неделя, 30 юни 2019 г.

Преподаватели от Катедра МБР проведоха забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница, Румъния

На 29. и 30. юни 2019 г. се проведе забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница, Румъния.
Екип на Русенският университет в състав доц. д-е Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов, гл. ас. д-р Миглена Пенчева и д-р Силвия Ангелова проведоха второто по рода си задгранично обучение с преподаватели от местното училище на с. Липница Румъния.

Преподавателите от Русенския университет проведоха обучение по Социално предприемачество по линия на Центъра за продължаващо обучение като представиха ключови тематики от натрупания опит по проект INNOVENTER. Обучаемите учители получиха Сертификат от Русенския университет, съгласно изискванията на Наредба №12.
Домакините посрещнаха и изпратиха делегацията на Русенския университет с подобаващо гостоприемство.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар