петък, 13 октомври 2023 г.

Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2023 във филиала в гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 13. октомври 2023 г. в гр. Видин се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите на Випуск 2023 във филиала  в гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Петнадесет инженер-мениджъри получиха своите дипломи за завършена образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт".

Ирена Георгиева, която завършва с пълен отличен успех специалност "Индустриален мениджмънт", изнесе приветствено слово от името на целия випуск. 


На добър час, уважаеми инженер-мениджъри! Вие можете да се справите успешно с всяко предизвикателство! Бъдете винаги с една идея напред!

Новината подготвиха доц. д-р Даниела Йорданова и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар