петък, 21 юни 2019 г.

Достойно участие на представители на ФБМ в международно събитие HEInnovate, Букурещ


В периода 20-21. юни 2019 г. делегация на Русенски университет „Ангел Кънчев“ участва в инициативата HEInnovate на Европейската комисия за стимулиране на предприемчивите университети. Тази година събитието е под надслов “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” и съвпада с официалните събития в Букурещ за закриване на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.


Международната инициатива се проведе в Ректората на Университета Политехника Букурещ в присъствието на академични представители от всички страни-членки на ЕС. Още със самото откриване на събитието се даде възможност да се представят достиженията на Русенския университет по HEInnovate:
• проф. д-р Юлия Попова (Зам.-ректор) участва в панел „Setting the Scene - The innovative and entrepreneurial higher education institution“ и запозна официалните участници и гости с основните направления, в които Русенският университет активно работи на местно национално и международно ниво с представители на бизнеса, академичната общност и публичната администрация.

• доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото) участва в семинара HEInnovate dimension "Preparing and Supporting Entrepreneurs" и представи най-новите инициатви в Русенския университет за стимулиране на предприемаческото поведение у студентите – INNOVENTER, INTERGEN, „Из опита на един предприемач“, „Конкурс за разработване на бизнес план“ и други.

• Анабел Кръстева (студентка от специланост "Бизнес мениджмънт“) участва в студентския панел "Preparing and Supporting Entrepreneurs" и привлече вниманието на цялата аудитория със своя предприемачески дух и успехи на фирмата си за производство на осветителни тела – Балкан Лайт Експорт ЕООД.


Участието на тримата представители като презентатори бе по покана на г-н Петър Бауър (Европейска Комисия) въз основа на цялостния принос на Русенския университет за подобряване състоянието на местно, национално и международно ниво.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар