вторник, 6 юли 2021 г.

Похвално участие на Русенския университет в BeyondScale

На 06. юли 2021 г. се проведе поредно участие на Русенския университет, който е единствен партньор от Източна Европа в европейския консорциум BeyondScale. Водещият партньор похвали русенската Алма Матер за качественото изпълнение на академичните задачи, свързани с насърчаване на предприемчивостта на научноизследователските колективи в осемте факултета и трите филиала на университета.


Очаква се в Русенския университет да апробира специална дигитална система за насърчаване на между-университетски колективи чрез привличане на университети от България и чужбина, които до момента нямат богат опит с инструмента HEInnovate, създаден от Директората Висше образование към Европейската комисия. Важна роля за неговото успешно приложение в България има и Министерството на образованието и науката.

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар