENTER с подбрани учители от Разград за директно обсъждане на учебни материали по Социално предприемачество.

В рамките на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Даниел Павлов проведоха срещи с учители от 8 училища от Разград и Лозница. Получи се успешен взаимен обмен на обучителни подходи.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар