вторник, 11 февруари 2020 г.

Планиране и прогнозиране на междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN

На 11. февруари 2020 г. студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" проведоха интерактивни обсъждания на идеите си за стартиране/продължаване на малък бизнес с участие на роднини и приятели, съгласно концепцията на междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN. Натрупаният житейски опит се оказа важен фактор за определяне същността на предприемаческата им дейност. Очаква се студентите да представят и реални прототипи на своите продукти, с които да се включат в поредното издание на младежкото ЕКСПО'2020.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар