петък, 28 януари 2022 г.

Успешни дипломни защити в катедра "Бизнес развитие и иновации"

На 28. януари 2022 г. се проведоха защити на дипломни работи на студенти, избрали сесията за зимно дипломиране.

Държавната изпитна комисия с председател доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко пожелава успешна реализация на придобилите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"!
Новината подготвиха гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар