четвъртък, 10 декември 2020 г.

Покана за безплатен уебинар: FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)

Партньорът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - InterMarium SP организира уебинар на тема "FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)", който ще се проведе на 16.12.2020 (сряда) от 12:00 до 13:00 ч. Събитието беше планирано като част от юбилейния календар на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Линк за регистрацията (или с qr-код) 

Език на уебинара: английски.

Организатори: InterMarium SP z.o.o., Poland (официалният представител на FlexSim в Централна и Източна Европа) - партньор на факултет “Бизнес и мениджмънт” при Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В продължение на 1-часова среща ще научите повече за потенциала на симулацията и FlexSim. Ще разберете, как симулациите помагат при планиране на сложни и скъпи промени в логистика. Ще видите специфичните проекти, реализирани в други компании и ползите, които те са получили. Този път уебинарът ще се концентрира върху моделиране и анализ на процесите в складовете. 


Какво е FlexSim: софтуер за моделиране на процеси в различни индустрии. Разполага с мощни визуални и статистически инструменти. С FlexSim създавате дигиталното копие на цех/склад/друга_система и с него експериментирате. Във всеки момент виждате показателите на всеки един елемент и на цялата система. Така получавате отговори: Какъв капацитет има системата в сегашния си вид? Как ще се промени капацитета, ако добавя/премахна отделните елементи (работници, машини, зони)? Какво влияние ще окаже внедряването на новата технология в моят склад/цех (роботи, AGV, AS/RS)? Как се държи системата в различни сценарии и случайни събития? Какъв лейаут е подходящ за новия ни склад?

През 2018 година факултет Бизнес и Мениджмънт закупи академичен лиценз FlexSim за 20 места за обучение на студенти и научни изследвания.

Препоръка: по време на уебинара използвайте голям екран за да виждате добре интерфейса на софтуера. 

Моля, регистрирайте се на посочения линк. Информацията за включване към уебинара ще получите по-късно на Вашия имейл.

За повече информация: гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар