петък, 14 февруари 2020 г.

Първа по рода си в света книга за международните изследвания по междупоколенчески семейни бизнеси в рамките на мрежа INTERGEN

На 14. февруари 2020 г. е издадена първата по рода си в света книга за международните изследвания по междупоколенчески семейни бизнеси в рамките на мрежа INTERGEN.
В рамките на мрежа INTERGEN общо 29 учени от 13 университета (6 държави) проведоха уникално проучване сред хиляди студенти за нагласите им да стартират семейни бизнеси. Така в периода 2018-2019 чрез специални Анкетни карти се изследва ролята на междупоколенческите семейни бизнеси за управление на предприемачески стрес. Тези изследвания са първи в света!

Пълните резултати са публикувани и в интернет за свободен достъп -  http://www.intergen-theory.eu/results.html като рожденната дата на тази книга е именно 14.02.2020.

На корицата на тази книга са 5-имата студенти от специалността Бизнес мениджмънт от Русенския университет, които първи отговориха на Анкетните карти и представиха устни коментари, които предопределиха методиката за излседване за всички останали студенти в 6-те държави. Поклон пред градивните им препоръки!


Предстои оформянето и на Том 2 от тези изследвания, а през есента на 2020 международната академична мрежа INTERGEN  ще проведе второ уникално проучване сред студенти от над 6 държави и над 14 университета.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар