понеделник, 28 юни 2021 г.

Успешно положен държавен изпит по Теория на управлението

На 28.06.21 г. 11 бакалаври от специалност "Бизнес мениджмънт" успешно издържаха държавния си изпит пред Държавна изпитна комисия с председател доц. д-р Емил Коцев и членове: доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Зорница Йорданова и гл. ас. д-р Милена Тодорова.


Пожелаваме на младите колеги здраве, успешна професионална реализация и на добър час в магистърските програми на Факултет "Бизнес и мениджмънт" на желаещите да продължат образованието си в следващата степен!Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар