четвъртък, 20 август 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Димитър Ялъмов

 На 20. август 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Брандсмайл ЕООД, гр. Русе с управител г-н Димитър Ялъмов. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствена търговска марка и предлага само свое производство. Още от стартирането на своята дейност през 2006 г. управителят залага на продажби през интернет чрез управлявания от тях е-магазин www.efrea.com . Така, чрез успешно съчетаване на виртуалния с реалния свят, фирмата осигурява устойчива заетост на повече от 30 свои дългогодишни служители!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар