вторник, 31 октомври 2023 г.

Преподаватели от ФБМ обсъждаха с колега от Румъния възможности за научни публикации в издания на Стопанска академия - Букурещ

На 31. октомври 2023 г. се проведе работна среща, на която доц. д-р Михаил Бушу представи пред преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" възможности за научни публикации в издания на Стопанска академия - Букурещ, Румъния.

Румънският колега отправи към българските изследователи покана за участие в The 18th International Conference on Business Excellence Smart Solutions for a Sustainable Future. Ползотворната среща завърши оптимистично с идеи за бъдещи научни разработки, които да намерят своето място в световни бази от данни.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар