вторник, 25 август 2020 г.

Кметът на община Русе инициира научно-приложна среща

 На 25. август 20202 г. по покана на кмета на община Русе се проведе научно-приложна среща. 

Кметът на община Русе - г-н Пенчо Милков, отправи покана към доц. д-р Даниел Павлов от Факултет "Бизнес и мениджмънт" да запознае него и част от екипа му с междупоколенческите семейни бизнеси. Факт е, че той е първият представител на толкова отговорна институция, който проявява видим интерес към научно-приложните разработки на международната академична мрежа INTERGEN, в която Русенският университет има важна роля.


Специални благодарности към екипа на Областния информационен център Русе за това, че подготвиха тази първа по рода си научно-приложна среща!

В Русенския университет междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN се изучават в следните бакалавърски специалности:

- Бизнес мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Индустриален мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Публична администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Технология и управление на транспорта, факултет „Транспортен“,

- Социални дейности, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,

и магистърски специалности:

- Бизнес администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Управление на европейски проекти, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Предприемачество и иновации, факултет „Бизнес и мениджмънт“.


За повече информация - доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар